Érvénytelen a KISZ ajándékozási szerződése?
Az ISM szerint a Csillebérci Gyermektábor az államé
 
A Csillebérci Gyermektábor a magyar állam tulajdona, és nem a Magyar Úttörők Szövetségéé (MÚSZ) – jelentette be Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter. Mint mondta: az eddig valósnak vélt jogértelmezéssel ellentétben a két ingatlanból álló csillebérci vagyon soha nem került ki a köztulajdonból. Rácz Péter, a MÚSZ elnöke szerint továbbra is ők a jogos tulajdonosok.

– Az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM), valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a Fővárosi Bírósághoz fordul, kérve, hogy állapítsák meg a csillebérci ingatlanok 1989-es ajándékozásáról szóló szerződések érvénytelenségét, és állítsák vissza az eredeti állapotot – jelentette be Deutsch Tamás tegnapi tájékoztatóján.

A csillebérci vagyon két ingatlanból áll: a Csillebérci Gyermek és Ifjúsági Központból (tábor), és egy természetvédelmi területből (kert).

A miniszter elmondta, hogy az ingatlanok 1963-ban államosítással kerültek a magyar állam tulajdonába: a vagyon kezelője a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) lett 1968-ban. Két ajándékozási szerződéssel 1989. június 27-én a KISZ az úttörőszövetségnek adta az ingatlanokat. Csakhogy ezen a napon – a miniszter elmondása szerint – a KISZ már nem létezett, ugyanis április 22-én, az utolsó, XII. kongresszusán megszűnt jogutód nélkül.

Szabó László, az ISM helyettes államtitkára elmondta: április 22-én, a KISZ-kongresszuson megalakult ugyan a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (Demisz), ám ez nem jogutódja a KISZ-nek, így nem lehet az ajándékozási szerződés jogalanya. Erről tanúskodik az is, hogy a bíróság más bejegyzési számon iktatta a két szervezetet. Nem lehet viszont a KISZ sem jogalany, mert a szerződéskötés napján már nem létezett. Azaz a szerződések jogellenesek, ezért semmisek.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az úttörőszövetség tulajdonosként való bejegyzése meglehetősen gyanús feltételek között történt a földhivatalnál. A bejegyzés éppen a földtörvény módosításának hatálybalépése előtti napon történt, az utolsó olyan napon, amikor a törvény még lehetőséget adott arra, hogy állami ingatlan tulajdonjogát annak kezelésére hivatott társadalmi szervezet egy másik társadalmi szervezetre átruházza. Ráadásul a földhivatal három nap alatt bejegyezte az úttörőszövetség tulajdonjogát, annak ellenére, hogy az ajándékozási szerződés tele volt alaki hibákkal. Például elírás történt a helyrajzi szám, az ingatlan-nyilvántartási adatok és a tulajdonlap számában. Elhangzott az is a két szerződés kapcsán, hogy azok elnevezése ugyan átruházási (adásvételi) szerződés, de a szövegből egyértelműen kiderül, hogy ingyenes átruházásról, vagyis ajándékozásról van szó.

Szabó László elmondta azt is, hogy bár ajándékozóként és ajándékozottként mindkét szerződésben a KISZ-t és a MÚSZ-t tüntették fel, az aláírások helyén egyik esetben a Demisz bélyegzője, a másikban pedig a KISZ-é látható, s az aláíró feleket képviselő személyek is csak részben azonosak.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: ezért kérik a bíróságot, hogy állapítsák meg a szerződések semmisségét, s állítsák vissza az eredeti állapotot. A tábor további sorsáról szólva elmondta: azt továbbra is gyermek- és ifjúsági üdültetésre kívánják használni. A miniszter megjegyezte: ha a bíróság helyreállítja az eredeti állapotot, a Kert elnevezésű ingatlan – amelyet két éve 180 millió forintért adott el az úttörőszövetség – ténylegesen már nem kerülhet vissza az államhoz, ugyanis azóta már többször tulajdonost cserélt.

Az ISM arra is kéri a bíróságot, hogy készítsen elszámolást, hiszen az úttörőszövetség 11 éve nemcsak a költségeit fedezi a csillebérci vagyonnak, hanem a hasznát is élvezi.

Rácz Péter, a MÚSZ elnöke lapunknak azt mondta, az úttörőszövetség az ingatlan földhivatalnál jogszerűen bejegyzett tulajdonosa, és semmi olyan információnak nincs birtokában, amely ezt megkérdőjelezné. Hozzátette ugyanakkor, hogy tisztázni kell a KISZ és a Demisz közötti jogutódlási ügyet, valamint az átalakulási határozat hatályosságát.

A Fidelitas, a Fidesz-Magyar Polgári Párt Ifjúsági Társszervezete felszólítja a kormányzatot és a parlamentet, hogy tegyenek meg mindent a volt és az azóta elkótyavetyélt KISZ-ingatlanok sorsának megnyugtató tisztázására – tartalmazza a Fidelitas elnökségének nyilatkozata. A dokumentum szerint a Fidelitas elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Csillebérci Gyermektábort az elmúlt tíz évben jogosulatlanul használta és hasznosította a Magyar Úttörők Szövetsége.

Az elmúlt hónapokban élénken tiltakoztunk a Csillebérci Gyermektábor eladása és kereskedelmi célú hasznosítása ellen – tartalmazza a közlemény.

Zivkovics N.–Pásztor Z
Magyar Nemzet
2000. július 21.
Vissza a kezdőlapra