Alkotmánymódosítás Milosevics módraA JUGOSZLÁV SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG
ALKOTMÁNYÁNAK II-IX. MÓDOSÍTÁSAI

Ezek a módosítások a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmányának szerves részei, amelyek kihirdetésük napján lépnek életbe.
II. MÓDOSÍTÁS
 
1. A Szövetségi Parlament:
7) megválasztja és felmenti: a Szövetségi Kormány elnökét és tagjait, a Szövetségi Alkotmánybíróság bíráit, a Szövetségi Bíróság bíráit, a szövetségi államügyészt, a Nemzeti Bank kormányzóját, valamint a szövetségi törvénnyel előirányzott más szövetségi tisztségviselőket.
2. 
Ez a módosítás a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 78. szakaszának 7. pontja helyébe lép.
 

III. MÓDOSÍTÁS

 
1.  A Köztársaságok Tanácsát minden tagköztársaságból 20-20 közvetlenül megválasztott képviselő alkotja.
    A Szövetségi Parlament Polgárok Tanácsában és Köztársaságok Tanácsában levő szövetségi képviselők választását, valamint mandátumuk megszűnését szövetségi törvény szabályozza.

    A szövetségi képviselő saját meggyőződése alapján dönt és szavaz, nem lehet visszahívni.

2.
 Ez a módosítás a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 80. szakasza 3. és a 81. szakasza 2. bekezdésének helyébe lép, illetve kiegészíti a 86. szakaszt.
 

IV. MÓDOSÍTÁS

 
1. A zászlóról, címerről és himnuszról szóló szövetségi törvényt a Szövetségi Parlament hozza meg, mégpedig mindkét tanácsában kétharmados szavazattöbbséggel.
 
2.
Ez a módosítás a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 90. szakasza 2. bekezdésének helyébe lép.
 

V. MÓDOSÍTÁS

 
1. A Köztársaság Elnökét közvetlen választásokon, titkos szavazással választják.
A Köztársaság Elnökének mandátuma 4 évig tart.

Ugyanaz a személy legtöbb két esetben választható meg a Köztársaság Elnökének.

A Köztársaság Elnöke és a Szövetségi Kormány elnöke – szabály szerint – nem lehetnek ugyanabból a tagköztársaságból.

A Köztársaság Elnökét a szövetségi képviselőkével azonos immunitás illeti meg.

A Köztársaság Elnökének immunitásáról a Szövetségi Parlament dönt.

2.
Ez a módosítás a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmányának 97. szakasza helyébe lép.
 

VI. MÓDOSÍTÁS

 
1. A Köztársaság Elnökének mandátuma megszűnik annak lejárta előtt, ha felmentik, illetve lemond.

A lemondás átadásának, illetve a felmentés meghozatalának napján megszűnik a Köztársaság Elnökének mandátuma.

2.
Ez a módosítás a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 98. szakasz 1. és 2. bekezdése helyébe lép.
 

VII. MÓDOSÍTÁS

 
1. A Szövetségi Parlament felmentheti a Köztársaság Elnökét, ha a Szövetségi Alkotmánybíróság megállapítja, hogy megsértette ezen Alkotmányt.

A Köztársaság Elnökének felmentését a Szövetségi Parlament mindkét tanácsában levő képviselők legalább fele indítványozhatja.

A Köztársaság Elnökének felmentéséről leghamarabb akkor lehet szavazni, miután eltelt 15 nap a Szövetségi Alkotmánybíróság, ezen módosítás első bekezdésében említett, határozatának a Szövetségi Parlamenthez való eljuttatásától.
 

2.
Ez a módosítás kiegészíti a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmánya V. fejezetének 2. pontját. (megjegyzés: az abban levő 3 szakasz közül melyiket?)
 

VIII. MÓDOSÍTÁS

 
1. A Szövetségi Kormány akkor tekinthető megválasztottnak, ha mindkét tanácsban az összes szövetségi képviselő többsége a megválasztására szavaz.

A Szövetségi Kormány munkájáért a Szövetségi Parlamentnek tartozik felelősséggel.

A Szövetségi Parlament bizalmatlanságot szavazhat ki a Szövetségi Kormánnyal szemben.

A Szövetségi Kormány elnöke javasolhatja a Szövetségi Kormány egyes tagjainak a felmentését.

A Szövetségi Kormánnyal szembeni bizalmatlanságról leghamarabb a javaslat benyújtásától számított három nap múlva lehet szavazni.

A Szövetségi Kormánnyal szembeni bizalmatlanság akkor kiszavazott, ha mindkét tanácsban az összes képviselő többsége arra szavaz.

A Szövetségi Kormány és minden tagja benyújthatja a Szövetségi Parlamentnek a lemondását.

2.
Ez a módosítás a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 101. szakaszának 3., 102. szakaszának 2., 103. szakaszának 1., 104. szakaszának 1., 3. és 4., valamint 105. szakaszának 1. bekezdése helyébe lép.
 

IX. MÓDOSÍTÁS
A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmányának II-VIII. módosításai végrehajtására alkotmánytörvényt kell hozni.
***

Megjegyzés: Az alkotmánymódosítások vastagon írott és aláhúzott szövegei nincsenek összefüggésben az alkotmánymódosítási indítvánnyal, túllépik az azok által szavatolt jogi keretet.

Várható következmények:
Vissza a kezdőlapra