Egyházak az egyetemen

A József Atilla Tudomány Egyetem diáklapja, a Bölcső, 1999. decemberében érdekes kérdéssel foglalkozott. Idézünk a  Népszavában most megjelent írásból:

A közelmúltban a JATE természettudományi karán nem engedélyezték, hogy a református lelkész reggeli áhitatott tartson. A Bölcsőben Almási Tiborral, az egyetem oktatási rektorhelyettesével közölt beszélgetésben erről is szó esett:
Az Egyetemi Tanács a kilencvenes évek közepén egyetlen egyszer foglalt állást világnézeti illetve egyházakkal kapcsolatos kérdésekben. Ekkor fogalmazták meg, hogy a nagy történelmi egyházakkal szemben az egyetem tanúsítson pozitív semlegességet, más felekezetekkel pedig semmilyen intézményes kapcsolatot ne létesítsen. Ugyanakkor a kilencvenes évek egyetemi és társadalmi változásai nyomán az egyházak szerepe egyre növekszik. Ebből a szempontból belátható - véli Almási Tibor - hogy az egyházaknak nagyon is pártolandó funkciójuk van. Egyébként az egyetemen belül a katolikus és a református egyházaknak működik lelkészsége, de az alapvető álláspont szerint a hitélet elsődleges helye a templomokban van. Ezért a TTK-nak joga volt elzárkóznia, hogy épületeiben reggeli áhítatokat tartson a református lelkész. De az egyetem szerintem semmilyen formában nem korlátozza hallgatóinak társadalmi kötődését. Egy csoport egyetemen való bejegyzése nem olyan fontos aktus, hogy ezen hiúsulnának meg a más vallású hallgatók önszerveződései. „Én azt hiszem, hogy egy állami finanszírozású intézmény számára nem szerencsés, ha felekezeti kérdésekkel foglalkozik.” - mondta a rektorhelyettes. Sajnos általános, de hamis az a nézet, hogy a hitélet elsődleges helye a templomokban van. A vallásos ember nem lehet csak a templomi tartózkodás alatt vallásos, hanem léte minden pillanatában az kell legyen. Ha nem az, biztosan nem tud kisugározni, nem tudja továbbadni az Örömhírt.
Természetesen senki nem telepedhet rá másokra és nem keverheti össze a munkahelyet a templommal.
Arra azonban célszerű lenne lehetőséget teremteni, hogy ha azt az egyetemisták igénylik, közös reggeli imával kezdjék a napjukat. Kinek ártanak ezzel?


Vissza a kezdőlapra