H ú s v é t
Nagyszombat
 
Caravaggio: Sírbatétel

Vatikáni képtár

Belon Gellért:
.
De szomorú ez a szorgoskodás
   és buzgólkodás körülötted, Uram!...
Ezek a jó lelkek
   úgy gondoskodnak szent tested
   temetéséről
   mintha sohasem támadnál föl.

Két napra
   száz fontnyi illatszert
   és köteg számra gyolcsot

Meghaltál Te, Uram,
   nemcsak testedben
   de szeretteid lelkében is...

Sehol egy jele, hogy várják 
föltámadásodat
   mit annyiszor megmondtál.

Így sírod nemcsak a halál,
   de a Benned való hit összeomlásának is
   jelzője.
   Sírod az első "egyház" széthullásának
      jelképévé lett!

 XIV. Jézus eltemetése
.
Ezért merítek Belőled
   kipusztíthatatlan reménységet
   "a remény ellenére is reménykedő"
   hitet." (Róm. 4,18)
   mert  e b b ő l  a sírból támadtál fel.

Ezért tudom
   hiszem és vallom,
      hogy nincsenek végzretesen
      elrontott életek
         nincsenek reménytelenül
         elhibázott helyzetek
         nincsenek változtathatlanul
         sötétbe borult sírok
            lelkek
            és életek !

Minden összeomlásban
   és tragédiában

 

Tovább a kezdőlapra