Huba
Árpád most a tőle nyugatra fekvő Morvaország ellen fordult, mely a nemrég elhunyt Szvatopluk alatt hatalmas országgá fejődött; de ennek halála után fiainak viszálykodása és polgárháborúja után, erejében igen meggyengült. … E végből Árpád nagyobb sereget küldött e hadjáratra, melynek vezérei Huba (a hét vezérek egyike), úgy Szoárd és Kadocsa voltak. E sereg, Pásztóról megindulva, a Sajón átkelt s a Balog-háton át a Galga vizéhez, majd az Ipolyhoz jutott. Szalán alattvalói e vidéken mindenütt önkényt hódoltak meg a magyar seregnek. A Garam vizén átkelve, hadaink már morva területre értek. Úgy látszik azonban, hogy Huba és vezértársai nem bíztak eléggé seregük erejében, s ezért, mielőtt a morvák hadával megmérkőztek volna, Várad földvárának bevétele után, bevárták Bors segédcsapatait, melyeket Árpád utánuk küldött. Bors a sereg egy részével, egy északról jöhető támadás ellen való biztonság okából – torlaszokat készíttetett a zólyomi erdőben, azonfelül a meghódolt nép segélyével Bors és Borsod-Zólyom várát építtette fel. Huba, Szoárd és Kadocsa pedig ez alatt Váradról kiindulva, a Törzsök erdőn túl, a Zsitva mellett ütöttek tábort s innen Nyitra vizéig ért.

A Nyitra túlsó partján azonban már szemben találta Zobor nyitrai vezért seregével, ki heves küzdelemben megakadályozta a magyarok átkelését, mely annál nehezebb volt, mivel a Nyitra vize épen ki volt áradva. Negyed napon a magyar sereg erős nyílharcz után átkel a folyón, s a morvák megfélemedve a futásban keresnek menedéket és Nyitra várába menekülnek. Egy részük, még üldöztetésök közben részint elesett, részint az őket üldöző magyar hadak fogságába került. A morva sereg menekülését fedező Zobor, Kadocsa lándzsája által találtatva, megsebesül és elfogatik. Másnap Nyitra várát, ostrom után, a magyar hadak beveszik s az őrség egy részét leölik. Az elfogott Zobor vezért pedig egy közeli hegyen fölakasztják, mely hegyet azóta Zobor hegyének hívják.

(Anonymus előadása szerint – Rohonyi Gyula: A honfoglalás története)

Vissza a kezdőlapraVissza a szobrok tartalomjegyzékéhezVissza az elejére