Kövér László Hatvanban

Tegnap este Hatvanban tartott lakossági fórumot Kövér László, a Fidesz elnöke. (A meghívót a MHL is közreadta.) A városi könyvtár auláját zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. A mintegy háromnegyed órás bevezetőt két órás lakossági kérdéssorozat követte. Szóba került az ég-világon minden. A MHL olvasói számára különösen figyelemre méltó volt, ahogy egy a terhességmegszakítás szabályozására vonatkozó kérdés kapcsán Kövér László kifejtette: ő személy szerint nem lát eltérést egy katona eleste, egy halálraítélt kivégzése és egy terhességmegszakítás között. Személyes élményként mondta el, hogy az ő felségét is az abortusz felé irányították, amikor harmadik gyermekének érkezését várták.

Az alábbiakban áttekintést adunk az Interneten ma erről a fórumról olvasható beszámolókról. Érdekes, hogy a fórum helyét csak egy forrás jelöli meg, az pedig, hogy a rendezvényhez köze volt pl. Szinyei András Fidesz-MKDSZ képviselőnek, sehol ki nem derül. Az Index nevű internet-újság nem említi az eseményt. A Magyar Nemzet honlapján sem fedeztük fel a hírt. Noha összeállításunk nem teljes, talán mégsem érdektelen áttekinteni, hogy melyik fórum mit emelt ki.

MTV Honlap: A Fidesz elnöke a polgári erők egységét félti

A Fidesz elnöke szerint a Békejobb kezdeményezés azt a veszélyt hordozza, hogy egészségtelen rivalizálás alakul ki az MDF és a köré csoportosuló töredék politikai erők, illetve a Fidesz között. Kövér László úgy vélte, hogy a 2002-es választási győzelem érdekében legalább az 1998-as szinten meg kell őrizni a polgári erők egységét. Ez a kisgazda párt esetében pozitív módon alakul. Például zökkenőmentesen, konfliktusok nélkül, a nemzeti érdekeknek megfelelően sikerült a köztársasági elnök jelölése. Ezzel szemben a Békejobb, ha nem figyelünk oda, megnehezítheti a korábban kötött választási együttműködés újrafogalmazását - mondta Kövér László.

Teletext:

Az idén 62 százalékkal több pénz jut családtámogatásra mint 1998-ban, a demográfiai helyzet javulása csak ettől várható - hangoztatta Kövér László Hatvanban, egy közéleti fórumon. A Fidesz elnöke annak kapcsán beszélt erről, hogy hazánk évente egy Kaposvár méretű város lélekszámával csökken, ami egyben a jövőt veszélyeztető gazdasági probléma is. Az MTA tanulmánya felveti a bevándorlás lehetőségét is. Kövér László szerint a világ elmaradottabb régióiban élők választanák Magyarországot. Történelmi bűn lenne viszont a határon túli magyarság soraiból pótolni az ország egyre fogyó lakosságát - mondta Kövér.

MTI:

Hatvan, 2000. május 8. (MTI) - Az idén 62 százalékkal több pénz jut családtámogatásra mint 1998-ban, a demográfiai helyzet javulása csak ettől várható - hangoztatta Kövér László hétfőn Hatvanban, egy közéleti fórumon. A Fidesz - Magyar Polgári Párt elnöke utalt arra, hogy hazánk évente egy Kaposvár méretű város lélekszámával csökken, ami egyben a jövőt veszélyeztető gazdasági probléma is. A Magyar Tudományos Akadémia népességcsökkenéssel ezzel foglalkozó tanulmánya - folytatta a politikus - felveti a bevándorlás lehetőségét is. Látni kell viszont, hogy az egyre öregedő népességet eltartó munkaerőt ily módon vagy idegen ajkúak köréből, vagy a határon túli magyarság soraiból pótolhatnánk. Kövér László véleménye szerint a világ elmaradottabb régióiban élők választanák Magyarországot. Történelmi bűn lenne viszont a határon túli magyarság soraiból pótolni az ország egyre fogyó lakosságát - tette hozzá. Belpolitikai kérdésekről a pártelnök szólva kifejtette: véleménye szerint a Békejobb kezdeményezés azt a veszélyt hordozza, hogy egészségtelen rivalizálás alakul ki az MDF és a köré csoportosuló töredék politikai erők, illetve a Fidesz között. Úgy vélekedett, hogy a 2002-es választási győzelem érdekében legalább az 1998-as szinten meg kell őrizni a polgári erők egységét - mondta kövér László.

Népszava: Kövér László a Békejobbot bírálja

A Békejobb kezdeményezés azt a veszélyt hordozza, hogy egészségtelen rivalizálás alakul ki az MDF és a köré csoportosuló töredék politikai erők, illetve a Fidesz között - hangoztatta Kövér László Fidesz-elnök hétfőn Hatvanban. Úgy vélte, legalább az 1998-as szinten meg kell őrizni a polgári erők egységét. Ez az FKGP esetében pozitív módon alakul. - A Békejobb megnehezítheti a korábban kötött választási együttműködés újrafogalmazását - mondta Kövér.

Megjegyzésünk: Ugye nem kell mondani, hogy mi a különbség az "egységet félti" (MTV) és a "Békejobbot bírálja" (Népszava) kifejezés között? Ezek azok a finom eszközök, amelyek hangulatunkat befolyásolják, amelyek jogilag támadhatatlanok, de amelyek által a sajtó nem média, hanem manipulátor: nem közvetíti, hanem csinálja a politikát.

Az írott sajtó nemigen foglalkozott a fórummal:


Kövér bírálta a Békejobbot

Hatvanban tartott lakossági fórumán Kövér László, a Fidesz elnöke egyebek közt demográfiai kérdésekkel és a nemzeti érdek elsődlegességével foglalkozott, aggodalmának adott hangot az MDF Békejobb kezdeményezésével kapcsolatban.
 Az államnak – mondotta – valamennyi polgárán segítenie kell, de ez a kormány azokat kiemelten kívánja támogatni, akik maguk is törekednek a boldogulásra. A jelenlegi koalíciónak azért kellett politikája középpontjába a családtámogatások rendszerét emelnie, mert az utóbbi időben felgyorsultak azok a több évtizeddel ezelőtt kezdődött negatív folyamatok, amelyek a gazdaságot is veszélyeztető népességfogyáshoz vezethetnek.

A pártelnök szólt a nemrégiben napvilágot látott betelepítési tervekről, amelyek azzal számolnak, hogy 2050-re az ország lakossága 8,5 millióra csökken. – Két változat hangzott el a betelepítésre, nagyon tanulságos, hogy kik melyiket üdvözölték – folytatta Kövér. Az egyik szerint a határon túli magyarokat kellene a fogyás megakadályozására az anyaországba telepíteni, a másik szerint pedig idegen ajkúakat. – Az elsőt még szükségmegoldásként sem tudja elfogadni, és a kormány ezt semmiképpen nem támogathatja, hiszen kulturális értelemben mindenképpen a magyarlakta területek a magyar nemzet életterének számítanak, függetlenül attól, hogy melyik állam fennhatósága alá tartoznak ma. (Hallgatói kérdésre Kövér elismerte, hogy díjazná, ha a betelepítés megoldása a magyarlakta területek visszacsatolása lehetne, elismerve azt, hogy a békeszerződések megszövegezésekor az európai nagyhatalmak sem találtak megoldást arra, hogy ilyen döntéssel ne nőjön a nem magyar nemzetiségű országlakosok száma.) Más népcsoportok Magyarországra való telepítésével kapcsolatban pedig, mint mondta, felmerül a kérdés, hogy képes-e a magyar társadalom integrálni őket. A pártelnök ezzel kapcsolatban föltette a kérdést, hogy képes-e a magyar társadalom megfelelően integrálni a cigányságot, amely népcsoport kultúrája, életvitele, értékrendje eltérő.

Kövér előadásában szólt arról, hogy a kormány kétéves működése során javult a közbiztonság, a bel- és a külpolitikában pedig újra hangsúlyossá vált a nemzeti érdek. Megjegyezte, hogy a baloldali újságokban sok gúnyos megjegyzés illeti a kormány egyes lépéseit, de a kabinet minden döntést annak fényében hoz meg, hogy az ország érdeke mit kíván. Ehhez képest a szövetséges érdekek is alárendeltek. Hangsúlyozta a nemzeti érdek fontosságát a gazdasági döntésekben is, kiemelve, hogy ha korábban a privatizáció során ez érvényesül, nem kerül külföldi kézbe az élelmiszer-feldolgozó ipar, vagy az új tulajdonosainak extraprofitot hozó energiaipar.

Szólt a jobbközép erők jövőjéről is, pozitív példaként emlegetve az FKGP-t, amellyel a Fidesz nemrég új, a választást előkészítő megállapodást írt alá. Az MDF Békejobb kezdeményezéséről azonban úgy vélekedett, hogy a most zajló folyamatok egészségtelen következményekkel járhatnak, az MDF és a Békejobb-ba csoportosuló töredékpártok rivalizálásba kezdhetnek a Fideszszel, ez pedig megnehezítheti az együttműködés megújítását.

Népszabadság
2000. május 9.
Vissza a kezdőlapra