Kereszténydemokrata
Hír-Lap
2000/2
2000. február 18.

A kormány másfél éve

Az alábbiakban - főleg a két februári Orbán beszéd nyomán - áttekintjük a főbb eredményeket.

Az ezredforduló egyben korszakhatár is számunkra. Tíz éve az ország a csőd szélén állt, mint a többi KGST-ország. Azóta sikeresen kiláboltunk a reménytelennek látszó helyzetből. A gazdaság teljesítménye és a jövedelmek vásárlóereje elérte a csődveszélyt megelőző időszakét. Ám azóta a tervgazdaságot piacgazdasággá alakítottuk, az állami tulajdon nagy részét magánkézbe adtuk, megteremtettük a fejlett országokhoz felzárkózás feltételeit. Régi "jólétünket" érdekében adósságokba vertek minket, a mai eredményeket a tetemes adósságteher mellett értük el. Az ország fizetni tudja a kamatokat, s rendre kedvezőbb kamatozásúra cseréli a régi kölcsönöket.

Brüsszelből, Davosból nézve mindez szép. Megvan azonban a veszélye annak, hogy az ország lakossága tartósan két részre szakad. Csak egyharmada fejlődik, de a kétharmad tartósan lemarad. Célunk, hogy a lemaradó kétharmad felzárkóztatását is biztosítsuk.

Múlt évben beléptünk a NATO-ba és jelentősen javítottuk a hadsereg működésének feltételeit. Alanyi jogúvá vált a családi pótlék és a gyermekvállalási segély, a gyermekesek adókedvezménye. A nyugdíjak vásárlóereje, különösen a kisnyugdíjasoké, az inflációnál jobban emelkedett. Ez valamit lefaragott a Bokros-csomag okozta károkból. Tandíjmentes az első diploma, forgalmi adómentes a tankönyv. Végül is sikerült kivédeni a pusztító árvízveszélyt és az év végére hatalmas anyagi áldozatok árán az árvíz- és belvízkárosultak fedél alá kerültek. Megkezdődött új hidak építése, új mentőállomások létesültek; eddig nem tapasztalt mértékben csökkent a bűnözés. Érvénybe lépett az új lakástámogatási rendszer is. A kormány elképzelései nagyrészt megvalósultak és ez mindannyiunk közös érdeme.

A gazdasági növekedés meghaladta a négy százalékot, tehát magasabb a tervezettnél, az infláció pedig alacsonyabb. Nőtt a kivitel, csökkent a költségvetés hiánya és reményünk van az adósság, sőt a kamatterhek csökkentésére is. A tavaly teremtett százezer új munkahelyen felül idén további százezerre számítanak a munkaadók.

Összefoglalva: az országnak sikerült úgy növelnie a teljesítményt, hogy a gyors növekedés közben megőrződött a pénzügyi egyensúly, csökkent az infláció, növekedett a vásárlóerő és a lakosság megtakarítása is.

Az ellenzék tavaly ennek a lehetőségét is tagadta, most pedig a tényeket tagadja.

A további felemelkedés útja a kis- és középvállalkozások megerősítése, a lemaradottak tömeges felemelkedése. Röviden: a kormány célja, hogy "mindenkinek lehessen három gyereke, három szobája és négy kereke".

Elnökváltozás a Fidesz-ben

Kövér László, programadó beszéde szerint azt a szellemi potenciált akarja biztosítani, amely majd a 2002-es választási győzelem háttere lehet. A Fidesz nyugodt és kiszámítható párt, bárki is az elnöke.

Ebben a szellemben kell kialakítani a választásokra az együttműködés kereteit. Az összefogásra elsősorban nem a Fidesznek, hanem az országnak van szüksége. Erről a Fidesz elnöke a következőket mondta: "Önvizsgálatot is kell tartanunk, mi magunk mennyiben járultunk hozzá, vagy mennyiben gátoltuk azt, hogy az értékek terén megvalósult integrációs folyamat a szervezetek szintjén is végbemenjen. Jómagam azt hittem ... hogy az 1998-as választások után egy év alatt ... egy politikai pártban ... kell egyesíteni a jobbközép erőket. Ma már látom, hogy ez a folyamat bonyolultabb, lassabb, fájdalmasabb...", de ennek alternatívája a szocialisták győzelme.

Kövér László az Európai Néppárttal való kapcsolatról a következőket mondta: "2004-ben, a következő Európa Parlamenti választások idejére Magyarország remélhetőleg már az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, úgy a Fidesznek is el kell döntenie, hogy képviselőit melyik Európai Parlamenti frakció részeként kívánja megbízni. Ma még nem kell a dilemmára választ adnunk, de ha a Fidesz 2004-ben még különálló politikai pártként működik, akkor választás elé kerül: elfogadja-e az Európai Néppárt invitálását. A választ akkor kell megadni, de a válasz végiggondolását már holnap meg kell kezdeni."

A FIDESZ kongresszusán tanácskozási joggal jelen volt az MKDSZ Országos Elnökségének sok tagja is. Harrach Péter miniszter, az MKDSZ alelnöke, aki az MKDSZ küldöttje a FIDESZ elnökségében, hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a kereszténydemokraták feladata a koalíció együtttartása. Ennek egységét senki nem kockáztathatja, de a koalíciónak sokszínűnek kell maradnia, mindamellett, hogy törzse a Fidesz, vezetője Orbán Viktor, aki 2002 után is miniszterelnök lesz.

Az MKDSZ elnökségének nevében Surján László szólalt fel. Vörösmartyt idézte: "Nagy feladás vár rád: fiatal szívednek erényét tenni napul, megtört életem árnya felé." A Fideszre is nagy feladat vár, nem elég a gazdasági felemelkedés: erény, erkölcs nélkül nem lehet megőrizni a választók bizalmát. Az új elnöktől azt várjuk, hogy eltünteti a hatalomgyakorlás során a Fideszre is rá-ráfröccsent foltokat, leszedi a bogáncsokat, amelyek minden győztes párthoz hozzátapadnak. A versrészlet alkalmazásának legkevésbé találó része a vége. Az ezer éves Magyarország Istennek hála nincs megtörve. Sokat szenvedett, de tehetség és élni akarás jellemzi, másfél éve növekszik a remény, nő a jövőbe vetett bizalom. A kereszténydemokraták a további sikerek reményében támogatják a polgári összefogás gondolatát, miközben a szervezetek közötti együttműködés keretei között, tehát nem a sajtóból kívülről kiabálva - jelzik, hol látnak bajt, "hol szorít a cipő". E problémák megoldása is az új pártvezetés feladata.

A FIDESZ elnökcseréjének okait és várható eredményeit foglalja össze a Magyar Nemzet egyik vezércikke, amely sok tekintetben kifejezi az MKDSZ-ben széles körben vallott nézeteket is. Meszleny László szerint a személyi változást az indokolta, ami már az MDF-ben és MSZP-ben is gondokat okozott. A győztes választások után a székházak kiürültek, akit bármire használni lehetett a kormányzatban, arra ott lett szükség. De győzelem után megtöbbszöröződik az alapító tagok száma, megszaporodnak az egykori színváltók, szerencselovagok... bennfentesek... előrelép a második és ki tudja hányadik vonal. Jönnek a tarhálók, bulisták, ebben-abban utazók, máshonnan eltanácsolt tehetségtelenek. Ők Kövér Lászlóban, emberükre akadnak...." Ezt az embertípust nevezte el Varga László "politikai darazsaknak". Reméljük, hogy ez az egyre ismertebbé váló kifejezés segít számunkra ennek a politikai szereplő-típusnak a gyors felismerésében akkor is, ha nem fekte-sárga csíkozatban kerülgeti az érett politikai gyümölcsöket.

A törvényhozás

Hiába volt a téli szünet, az FKGP gondoskodott róla, hogy egész idő alatt legyen a médiának csemegéje a háziorvosi praxistörvény várható újratárgyalásának témakörében. Rágta is a média csattogó fogakkal az odavetett gumicsontot, míg végül az utolsó decemberi ülésen az FKGP távolmaradása miatt elvetett törvény februárban úgy ment át a szavazáson, ahogyan eredetileg kellett volna. Egy hónapos hűhó semmiért. Hasonló gumicsontot szolgál fel most az SZDSZ a kötelező katonai sorozás ellen, amelynek már az egyszerű nyilvántartását is "sorozás" helyett "kényszersorozásnak" nevezik, nagyobb hatás kedvéért, mintha kötéllel fognák a legényeket, és egyenesen ágyútölteléknek vinnék. Eközben a törvénymódosítók maguk is tudják, hogy néhány éven belül megszűnik a kötelező katonai szolgálat, most viszont nincs rá elég pénz, hogy zsoldos hadsereget állítsunk fel. Talán azt remélik, hogy évek múlva majd eldicsekedhetnek vele, hogy a sorozás eltörlése az ő diadaluk? Vajon lesznek- e még akkor, hogy dicsekedhessenek? Az MSZP viszont, csakúgy, mint a média, már majd' beleőrül a kíváncsiságba, hogy ki lesz a köztársasági elnökjelölt. Az MSZP maga nagyítóval keresi saját jelöltjét, akiből halálbiztosan nem lesz most elnök, eközben az elnökválasztás harmadik fordulóját is szeretné kétharmadossá alakíttatni, hogy a másik fél jelöltje se lehessen elnök. Pártélet Nemzetközi problémák Az európai kereszténydemokrácia legszilárdabb oszlopa roggyant meg Kohl személyében. Óhatatlanul gondolni kell azokra az időkre, amikor a Kohl vezette Németország számolatlan kölcsönök folyósítására bíztatta a magánbankokat a kommunista uralmak érdekében, jókora állami kölcsönöket is folyósítva például a Kádár-Grósz-Németh-rendszernek. Kitüntetésekkel halmozta el, és kikiáltotta rendszerváltó hősnek Horn Gyulát és Németh Miklóst, akiknek szikrányi érdemük sincs sem a német menekültek befogadásában, sem a berlini fal leomlásában, sem a pártállami rendszer összeomlásában. Kereszténység és Közélet

Ezen a címen jelent meg egy összeállítás hazai keresztény és kereszténydemokrata politikusok és gondolkodók tollából, Kovács K. Zoltánnak, a Barankovics Akadémia Alapítvány elnökének tiszteletére. A kötet ajánlását Pápai Lajos Győri megyéspüspök írta. Az első fejezetben Varga László, Mézes Miklós, Eszterhás György, Pethe Ferenc, a Barankovics Párt volt képviselői és Csépe Béla volt KDNP képviselő a Demokrata Néppártról emlékeztek. A Demokrata Néppárt politikáját elemezték Rónay László, András Imre, Gergely Jenő professzorok, a pártról szóló ávós jelentéseket ismerteti Frenyó Zoltán, Barankovics István emigrációs éveit foglalja össze Gyorgyevics Miklós, és az egykori kereszténydemokrata szavazóbázison 1990 után megfigyelhető változásokról közöl felmérést Mészáros József egyetemi docens. A kereszténység közéleti feladatairól írtak tanulmányt Békés Gellért, Zlinszky János, Goják János, Rezsőházy Rudolf, Varga Károly professzorok és Benyhe István, Orbán miniszterelnök munkatársa. A kereszténydemokrata politizálás aktuális kérdéseivel foglalkoznak Harrach Pétér miniszter, Isépy Tamás országgyűlési képviselő, Járosi Márton, MKDSZ bizottsági elnök, Bagdy Gábor, BAA kurátor, a keresztény média és nyilvánosság problémáit foglalja össze Dessewffy László, a holland mezőgazdaság példáját ismerteti Gábor Dzsingisz és a XXI. század kereszténydemokráciáját vetíti elénk Surján László az MKDSZ elnöke, a második évezred vége felöl nézve.

A könyv a Barankovics Akadémia Alapítványnál szerezhető be, 500.- Ft + postaköltség áron, 1053, Budapest, Veres Pálné u. 10. sz. alatt. Telefon: 267-6227 (A szerzők felsorolása egyben válasz arra a kérdésre, hogy hol folyik tényleges kereszténydemokrata eszmei tevékenység, ami nem éri be egy-egy hangzatos frázissal.)

Az MKDSZ tevékenysége

Az MKDSZ Országos Elnöksége januárban két ülést tartott.

Azóta a hódmezővásárhelyi önkormányzati vita már az Alkotmánybíróság előtt van és remélhető, hogy új önkormányzati és polgármester-választás kiírásával zárul majd, amint az a törvényesség helyreállításához szükséges. Szóba került az MDF-MDNP közeledés. Surján László beszámolt a Pro Patria Egyesülettel és más társadalmi szervezetekkel felvett érintkezésről. Meghallgatták Kovács K. Zoltán beszámolóját a KDNP-ből kizártak szervezkedéséről. Az Elnökség felkérte Varga Lászlót és Kovács K. Zoltánt, hogy továbbra is vegyenek részt - és kísérjék figyelemmel a szervezkedés sorsát. Az Országos Elnökség az Ügyvezető Elnökség javaslatára Simicskó István országgyűlési képviselőt bízta meg az MKDSZ külügyeinek intézésével, a sajtóügyek felelőse pedig Dessewffy László.

Kovács Kálmán ismertette, hogy a Rapcsák András polgármester elleni szervezkedést vezető Túri alpolgármester, saját állítása szerint, sohasem volt az MKDSZ tagja, Samu Ágoston és Héjja József önkormányzati képviselők MKDSZ--tagságának megszűntetését javasolja az alapszervezet és a megye is. Az Országos Elnökség elfogadta a javaslatot.

A KDNP-ből kizártak választmányi szervezkedése

Hosszú idő után részletesen foglalkoznunk kell azok helyzetével, akik annak idején szerepet vállaltak Giczy György megválasztásában és újraválasztásában, jó páran közülük még mások lejáratásában, alapszabály-sértésekben és a kezdeti kizárásokban is, azóta azonban Giczy és klikkje velük is leszámolt és most utólag megkísérlik a jogilag törvényes állapotok helyreállítását.

Abban a reményben, hogy a törvényes helyzet helyreállítása lehetőséget nyújt a kereszténydemokrácia tisztessége és becsülete ellen elkövetett vétségek jóvátételére, Varga László és Kovács K. Zoltán, volt DNP képviselők és Rapcsák András, az MKDSZ ügyvezető elnöke is bekapcsolódtak a törvényesség helyreállításának folyamatába. Több - bár nem jogerős - bírósági ítélet és ügyészségi határozat útmutatása alapján a "KDNP országos választmányának határozatképes többsége" nevet viselő grémium február 5-re összehívta a KDNP 1997. június 21-23-i állapot szerinti Országos Választmányát.

A választmányi összejövetelre meghívták az említett, a bírósági ítéletek szerint utolsó, törvényesnek tekinthető választmány 215 törvényes tagsági joggal rendelkező résztvevőjét, akikből az ülés kezdetekor 111 már megjelent, vagyis az ülés határozatképes volt. Az összehívó elnökség a jogfolytonosságot az Alapszabályra hivatkozva úgy állapította meg, hogy az ülés összehívását az elnökség 20 százaléka kezdeményezheti az elnöknél, vagyis Giczy Györgynél, illetve Mizsei Zsuzsánál. Miután ők törvényes határidőn belül a felkérésnek nem tettek eleget, a határozatképes többség az ülést összehívhatja. Nyilvánvalóan ez lesz az érvelés alapja abban az esetben, ha az ülés jogszerűsége bíróság elé kerülne. Ezek után az ülés a működéshez elengedhetetlen alapszabály-módosításokat fogadott el, majd megválasztotta az Elnökséget. Elnökké Varga Lászlót, ügyvezető elnökké Rapcsák Andrást, főtitkárrá Szakolczai Györgyöt, az elnökség tagjává Kovács K. Zoltánt választották. Ezen kívül pártügyészt, Etikai bizottságot, Számvizsgáló bizottságot, jelölő bizottságot is választottak.

Az ülésen sok értékes hozzászólás, gondolat, javaslat hangzott el. Ki kell emelnünk az etikailag kikezdhetetlen Varga László, Kovács K. Zoltán, Semjén Zsolt, Rapcsák András beszédeit.

Két probléma azonban továbbra is nyitott maradt.

Az egyik a jogi helyzet. Több bírói ítélet is valószínűsíti, hogy Giczy György és klikkje már hosszabb ideje sorozatosan alapszabály-ellenesen él a KDNP neve által biztosított lehetőségekkel, és törvényeket is sért. Jogilag azonban mindaddig, amíg jogerős, végrehajtható ítéletek nem születnek, fennáll a jelenlegi helyzet. A február 5-i határozatok papíron maradnak és KDNP-ként az ott megválasztottakkal hivatalos kapcsolatokat senki sem fog létesíteni. Még a bírói ítéletek után is hosszabb időt vesz majd igénybe azok érvényesítése, amennyiben sikerül majd visszatérni az 1997. június 21-i jogi alapra. Az idő azonban múlik, az ország élete, benne a politikai élet halad a maga útján, olyan újabb események történnek, megállapodások születnek, amelyekből a KDNP így is, úgy is kimarad.

És ez csak a dolog könnyebbik része.

Giczy az elmúlt években a KDNP-t külföldön és itthon teljesen lejáratta, minden kapcsolatát elmérgesítette és végül felajánlkozott az MSZP-nek. Még az is megtörténhetik, hogy bemenekül egy ilyen szövetségbe. Ebből a helyzetből kell helyreállítani a KDNP jó hírét, megkapni a szavazók, a megsértett egyházak, a külföldi testvérpártok támogatását. Giczy még a jobboldal választási győzelmét is veszélyeztette különállásával. Elfogadható név-e a KDNP azok számára, akik nélkül választási sikert elérni nem lehet?

A gyűlésen némelyek olyan hangot ütöttek meg, mintha az a tény, hogy Giczy utóbb menesztette őket, törölné politikai és etikai tévelygéseiket.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a későbbiekben lehetséges szövetségesek álláspontját. A feltételeket ők szabják meg. És van a kereszténydemokratáknak is egy olyan csapata, amely a tisztességes politizálás útján maradt, ahonnan Giczy és a memóriazavarral küzdők letértek. A politikai eredményesség, tisztességes politikai kapcsolatok, a megnyert választások, a kereszténydemokrata értékek megőrzésének útját követők mintha kimaradtak volna a számításból. Pedig ők ma is megállják helyüket.

Nem lesz könnyű a visszaútjuk azoknak, akik egyszer önmagukat rostálták ki a politikából. Legalább is az egyszer már kihullottak sikeres visszatértére az MSZP politikusain kívül nincs példa. Csakhogy az MSZP és támogatói is memóriazavarban szenvednek és úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. A KDNP megtisztulásához keresztény embertől elvárható önvizsgálatra is szükség van! Erről pedig egy szó sem esett a határozatképes "többség" összejövetelén.

Hírek - események

Az emléktábla megemlíti gróf Teleki Pál, Kovrig Béla, P. Kerkai Jenő, P. Varga László, Meggyesi Sándor, Vida István, Farkas György, Csurgai István, Faludy Ernőné, Göndör Tibor, Hortobágyi László, Íjjas Antal, dr. Keresztes Sándor, Sinkó Lajos, Székely János, dr. Varga László érdemeit. Az est megnyitójául Antal Anetta színművésznő Vörösmartyra emlékezve a Szép Ilonka elbeszélő költeményt adta elő. Ebben a formában mutatja meg minden szépségét ez a valamikor kötelező olvasmányként agyoncsépelt remekmű. A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a jövőben szükséges tovább erősíteni Somogy megyében a kereszténydemokrata politizálást, hiszen visszajelzések igazolják, hogy erre nemcsak Kaposváron, hanem a környező településeken és falvakban is komoly igény van. Beszélt arról is, hogy a köztársasági elnök-választást nem tartja a koalíció szakítópróbájának, de az idő előtti választásoktól sem tartana, mert a jelenleg hatalmon lévő politikai erők ismét győznének, mivel az ellenzéki szabaddemokraták az öt százalékot sem érnék el, a szocialisták pedig azt sem tudják, ki vezesse őket. Még egy "áttörő sikerről" számolhatunk be. Az Új Ember ez évi első számának fő helyén azt adta a katolikus olvasók tudtára, hogy "a parlamenti beszédekből kimaradt millenniumi esztendőnk lényege, az hogy ezer esztendős keresztény államiságunk évfordulójához érkeztünk". Többek kérésére hajlandó volt helyesbíteni ezt a valótlan tudósítását és két héttel később, a leghátsó oldal legalsó sarkában leközölte Orbán Viktor miniszterelnök néhány, a keresztény millenniumra vonatkozó beszédrészletét. Ezzel honorálta a magyar kormánynak az egyházak megsegítésére, jogaik helyreállítására tett erőfeszítéseit. Ennyit a sajtóetikáról.
Dessewffy László


Varga László és Surján László beszélgetése a KDNP törvényes választmányi ülése után

Surján: Milyen jövőképet vázol fel a törvényes KDNP elnöke?

Varga: A KDNP törvényességének helyreállítása becsületbeli ügyünk, ezért teszünk meg mindent ennek érdekében. Ami történt, főleg politikai üzenete miatt fontos, a jelenlegi KDNP néven szereplő vezetés nem törvényes, de létezik még a törvényesség helyreállítására kész akarat. Az alapján, amit most elértünk - határozatképes ülés, elsöprő többséggel meghozott határozatok - egy maximális és egy minimális eredményre számíthatunk. A legnagyobb eredmény az lesz, ha a bíróság bejegyzi mostani határozatunkat. A legkisebb eredmény, amit egyébként máris elértünk, annak a tudatosítása a magyar közvéleményben, hogy a KDNP ma nem egységes, nem törvényes.

Milyen esélye van a megtisztult, ismét törvényes KDNP-nek?

- A KDNP törvényességének helyreállítására törekedve két dolgot mindig hangsúlyoztam: Semmiféle kereszténydemokrata összefogás nem képzelhető el az MKDSZ nélkül. Ez az árvízi hajós szerepre kényszerült szervezet magára talált, értelmes együttműködési szerződéseket kötött, képviselői vannak, kormányzati tényező lett és nemzetközi tekintélyt is ki tudott vívni. A másik alapvető megállapítás pedig az, hogy a magyar politika kiemelkedő értéke és tehetsége a miniszterelnök, tehát semmiféle olyan mozgás nem képzelhető el részünkről, amely a kormány és a kormánykoalíció erejét csökkentené. Épp ellenkezőleg, minden, amit teszünk a kormány megerősítése céljából történik.

Ez valóban két nagyon fontos gondolat. De miként indulna - feltételezve, hogy indulhat, azaz törvényesen működik - a Varga László vezette KDNP a választásokon?

- Természetesen az összefogás révén, úgy, ahogy az MKDSZ is indult már 1998-ban is. Nem darabolhatjuk szét erőinket, második fordulós együttműködésben gondolkodunk a Független Kisgazdákkal, de már az első fordulóban össze kell fogni az MKDSZ, a Fidesz, az MDF, az MDNP erőivel. Ha erre képesek leszünk, nem tartok a szocialisták visszatérésétől. Tudom egységes tömböt alkotnak, nagy, de már nem félelmetes erőt jelentenek. Nagyon bízom abban, hogy a választók is felismerik, ma az ország vezetésére Orbán Viktor a legalkalmasabb.

Végezetül mi a véleményed a Fidesz - Magyar Polgári Párt új elnökéről, Kövér Lászlóról.

- Nem tartottam helyesnek a két poszt elválasztását, de ma már látom, hogy nem lesz "kettős hatalom" a Fideszben. Orbán nem gyengülni, hanem erősödni fog. Kövér Lászlótól pedig azt várom, hogy ezt segítse elő, például azzal, hogy elhessenti a "politikai darazsakat" a Fidesz közeléből.

Közkívánatra ismételten közreadjuk a Szövetség címeit és telefonszámait:
Elnök: Surján László, Budapest, 1054 Széchenyi rpt. 19. ( 441-5886, fax: 441-5464
E-mail: laszlo.surjan@fidesz.parlament.hu
Ügyvezető titkár: Nógrádi László, Budapest, 1358. Pf. 2. (441-5839, fax: 441-5856
E-mail: laszlo.nogradi@fidesz.parlament.hu

Túljutott a próbaidőn az MKDSZ internetes újsága, a Magyar-Hon-Lap. Szinte naponta friss információkat helyezünk el rajta. Honlapunk a több mint 8000 lap közül a közszolgálati kategóriában a 7-8., az abszolút sorrendben pedig a 250-300 közötti helyen áll.

Címe: http://emil.alarmix.org/mkdsz/

Kérünk minden internet lehetőséggel rendelkező tagunkat, hogy nézzék rendszeresen, adják tovább a hírt internetező barátaiknak, azoknak a levelező társaiknak, akikről feltételezik, szívesen ellátogatnának fejlődő honlapunkra. A Magyar-Hon-Lap rendszeresen tudakolja olvasói véleményét, elsősorban tagtársainkra számítunk!! E-mail címmel rendelkező tagjaink az mkdsz@emil.alarmix.org címre küldjenek egy levelet, hogy lássuk, kiket tudunk a kapcsolattartás e gyors módjával információval ellátni.

Az alábbiakban néhány írás, amely a Magyar-Hon-Lapon is olvasható.

Higgadtság vagy tehetetlenség?

***

Szubjektív búcsú Anatolij Szobcsáktól 
 
 
Kiadja: 
 
 

Felelős szerkesztő:
 

Postacím: 

a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és a 
Fidesz Magyar Polgári Párt országgyűlési frakciójának
kereszténydemokrata csoportja

Dessewffy László
Tel: 441-5886 fax: 441-5856

Nógrádi László, Budapest, 1358. Pf. 2. 

Vissza a kezdőlapra