H ú s v é t
Nagycsütörtök
 
Az Oltáriszentség alapítása

Utolsó vacsora
Dombormű a naumburgi dóm nyugati kapujáról,
1245-ből

Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős 

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
husát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje 

szállna mellükbe, de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem. 

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
Ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér 

 Eucharistia
.
minden családot s törzseket.
Egyik karja az Igazság,
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér, 

ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet? 

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt, 

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

Tovább a kezdőlapra