Hírek, vélemények


Köszöntjük az MDNP VI. Országos Küldöttgyűlését, amelyet Surján László MKDSZ elnök megbízottjaként a szövetség nevében Szemkeő Judit államtitkár üdvözöl.Köszöntjük a Magyrok Világszüvetsége új elnökét, Patrubány Miklóst. - Boross Péter szoros küzdelemben veszített, kudarca mégis az MDF hanyatlásának jelei közé sorolható.
A Fidesz és a MOL vitája
Nem emlékszünk hasonló jelenségre: vezető kormánypárt elnöksége még nem tiltakozott benzin ár emelkedés miatt.
A Fidesz országos elnöksége érthetetlennek tartja a Mol Rt. újabb üzemanyagár-emelést gerjesztő üzletpolitikáját - olvasható a testület közleményében. - Nem fogadható el, hogy miközben a kőolajárak világpiaci ingadozása áremelkedést és -csökkenést egyaránt indokolttá tehetett, a Mol Rt. - nyilvánvaló profitnövelési szempontok miatt - folyamatos áremelést valósított meg. Feltűnő, hogy minderre akkor kerül sor, amikor a gázárak jövőbeni mértékének kialakításáról folyik vita - áll a dokumentumban. A Fidesz támogatja a kormány antiinflációs politikáját, s azon törekvését, amely megakadályozza a fogyasztók indokolatlan többletterhelését. Felhívja a Gazdasági Versenyhivatal figyelmét a monopolhelyzetből fakadó
visszaélés vizsgálatára, és felveti, hogy a Fidesz-frakció kezdeményezzen törvénymódosítást. A Fidesz megalapozatlan, demagóg, populista javaslatnak tartja az MSZP benzináremeléssel kapcsolatban benyújtott indítványát.
A határozott hang örvendetes, a dollár értékének emelkedése hátrányos számunkra. Fontos viszont, hogy a Fidesz szót emel a gazdaságban tapasztalható önérdek-érvényesítés ellen. Reméljük, hogy tettek is követik a szót. Méginkább, hogy a MOL ért a szóból.
Beszámoló egy alapszervi rendezvényről

2000. május 24-én, szerdán Dr. Szakács Imre az ISM államtitkára az MKDSz XII. kerületi szervezetének volt a vendége.A találkozón, melyen a kerület tagságán kívül részt vett pl. Udvardy Csaba professzor úr a Testnevelési Egyetem volt rektora, aki a kerületi lapból a Hegyvidékből szerzett tudomást a rendezvényről, valamint ott volt többek között a Pro Patria Egyesület elnöke, a Barankovics Akadémia elnöke is.
Az államtitkár úr bemutatkozását, minisztériumi tevékenységi körének vázolását a jelenlévők kérdéseire adott válaszok követték. Szóba került a sportlétesítmények rossz kihasználtsága - ezt egy XIII. kerületből jött edzőnő említette - a csillebérci úttörőtábor helyzete, az iskolai testnevelési órák számának csökkentése, a drog-program, a magyar football helyzete, a pesti kerékpárutak hiánya - ez, mint megtudtuk Demszkyékhez tartozik - a TV-ben vetített erőszakos és a szex-filmek főműsoridőben történő vetítése elleni tiltakozásunk is elhangzott. Az államtitkár úr válaszaiból megtudtuk pl., hogy készül olyan törvény, mely az alsótagozatban heti 5, felsőben heti 4, középiskolában heti 3 tornaórát ír elő. Válaszából az is kiderült, hogy ezek keresztülvitele érdekében az OM aparátusával - nem a miniszterrel és az államtitkárokkal - kell a legnagyobb csatát vívni. - A footballnál a klubok gazdasági átvizsgálása és rendbetétele van napirenden, ezután a megfelelő programok és pénzeszközök felhasználásával kb. 6 év elteltével várható, hogy az európai középmezőnybe kerüljön a magyar football. A minisztérium ebben az évben hozzávetőleg 26 családi sporteseményt tudott szervezni a hétvégékre, pl. a Samsung országos futóversenyt, a nyári kétszeri Balaton-átúszást stb. Még az idén lesz diákolimpia is, várhatóan 4000 iskolás résztvevőjével a Margitszigeten.  Szólt az államtitkár arról is, hogy a sporttörvény módosítása ősszel várható. Még sok kérdést tettünk volna fel a jó hangulatú és sikeresnek érzett találkozón, de megegyeztünk, hogy folytatása következik.
Köszönjük az államtitkár úrnak a nagyon informális találkozót, mely nem jött volna létre kerületi elnökünk, Csépe Béla úr közvetítése nélkül.

Halmos Lea

Vissza a kezdőlapra