Optimistább cégvárakozások


Az év végén várhatóan 370 ezer lesz a regisztrált munkanélküliek száma, 30 ezerrel kevesebb, mint 1999 decemberében. Az idén az első fél évben a foglalkoztatotti létszám hozzávetőleg 50 ezerrel nő, vagyis jócskán meghaladja az egy évvel korábbi mértéket. Folyamatosan gyarapodik a növekvő állományi létszámot jelző cégek aránya. Különösen élénk a munkaerő-kereslet a feldolgozóiparban.

Határozottan javult a magyar gazdaság megítélése a cégvezetők körében -- legalábbis erre utalnak az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ (OMKMK) legutóbbi felmérésének adatai. A felkeresett közel 5 ezer jogi személyiségű gazdálkodószervezet menedzsereinek 27,8 százaléka ítélte rossznak a gazdaság állapotát. A tavaly szeptemberi adatfelvételkor még 32,5 volt ez az arány. Ugyanakkor 64,3 százalékról 66-ra nőtt azok aránya, akik közepesnek tartották s 3,2-ről 6,3 százalékra azoké, akik jónak ítélték a gazdaság helyzetét.

A gazdaság állapotváltozására vonatkozó előrejelzések mutatói szintén javultak. Míg tavaly szeptember a menedzserek 21,8 százaléka számított a gazdaság helyzetének jobbra fordulására, addig az idén tavasszal már 26,3 százalékuk. Ezzel egyidejűleg 22,3 százalékról 18,8-re csökkent azok aránya, akik a helyzet romlására számítanak az év hátralévő részében.

A vizsgálat megállapításai szerint különösen figyelemreméltó, hogy a feldolgozó- és építőipari cégek menedzsmentjének előrejelzései a legbizakodóbbak. A mezőgazdasági üzemek vezetőinél viszont némi borúlátást tapasztaltak a felmérés készítői. Közülük 17,4 százalék remél javuló helyzetet, 35,6 százalék viszont romlástól tart.

Az év első felében kismértékben javult a cégek kapacitáskihasználtsága az egy évvel korábbi szinthez képest. Az építőipari vállalkozások ezen a téren is külön figyelmet érdemelnek: körükben feltűnően magas, 70 százalék feletti a magas kapacitáskihasználtságúak aránya.

A beruházási kedv gyakorlatilag nem változott a fél évvel korábbi felmérés adataihoz képest. Továbbra is 25 százalék körül alakul a beruházást tervező, végrehajtó cégek aránya. Az átlagot meghaladó viszont az invesztíció (30-31 százalék) a feldolgozóiparban, a szállítással, raktározással foglalkozó vállalatoknál. Ugyanakkor a mezőgazdasági vállalkozásoknak csak 17 százaléka mutatott beruházási hajlandóságot.
A munkaerő-piaci folyamatokat jónak minősíti az OMKMK: előrejelzése szerint az év végén 370 ezer körül alakul a regisztrált munkanélküliek száma, ez 30 ezerrel kevesebb, mint tavaly ilyenkor volt. Az év első felében a foglalkoztatotti létszám mintegy 50 ezerrel emelkedik, a növekedés jelentősen meghaladja az egy évvel korábbi -- 30 ezres -- mértéket. Az OMKMK szerint egyre gyarapszik azon cégek száma, amelyek növekvő állományi létszámot jeleznek. Különösen élénk a munkaerő-kereslet a feldolgozóiparban, ahol a cégek csaknem fele növeli létszámát az év első felében.

B. J. A.
Világgazdaság
2000. június 13.
Vissza a kezdőlapra