A média-frontról jelentjük

A szavazásról kivonuló pártok sajtótájékoztatón fejtették ki véleményüket. Kuncze szerint a Duna TV kuratóriumi elnökségéről lezajlott szavazás alapján nem létezik az úgynevezett kormánypárti megegyezés. Kuncze azt is felvetette, hogy mindez akár a Duna TV megszűntetésére is irányulhat. Kovács László szocialista pártelnök pedig azt mondta, hogy a kormány és a Fidesz a MIÉP túszává vált.

Annak érdekében, hogy mindenki tisztán lásson, bemutatjuk a szavazási listát. Ebből a listából világosan kitűnik, hogy a döntés meghozatalához nem volt szükség a MIÉP-re. Az is kiderül, hogy a MIÉP igennel szavazott az ellenzéki jelöltetket is magába foglaló Országos Rádió és Televízió Testületre, és következetesen elutasította a csak kormánypárti jelöltekből álló kuratóriumokat. Hamis és az ország érdekeit veszélyeztető a baloldali ellenzéknek az a törekvése, hogy a kormánypártokat megpróbálják összemosni az ellenzéki MIÉP-pel. Az SZDSZ média testületekbe jelölt tagjai tegnapi nyilatkozatukban odáig süllyedtek, hogy az ellenzékiség fogalmával a bal-liberális pártokat azonosították. Nyilatkozatuk szerint ugyanis: "a kormánytöbbség, együttműködve a szélső jobboldali MIÉP-pel, a törvényeket felrúgva ellenzékiek nélkül választotta meg a közszolgálati médiát felügyelő kuratóriumi elnökségeket." Az idézetből látszik, hogy a szavazás előtt fogalmazták, különben nem használtak volna többes számot. Az is orcátlan torzítás, hogy az MTV az MR és a Duna TV a kormány és szövetségese a MIÉP korlátlan fennhatósága alá került. A MIÉP-nek ugyanis egyetlen kurátora sincs az említett testületekben, az ORTT-ben pedig ott vannak a bal-liberálisok megbízottjai is. Ki tudja miért, de pártjaik őket sem támogatták, már az ORTT szavazás előtt kivonultak. Nehéz hitelesen feltárni, mi vezeti a szocialistákat és a szabaddemokrata segédcsapatot. Javaslatuk, hogy az öt jelölt közül a kormánypártok döntsék el, hogy kik juthatnak be a testületekbe. Elfogadhatatlan, és valószínűleg csak azért álltak elő evvel a képtelenséggel, hogy utána még hangosabban kiabálhassák a kormány és a MIÉP összefonódását.

A táblázatból nehéz objektíven megállapítani, hogy miért hiúsult meg a Duna TV kuratóriumának megválasztása. Két szavazat kellett volna még, s mindhárom koalíciós frakcióból volt legalább két képviselő, aki nem vett részt a szavazásban - nem számítva az igazoltan távollévőket. A listák áttanulmányozása során a legnagyobb meglepetést Csapody Miklós és főleg Dávid Ibolya okozza. Ők ugyanis mindketten jelen voltak, de már a szocialisták ügyrendi indítványának megítélésekor sem adtak le szavazatot, és ugyanez volt a helyzet az ORTT, valamint a Rádió és a Duna TV esetében is. Indokaikat nem ismerjük. Az MDF többi jelenlévő képviselője a koalíciós megegyezés alapján szavazott, ám Pálfy G. István kiesése után már többen nem adtak le további szavazatot. Ennek azonban nem is volt jelentősége, hiszen egy kiesés esetén sem alakulhatott volna meg a kuratórium.

Voltak kormánypárti képviselők, akik elvétve nem a frakció-döntést követték, hanem nemmel, tartózkodással szavaztak, illetve nem adtak le egyáltalán szavazatot. Ezek a zavarok nemcsak a kormánypártokra vonatkoztak, hiszen a szocialistáknak a döntés elhalasztását kérő ügyrendi javaslatára Tóbiás József és Farkas Imre szocialista képviselők a kormánypártiakkal megegyező NEM szavazatot adtak le, amelyet a magunk részéről elsősorban tévedésnek, "mellényúlásnak" minősítünk. Érdemes megnézni a közölt táblázat utolsó sorát. Ezek a szavazások harminc-negyven másodpercenként követik egymást, bizony nagy fegyelem és figyelem kell ahhoz, hogy félreütések ne torzítsák az eredményeket.

Fölmerült azonban egy technikai hiba lehetősége is. Szabó János miniszter úr, aki folyamatosan részt vett a szavazásban, a szavazási lista kikérésekor döbbenten látta, hogy neve mellett három esetben is a "nem adott le szavazatot" jelzés szerepel. A házelnök úr természetesen utólag nem módosíthatta meg eme bejelentés után az eredményt, csupán fölhívta a figyelmet, hogy mindenki nagy gondossággal ellenőrizze saját szavazógépének működését. A tisztelt olvasók meggyőződhetnek róla, hogy számos ilyen érthetetlen szavazatot adtak le. A Fidesz frakcióból Pálfy G. Istvánra történő szavazás esetén két jelen lévő képviselő nem adott le szavazatot. Mindkettőjüket: dr. Őry Csaba államtitkárt és dr. Kerényi János képviselő urat megkérdeztük, és mindketten állították, hogy csak technikai hibáról lehet szó. Nem ez a helyzet Tölgyessy Péterrel, aki a bal-liberális kivonulás után a média-ügyekre vonatkozó döntésekben következetesen NEM-mel szavazott. Ugyancsak nem lehet véletlen a kisgazda dr. Csúcs László tartózkodó szavazása, amely a Magyar Rádióra és a Duna TV összes jelöltjére vonatkozott.

Az adatok alapos áttekintése után tehát beszélhetünk e két utóbbi esetben a frakció-fegyelem hiányáról, más esetekben technikai problémákról, esetleg a kellő fegyelem és figyelem lazulásáról, de nem találunk Pálfy G. István személyével összefüggésbe hozható tudatos ellenszavazásra utaló jeleket. Az ezzel kapcsolatos ellenzéki spekulációk légből kapottak, azt pedig komolyan csodáljuk, hogy Kuncze Gábor hogyan süllyedhetett odáig, hogy a Duna TV megszűntetésének gondolatával riogat.

A helyzet végeredményben szomorú, és elsősorban nemzetközi vonatkozásai aggasztóak. Érdemes fölfigyelni arra, hogy Kovács László kivonulás előtti beszédében a felállítandó csonka kuratóriumokat már erre a ciklusra a média-kérdést meghatározó szervezeteknek állította be. Ha oly annyira meg vannak győződve a csonka kuratóriumok alkotmányellenességéről, akkor miért nem bíznak a tegnapi parlamenti döntés alkotmánybírósági felülvizsgálatában? Miért volt szükség a legfőbb ügyészt belekeverni ebbe az egész nem rátartozó ügybe? Mire volt jó az egész kivonulás? Nehéz szabadulni a gondolattól: a volt külügyminiszter irigysége mérhetetlen a kormányzat külpolitikai sikereit látva. A tegnapi nap után úgy tűnik, ennél az irigységnél csak a felelőtlenség nagyobb.

A név szerinti szavazati összesítő itt letölthető Excel formátumban!

Vissza a kezdőlapra