Még egyszer a koronáról

A 2000. február 13-i Vasárnapi Hírekben egy hosszabb interjú jelent meg Rockenbauer Zoltán miniszter úrral.
A szent koronával kapcsolatos válaszát az alábbiakban olvashatjuk:


 
 
Szomorú koronaünnep

Megkérdeztük Rockenbauer Zoltánt is egy hosszabb interjú kapcsán: az Õ véleménye szerint műtárgy-e a korona? Válasza sok szempontból elgondolkodtató; s ugyanakkor méltó a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának elsõ emberéhez. “Nem csak műtárgy, annak ellenére, hogy vannak műtárgyi vonatkozásai. Annál sokkal több, hisz a korona szimbolizálja a magyar állam egységét, ezeréves államiságunk örökletes jogfolytonosságát.. Sok ember érzi úgy, hogy a korona most méltó helyére került. A Magyar Millennium ünnepi hangulata is megkívánta ezt a lépést. Roppant sajnálatos, ugyanakkor jellemzõ az a hangulatkeltés, amellyel némely ellenzéki körök megpróbálták és próbálják beárnyékolni az ünnep emelkedettségét…”

(tor)

Vissza a kezdőlapra