Hírek a Vajdaságból
A B2-92 rádió nyomán 2000. július 15.


Montenegró a Biztonsági Tanácshoz fordult

A montenegrói kormány eljuttatta az ENSZ Biztonsági Tanácsához a Szerbiával való kapcsolatait elemző dokumentumot, és azt a határozatot, amelyet a montenegrói parlament fogadott el július 9-i ülésén, a szövetségi alkotmány módosítása után.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a szövetségi szintű intézmények nemcsak a törvényesen megválasztott montenegrói hatalom, hanem egész Montenegró érdekeivel ellentétben működnek, "azzal a céllal, hogy gazdaságilag kimerítsék, politikailag pedig destabilizálják a köztársaságot, megbuktassák a demokratikus módon megválasztott hatalmat, eközben attól sem visszariadva, hogy belső konfliktusokat és polgárháborút idézzenek elő". Az okmány arra is emlékeztet, hogy a kudarccal, majd a NATO beavatkozásával végződött koszovói tárgyalások a montenegrói hatalom képviselői nélkül zajlottak le. "A legfelsőbb honvédelmi tanács Milo Gyukanovics elnök részvétele nélkül hozta meg döntéseit, amelyek óriási károkat okoztak értékben és emberéletben egyaránt, ezen kívül Montenegró gazdasági és fejlődési lehetőségeit is jelentős mértékben csökkentették", fogalmaz a dokumentum, hozzátéve, a tragédia következményeit még mindig viseli valamennyi Koszovóban élő népcsoport, beleértve a szerb népet is. Az ENSZ-hez intézett dokumentum a továbbiakban kifejti, "Montenegró sikeresen ellenáll mindannak a politikai, katonai és gazdasági jellegű nyomásnak, amelyet Szerbia fejt ki ellene, és élvezi a fejlett országok, mindenekelőtt az USA és az EU egyre nagyobb mértékű támogatását és segítségét", ugyanakkor arra is rámutat, hogy "a szerbiai hatalom eddig semmibe vette mindegyik montenegrói kezdeményezést és javaslatot, mert nem hajlandó engedni uralkodói pozíciójából".

"Szerbia vezetése szemmel láthatóan négy háború, rengeteg emberi szenvedés, az óriási gazdasági károk és a teljes nemzetközi elszigeteltség ellenére sem szándékozik változtatni eddigi irányvételén, sem a belpolitikai, sem a külpolitikai színtéren, a teljes összeomlás határára sodorva ezzel az egész országot", állapítja meg a montenegrói kormány Biztonsági Tanácshoz intézett dokumentuma.
 

Értekezlet Szveti Sztefanban -- Jelen volt a VMSZ is

A montenegrói kormánypártok és a szerbiai ellenzék tegnapi, Szveti Sztefan-i értekezletükön határozottan elvetették a szövetségi Alkotmány legutóbbi módosításait és egyetértettek abban, hogy új, építő jellegű megoldásokat kell megfogalmazni annak a montenegrói javaslatnak az alapján, melyet ez a tagköztársaság a föderáció újrafogalmazására tett.

A találkozón a Vajdasági Magyar Szövetséget Egeresi Sándor alelnök és Pásztor István szövetségi képviselő képviselte. A Magyar Szónak adott nyilatkozatában Egeresi elmondta, hogy a tárgyalások korrekt légkörben zajlottak. "Elmondtuk véleményünket az alkotmánymódosításról, támogatásunkat fejeztük ki a montenegrói hatalmi koalíciónak, s fontolóra vettük a szövetségi választásokon való részvételt, ám erről megállapodás nem született.

Pásztor István a Magyar Szónak azt nyilatkozta, azzal a szándékkal érkeztek Szveti Sztefanra, hogy tájékozódjanak arról a helyzetről, ami az alkotmánymódosítással állt elő: "Ezzel a módosítással Montenegró kormánya patthelyzetbe került, s ezen az értekezleten az volt a fő téma, hogy hogyan maradhat meg a szövetségi állam. Természetesen nem mindenáron. Erről végső döntés nem született, ám elfogadtunk egy rezolúciót, mely egy közös állam közös érdekeire vonatkozik. A VMSZ parlamenti pártként vett részt ezen a találkozón. Felszólalásomban kiemeltem, hogy a VMSZ a vajdasági magyarok érdekében azt a politikát támogatja, amely elkerüli az újabb konfliktusokat, mivel ezek a konfliktusok számunkra végzetesek lehetnek. Elmondtam azt is, hogy kisebbségi közösségünknek vannak a választásokhoz fűződő specifikus érdekei, amelyektől semmiképpen sem állunk el" -- mondta Pásztor István a Magyar Szónak.

Zoran Gyingycs, a Demokrata Párt elnöke kijelentette, hogy "létezik közös taktika a Milosevics elleni harcban", de arról, hogy indulnak-e a választásokon, a "pártok önállóan fognak dönteni, annak tudatában, hogy az ellenzék soraiban lévő nézetkülönbségek csak Milosevicsnek kedveznek.

Vladan Batics, a Kereszténydemokrata Párt elnöke úgy nyilatkozott, hogy a választások kérdésében "még csak ezután fognak tárgyalni, akkor, amikor ismertek lesznek a választási feltételek".

Dragan Veszelinov, a Vajdaság koalíció elnöke azt mondta, a montenegrói hatalmi pártok képviselőivel tárgyalt "a JSZK új alkotmányának alapjairól, melyben Vajdaság föderális egység lenne Szerbia és Jugoszlávia keretein belül: "Ha Milosevics megpróbál katonai intervenciót végrehajtani Montenegróban, dezertálásra fogjuk szólítani a vajdasági fiatalembereket".

Szveti Sztefanon jelen voltak az Ellenállás képviselői is. Ivan Marovics, az Ellenállás egyik aktivistája kijelentette, hogy "Szerbia fiataljai támogatni fogják Montenegró népének döntéseit és segíteni fogja abban, hogy békés úton rendezze helyzetét."
 

Veszelinov: Montenegró támogatja Vajdaság föderális státuszát

A Szveti Sztefanon tárgyaló montenegrói fél nagyfokú megértést tanúsított a Vajdaság Koalíció álláspontjai iránt, amelyek Vajdaság státuszbeli helyzetére vonatkoznak a JSZK új alkotmányos berendezésének keretein belül, értékelt a B2-92 Rádiónak adott nyilatkozatában Dragan Veszelinov, a VK elnöke.

"Mi Vajdaságban nem támogathatjuk a szövetségi alkotmány módosítását úgy, hogy eközben ne módosuljon Vajdaság alkotmányos helyzete is, mert mi föderális autonómiát követelünk Jugoszlávia és Szerbia keretein belül", hangsúlyozta Veszelinov, aki szerint "azt az álláspontunkat, hogy az új alkotmányban Vajdaságnak teljesen új helyet és helyzetet kell biztosítani, semmilyen ellenérzés nem fogadta a montenegrói tárgyalófél részéről".MHL megjegyzés: Ez az autonómia nem azonos azzal, amit a VMSZ követel. A magyarság jogait csak a minden szinten, tehát a személyek szintjén is érvényesülő autonómia biztosíthatja.


Elvi megállapodás a választási listákról

Branko Pavlovics, a Szociáldemokrata Unió alelnöke a Beta hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy az ellenzék választási előkészületekkel foglalkozó szakértői bizottsága pénteki ülésén elvileg megállapodott a közös ellenzéki jelöltek állításában szűkebb Szerbia területén. Szavai szerint a szakértői bizottság újabb értekezlete csütörtökön, július 20-án lesz a Szerbiai Demokrata Párt székházában. Ennek az ülésnek a témája a vajdasági közös jelöltek listája lesz. A szakértők egyetértenek abban, hogy az előttünk álló helyhatósági választásoknak "ideiglenes jellegűeknek" kellene lenniük. Eszerint az ellenzék síkraszáll azért, hogy legkésőbb hat hónap múlva új helyhatósági választásokat írjanak ki
 

A felfüggesztett belgrádi bírók közleménye

A 14 belgrádi bíró közös nyilatkozatának megfogalmazása szerint "a felfüggesztéssel a hatalom növelte a jogi bizonytalanságot és a polgárok félelmét, egyben pedig olyan üzenetet intézett a többi bíróhoz, hogy csakis a feltétel nélküli engedelmességet hajlandó eltűrni".

"Ez egyben annak is a jele, hogy a hatalma elvesztésétől félő rezsim most már még csak nem is színleli a törvényesség betartását, az erőszakhoz és hatalommal való visszaéléshez folyamodik, mint az egyetlen olyan eszközhöz, amellyel -- reményei szerint -- még megőrizheti hatalmát", áll a közleményben, amely szerint "épp ezért a hatalom legnagyobb ellenségei azok, akik a törvény következetes tiszteletben tartása mellett állnak ki…" A felfüggesztett bírók végül kijelentik, "tiszta lelkiismerettel és csorbítatlan szakmai integritással távoznak a bíróság intézményéből, annak tudatában, hogy munkájukat csak a szakma szabályait figyelembe véve, az igazság és a polgárok érdekében végezték hosszú éveken keresztül".
 

A montenegrói hatalom tárgyalna az ellenzékkel

Szvetozar Marovics, a Montenegróban hatalmon levő Szocialista Demokrata Párt alelnöke felvetette a köztársaság legerősebb ellenzéki pártjaival, a Szocialista Néppárttal és a Liberális Szövetséggel való tárgyalások lehetőségét. A megbeszélések a béke megőrzésének és a demokrácia térhódításának céljait szolgálnák, jelenti a Beta.

"Mi nemcsak üres szólamként ismételgetjük a demokrácia, a párbeszéd és a tárgyalások szükségességét, és nem is akarjuk húzni az időt: azt ajánljuk, hogy az ellenzékkel folytatott tárgyalások már a jövő héten kezdődjenek el ", mondta Marovics, aki szerint meg kell nézni, mit tehet mindkét fél a béke és demokrácia érdekében, "és annak érdekében, hogy Montenegró polgárai nagyobb biztonságban érezhessék magukat és életüket".

"Ha tényleg tárgyalófeleket akarnak, mi itt vagyunk. Beszélgethetünk Budván, Podgoricában vagy Zsabljakon, habár ez az utóbbi helyszín arra az alkotmányra emlékeztetne bennünket, amelyet épp most változtattak meg gyorsan-frissen épp azok, akik eddig a legjobban védték", mondta Marovics, aki egyben a köztársasági képviselőház alelnöki tisztségét is betölti.MHL megjegyzés: ez a lépés a nyugatnak szól. Bizonyítja, Montenegró demokratikus, lehet rá számítani és érdemes is.

 

Mesic: Támogattuk Montenegró ötletét

Stipe Mesic horvát elnök elmondta, ő, továbbá Csehország és Szlovénia elnökei is támogatták a nemrégi dubrovniki találkozón Montenegró vezetőségének kezdeményezését, hogy "referendum útján szabaduljon meg Belgrád szorításától", és induljon el az európai országokkal való társulás útján. A spliti Feral tribune-ben leközölt interjúban az elnök cáfolja, hogy ezt az elképzelést előtte egyeztették volna az EU brüsszeli központjában.

Ismét orosz gáz?

Az oroszországi gáz valószinűleg hamarosan újra eljut a JSZK-ba is, ugyanis pillanatnyilag Moszkvában tartózkodik az jugoszláv állami-gazdasági delegáció, amely az orosz Gazprom vállalattal tárgyal -- állítja a Glasz Javnoszti napilap, melynek értesülései szerint egyetlen feltétele van annak, hogy az orosz gáz ismét megtöltse a vezetékeket. Ez a feltétel pedig csupán annyi, hogy a már leszállított gázt az országnak ki kellene fizetnie...

Soklovacski a Szveti Sztefan- találkozóról

Zsivko Soklovacski , a Jugoszláv Baloldal szövetségi képviselőházbeli képviselői klubjának elnöke szerint a montenegrói hatalom és a szerbiai ellenzék "idegen patronátus" hatására nem ismerte el a szövetségi alkotmány módosításait. A Betának adott nyilatkozatában a politikus úgy fogalmazott, a Szveti Sztefan-i megállapítások "minden bizonnyal a montenegrói hatalmi, és a szerbiai ellenzéki pártok mentorainak hatására születtek meg, akik maguk sem állíthatják, hogy az alkotmánymódosítások nem demokratikus módon jöttek létre, csupán arról van szó, hogy nem felel meg nekik".

Milosevics fogadta a montenegrói törzsek képviselőit

A Montenegrói Népi Parlamentek Tanácsába tömörülő montenegrói törzsek képviselőit tegnap fogadta Szlobodan Milosevics. A törzsek képviselői közölték az elnökkel, hogy "a köztársaság polgárainak óriási többsége Szerbiával egy közösségben kíván élni". Az RTSZ szerint a Tanács tagjai tájékoztatták Milosevicset, hogy "a montenegrói államalkotó nemzet döntő többsége maximálisan támogatja Szerbia és Montenegró elszakíthatatlan közösségét és az alkotmánymódosítást".

Tízéves az SZSZP

Leszkovácon, Sztara Pazován, Kraljevóban és Bogaticán is megünnepelték szombaton a Szerbiai Szocialista Párt fennállásának tizedik évfordulóját. A kraljevói ünnepségen Milos Nesovics, a szocialisták helyi elnöke azt mondta, Szerbia vezetése a legnehezebb próbákat is kiállta az elmúlt évtizedben, amit "még ellenségeink is elismernek".

"Épp ezt nem hajlandóak észrevenni azok a szerencsétlen hazai alkémikusok, akik árulókként csatlakoztak nagyvilági ellenségeinkhez", állapította meg Nesovics, majd így folytatta: "A nép viszont mindent lát és semmit sem felejt. A történelem nem fog megbocsájtani a számukra. Ők a történelemkönyvek legsötétebb oldalaira kerülnek majd, mi viszont megyünk tovább, abban a meggyőződésben, hogy Szlobodan Milosevics elnökünkkel az élen továbbra is sikeresen megküzdünk majd minden gonddal és bajjal."

Amerikai terroristák Koszovóban?

Mintegy 120, terrorcselekmények végzésére kiképzésben részesített amerikai rendőr a hónap elején Koszovóba érkezett, ahonnan hamarosan támadásokat kezdenek a Dél-szerbiai rendőrőrsök és a koszovói szerb enklávék ellen -- állítja a Tanjug hírügynökség. A Politika napilap szerint ezek az amerikai rendőrök kiképzésük során megtanulták, hogyan kell "a legbrutálisabb módon likvidálni az embereket". Ráadásul állítólag folyékonyan beszélik a szerb és az albán nyelvet is. "Gyakorlatra Csecsenföldön tettek szert, most pedig az Urosevac melletti, amerikai Bondstil bázison tanyáznak" -- állítja a Tanjug.
 

Vissza a kezdőlapraVissza a kisebbségi oldalra