Az ezredforduló aranyfedezete

Homa János országgyűlési képviselő beszéde a Millenniumi olvasókönyv ünnepélyes átadásakor 
az egri főiskola gyakorló általános iskolájában

Eger, 2000. március 14.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mélyen Tisztelt Tanárok, Kedves Gyerekek!

 2000. január 1. és 2001. augusztus 20.-a között a Magyar Millenniumot ünnepeljük. Az ünnepre az Orbán-kormány különös gonddal készült. Pályázatokat hirdetett a Kulturális Minisztérium műemlékeink felújítására, templomaink, parkjaink, szobraink rendbehozatalára.
 Ugyancsak pályázatok születtek az irodalmi élet, a filmvilág, a zenei kultúra, a képzőművészet és a színház területén is, ösztönözve az új alkotások létrehozását.
 Ennek köszönhetően, film készül például Széchenyi Istvánról, a legnagyobb magyarról, az ő tragikus sorsáról, továbbá szobrok sora születik az 1000 éves magyarság legnagyobb személyiségeiről, Szent Istvántól kezdve, az Árpád-ház más királyain keresztül a Nobel-díjasokig. S hozzá kell tenni, valamennyit komoly mértékben támogatja a mostani kormány.
 Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 Kedves Gyerekek!
A Magyar Millennium alkalmából a keresztség felvételének és az állam alapításának 1000. Évfordulóját ünnepeljük.
 Az ünnep jó alkalmat kínál arra, hogy mindenki átérezze, mi a magyar nemzet tagjai, magyar polgárok vagyunk. Összeköt bennünket a magyarság több, mint ezer éves történelme. Múlunk tisztelete, a nemzeti hagyományok ápolása erőt adhat mai tevékenységünkhöz, távlatot és hitet a jövő feladatainak ellátásához.
 Ennek a nagy ünnepnek azt kell szolgálnia, hogy mindnyájunk nemzeti önbecsülése és önbizalma megerősödhessen.
A történelem arra tanít, hogy csak olyan népnek sikerült felemelkednie, amelyik képes volt nagy célokat maga elé tűzni. Amelynek vezetői nagy figyelmet fordítottak az oktatásra, a nevelésre, hiszen a nagy célokat csak kiművelt főkkel lehet elérni.
 Tisztelt Tanárok!
 Kedves Gyerekek!
A Magyar Millennium alkalmából minden első osztályos tanuló megkapja az idén az Ezer esztendő című kötetet.
Ezt a családi olvasó- és daloskönyvet mintegy negyedmillió ember forgathatja, mégpedig a kisdiákok és családtagjaik. A kétkötetes válogatás legendákat, mondákat, elbeszéléseket, tréfákat, találós kérdéseket, verseket, elmélkedéseket, közmondásokat, tanulmányokat, magyar népi és egyházi énekeket, nép- és műdalokat tartalmaz.
 Kölcsey Hinmusza, Arany János Toldija, Petőfi versei, s valamennyi e könyvben megjelenő alkotás, imádság, mese, népdal ezeréves államunk kultúrájának, létünknek megannyi gyöngyszemei. Minél többet ismer valaki ezekből, annál erősebb szállal kötődik e hazához.
 A közös nyelv, a közös történelem a mi megtartó erőnk.
 Tamási Áron mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De aki a maga kultúráját nem ismeri, az sohasem fogja megtalálni helyét sehol.
 Orbán Viktor miniszterelnök mondta a napokban, amíg meséink, népdalaink, imádságaink ugyanazt jelentik széles e világban minden magyarnak, addig mi, magyarok egy nemzet vagyunk.
 Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 Tisztelt Tanárok!
 Talán nem alkalmatlan az időpont, hogy nagyon röviden sorra vegyük a 2000. év legfontosabb oktatási feladatait. Ezek között az első a kereszttantervek kialakítása. Az idén szeptembertől mód lesz arra, hogy számos iskolában bevezessék őket. Ez azért is fontos, mert kellenek a tapasztalatok, hogy 2001. szeptemberétől minden iskola kötelezően alkalmazza ezeket a tanterveket. A tantervek megújításának fő célja, hogy az ismeretek bővítése ne jelenthesse a diákok értelmetlen túlterhelését. Hogy ne csak információ-átadásról szóljon az iskola, hanem a képességek fejlesztéséről és a nevelésről is.
 A másik fontos feladatot pedig a közoktatási törvény szabta: e szerint az önkormányzatoknak intézkedési tervet kell készíteni működésükhöz, hogy ne apró döntésekkel alakítsák az iskolarendszert, hanem kiszámíthatóan tervezzenek, adjanak perspektívát az iskoláknak.
 Tisztelt Tanárhölgyek és Tanárurak!
 Az Önök hivatása élteti a nemzeti műveltséget, Önöknek köszönhető, hogy a magyar oktatásügy a mai napig európai színvonalú.
 Kérem Önöket, hogy a most átadásra kerülő kiadvány szellemiségét őrizzék, táplálják, hogy ez a mostani millenniumi ünneplés nemzeti azonosságtudatunk erősítéséhez hozzájáruljon.
 Ennek révén határozottabb körvonalakat rajzolhatunk a történelemben gyökerező és formálódó szerepünkről az átalakuló Európában.
 Ezért elengedhetetlenül szükséges a keresztény Európához kapcsolódó értékeink ismerete, felfedezése, megújítása. Ezek jelentik az aranyfedezetet a következő évezred megkezdéséhez.


A Magyar-Hon-Lap szeretné minél több oldalról bemutatni a képviselők életét, munkáját. Itt Homa János (Fidesz-MKDSZ) egy ma tartott beszédét adtuk közre, s holnap ugyancsak az ő beszédének gondolataival adózunk 1848 emlékének.

2000. március 14-én,

SL
Vissza a kezdőlapra