A családi minták szerepe a fiatalok egészségviselkedésében
az OKTK kutatása alapján

    A kutatás célja a középiskolás fiúk egészségi állapotának pszichés kondíciójának, egészségviselkedésük családi beágyazottságának feltárása volt. (1000-es minta alapján)

A család jellegzetességei
    A diákok többsége számára a család megfelelő támaszt, biztonságot nyújt, nehéz élethelyzetben mindig vagy többnyire számíthat szülei segítségére. 10 % azonban úgy érzi, hogy csak ritkán kapja meg szüleitől a szükséges támogatást. Családjuk anyagi helyzetét a diákok többsége szintén biztonságosnak érzi, gazdasági helyzetüket átlagosnak, vagy annál jobbnak ítélték meg.
A rizikó-magatartások dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a kábítószer-használat, a nyugtatók gyakori használata nam különösebben gyakori a vizsgált diákok családjaiban. Leginkább a dohányzás jellemző: az apák és az anyák egyharmada, a testvérek egyhatoda dohányzik. A túlzott alkoholfogyasztás többnyire az apákat jellemzi.

Elképzelések a jövőről
    A fiúk 88 %-a jelezte,  hogy felnőtt korában majd megnősül, családot alapít. A kérdezettek 94%-a szeretne gyermeket, 70%-uk több gyermeket is vállalna. A felmérésekben egy magabiztos, autonóm, a világban jól eligazodó ember képe, vágya rajzolódik ki. Feltűnő viszont, hogy a társas kapcsolatok tekintetében érzik legkevésbé biztosnak magukat. A magánéleti válságok jelei vetülnek ki a jövőre. A kérdezettel túlnyomó része szellemi munkát szeretne végezni, nagyobb arányban vállalkozóként, kisebb arányban fix fizetést szeretnének.

Egészségi állapot, rizikó-magatartás
    A fiataloknak 2 %-a minősítette állapotát nagyon rossznak vagy rossznak, közepesnek 12%, jónak és kiválónak 86%-uk. 
A gyakoribb tünetek egy része az életmód következménye (megfázás, fejfájás), a másik része a korosztály biológiai helyzetéből adódik.
Testalkatukat minősítve az elégedetlenek aránya 7%, és csak 17%-uk teljesen elégedett. A dohányosok aránya kb. megegyezik a szülők körében mért eredményekkel, egyáltalán nem fogyaszt alkoholt a fiatalok 21%-a, keveset iszik 45%-uk, sokat iszik 34%-uk. A gyakoriságot figyelembe véve ritkán fogyaszt alkoholt 70%-uk,9%-uk pedig rendszeresen. A fiúk csupán 2%-a vallotta azt, hogy rendszeresen fogyaszt kábítószert.

Vissza a kezdőlapra