A Média Frontról Jelentjük

Washington Post
Inkább 48 üzenetérôl írhattak volna

Nem is lehet másként. Március tizenötödikének megvan a maga sajátos, semmilyen más ünnepséghez nem hasonlítható magyar melegsége. New Yorkban is kitűzzük a kokárdát. Elmegyünk a több helyen is szervezett ünnepélyek valamelyikére. Meghallgatjuk George Patakinak, New York állam kormányzójának a köszöntését, amiben élteti az újra meglelt magyar szabadságot. Rudolph Giuliani is küldött deklarációt és üdvözli a magyarokat ezen a szent ünnepükön.
Az interneten megnézzük a magyar lapokat, az ünnepi összeállítások között jó látni az 1948 történelmi jelentôségével foglalkozó írásokat, “Petôfinek szent volt ez a föld”. Hôsökról olvasunk a népek tavaszán és polgárosodásról.  A belföldi hírek között szerepelnek az emelkedô gazdasági mutatók. A külföldiek között a nyugati magyarsággal való kapcsolatkeresés, egy esetleges tanácsosi intézmény létrehozása. Nem illik a negyvennyolcasok szellemiségéhez a pártok közötti hatalmi harc – ezen a napon legalább nem.

Akik a Washington Posthoz küldték el tájékoztatásaikat, nem így gondolkoznak.
Március 14-én,  a forradalom elôestéjén ebben a befolyásos napilapban ugyanis nem a megbékélést szolgáló cikk jelent meg Magyarországról, éppen ellenkezôleg, az ünnepet, ezzel minden magyart sértô írást. Az Egyesült Államokban a sajtószabadság nagyon szent dolog. Nyilván felháborodást kelt, ha Magyarországról azt hallják – éppen egyik legnagyobb, a sajtószabadságot is éltetô ünnepükön –, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és szabadsajtó szervezetek kritizálják a magyar kormány médiapolitikáját.  Demszky Gábort – akinek az beszédét kilenc év óta elôször nem közvetíti a nemzeti televízió – idézi a lap: “A sajtó szabadsága veszélyben van”. A cikkben szó van arról, hogy a kormány jobboldali támogatóknak osztogatja a rádiófrekvenciákat. Hogy a nyolc tagú bizottságokat a FIDESZ miatt nem tudják felállítani.

Az ellenzék, közöttük különösen az MSZP, akinek ezen a téren a legtöbb veszítenivalója van, foggal-körömmel ragaszkodik azokhoz a médiákhoz, melyeket az elôzô rendszer óta birtokol. Errôl nincs szó a nyugati sajtóban.  Arról viszont ír a Washington Post, hogy Michael Lake, az Európai Unió magyarországi nagykövete figyelmeztette Magyarországot, hogy az ilyen jellegű politikája hátráltatja a csatlakozását. Peter Tufo amerikai nagykövet is a többpárti demokráciánkat félti.
Idôközben pedig a csatlakozási tárgyalások jól haladnak. Az ország a pogáriasodás irányába kezd felnôni.
Mintha már mindenki örülne, hogy nem lesz ismét kommunizmus.
Petôfinek szent volt ez a föld.

Niemetz Ágnes
NEW YORK


Vissza a kezdőlapra