MENTÕÖV, avagy MENTÕLUFI?
 

Egy évvel a kormány megalakulása után az ellenzéki pártok, köztük az MSZP is, elkészítették értékelésüket. Az elemzésben megfogalmazottak a rossz minõségû propaganda szintjét sem érik el. A kormányt támogató politikai erõk részérõl mégis válaszolni kell a támadásra.
Az alábbiakban, a szocialista mentõöv kritikájaként, az MSZP stílusában és gondolatmenete nyomán az ellenzék elmúlt évét tettük mérlegre. Mondanivalónk tömör összefoglalása:
„Megmérettél és könnyûnek találtattál.

Elemzésünk válaszjellege miatt közreadjuk a szocialisták szövegét (bal oldali oszlop) és az azzal azonos szerkezetben készült saját elemzésünket (jobb oldali oszlop). Ez a módszer kizárja, hogy a szocialista elemzés legnagyobb hibáját, hogy mindenrõl hallgatnak, ami az elmúl év valós eredménye, korrigáljuk.

Szemügyre véve a szocialisták mentõövét, három nagy problémával találkozunk.
(1) A felkínált gondolatok tökéletesen alkalmatlanok a „mentésreö. Elemzésük
nem az ország valós helyzetébõl indul ki, hanem abból, amit el akarnak hitetni az emberekkel.
Nem mentõövet nyújtanak, csak egy léggömböt, amely igen könnyen kipukkan.
Nem is kell mást tenni, mint figyelmesen elolvasni a szövegüket, máris bekövetkezik a pukkanás.
(2) Mentõövet a segítés szándékával bajbajutottnak dob az ember.
A kormánypártok nincsenek bajban, népszerûségük egy éve folyamatosan nagyobb, mint az ellenzéké.
A szocialisták nem is a megsegítés szándékával dobnák a mentõövet. Remélik, hogy fejbe tudják kólintani vele a kormányt, hátha elsüllyed. Ám egy léggömb tökéletesen alkalmatlan erre a célra.
Ezért nem a kormányzó koalíció fullad vízbe, hanem az egész szocialista mentõakció nevetségbe.
(3) A legsúlyosabb hiba az anyagban az, hogy néhány szlogenen kívül
nyoma sincs benne a szociális szemléletnek.
A tisztesség minimuma lenne, hogy egy magát szociáldemokratának hirdetõ párt legalább ellenzékben képviselje a baloldal legfontosabb elveit. Nem tisztünk, hogy ebbõl az irányból támadjunk, de elvárjuk a valóban baloldali szocialistáktól, – ha vannak – hogy ne Fidesz ellenes érzelmeikre hallgatva, hanem a tényleges tartalomra figyelve maguk utasítsák el pártjuknak ezt az elemzését.

TARTALOM


I. A KORMÁNY EGY ÉVE -
TÍBBÉVNYI TEHERTÉTEL
I.AZ ELLENZÉK EGY ÉVE –
ISMÉTELT BUKÁS
A rombolás éve volt
A rombolás éve volt
Elvesztegetett esztendõ volt
Elvesztegetett esztendõ volt
A veszélyek érlelõdésének esztendeje volt
A veszélyek érlelõdésének esztendeje volt
Olyan esztendõ volt, amikor a két kormányzópárt megmutatta igazi arcát
Olyan esztendõ volt, amikor a két volt kormányzópárt megmutatta igazi arcát
Az átverés, a hazugság éve volt
Az átverés, a hazugság éve volt
II. GYÍKERES VÁLTOZÁST AZ ORSZÁG ÉRDEKÉBEN!
II. GYÍKERES VÁLTOZÁSTAZ ORSZÁG ÉRDEKÉBEN!

 
 

A KORMÁNY EGY ÉVE - 
TÍBBÉVNYI TEHERTÉTEL


 
 
AZ ELLENZÉK EGY ÉVE –
ISMÉTELT BUKÁS
Elmúlt egy év. Magyarország felzárkózásának esélye helyett ma erõsebb a leszakadás veszélye.
Elmúlt egy év. Magyarország számára fontos év volt, NATO csatlakozásunk éve.
A FIDESZ-kormány politikájának tartalma és stílusa támadás a békés átmenet egész idõszakának megállapodásokon, kompromisszumokon nyugvó természete ellen. Fenyegetik a demokrácia alapértékeit és intézményeit, folyamatosan kiüresítik az országgyûlés alkotmányos funkcióit, veszélyeztetik a jogbiztonságot.
Ebben az évben meg kellett volna mutatni: a politikai erõk a közelünkben hulló bombák zajában akár egységet is képesek alkotni. Ezzel szemben az ellenzék kihasználta azokat a lehetõségeket, amelyeket kormányzása alatt elmulasztott megvonni a mindenkori ellenzéktõl, 
csak akadályozta a kormány munkáját.
Példátlan mértékû hatalomösszpontosítás és a társadalom megosztására irányuló törekvések jellemzik az elmúlt tizenkét hónapot. Az erõbõl való politizálás, az akarat kultusza régen tapasztalt félelmeket kelt az emberekben.
A kilencvenes évek tanulsága: az államot nem szabad annyira legyengíteni, hogy ne tudjon gátat szabni a gátlástalan haszonszerzésnek és a bûnözésnek. Az ellenzék ezt a folyamatot 
- talán érintettsége miatt – támadja, gátolja.
A dinamizmust sugárzó kezdés után hamar kiderült, hogy a kormánynak nincs szakmai muníciója, hiányoznak a koncepciók, nincs stratégia, leálltak a reformok. Ha porszem kerül a gépezetbe, kiderül, hogy az elhíresült pr-központú kommunikációs fegyvertár sem mûködõképes.
A szocialista pártnak csak arra futotta, hogy a párt rágalmazzon vagy hogy régen megbukott ötletekkel álljon elõ. Az elmúlt évben egyetlen használható saját gondolatuk nem volt. 
A gazdasági kormányzásban is rosszul éltek a kínálkozó lehetõségekkel. Nehéz eldönteni, azzal van-e több baj, amit csináltak, vagy azzal, amit elmulasztottak. Ma a gazdasági helyzet még nem romlik drámaian, de egyes folyamatok aggasztóak. A fõ veszély, hogy a nemzetgazdaság újra elindul a külsõ eladósodás útján. Indokolatlanul növekszenek a társadalmi különbségek. Tovább növekedtek a kiskeresetûek, a nehezen élõ családok terhei.
A gazdaság fejlõdik, a termelés bõvül, a látható bajok és feszültségek kisebbek, mint amit a nehézségek indokolnának. A tõzsdeindex ismét emelkedik, nõ az országba vetett nemzetközi bizalom. 
Csökken az infláció, 
növekszik a munkahelyek száma. 
A gyermekes családok jobb helyzetbe kerültek.
Kétségtelenül voltak váratlan és kedvezõtlen külsõ és belsõ körülmények: az orosz, a távol-keleti és a latin-amerikai gazdasági válság, az EU országok növekedésének lassulása, a hazai árvíz, a belvíz és a tél terhei, valamint a jugoszláviai háború. Ezek még egy világos gazdaságstratégiával rendelkezõ és politikai presztizs szempontok által kevésbé motivált kormányzatot is próbára tettek volna. A kapkodás, a világos válaszok, az õszinte szó hiánya oda vezet, hogy a FIDESZ-kormány a munkavállalók és a nyugdíjasok után hamar elveszíti a vállalkozók, a hazai és a külföldi befektetõk bizalmát.
Az Orbán kormánynak hatalmas, a közelmúltban nem látott méretû és jellegû válságok sorozatával kellett megbirkóznia. Elég az orosz gazdasági összeomlást, a távol-keleti, a latin-amerikai válságot említeni, de idetartoznak a hó okozta károk, az árvizek, belvizek, a Medárd nap utáni esõzések, illetve a koszovói válság, a jugoszláviai háború. A vezetõ kormánypárt – példátlanul a rendszerváltás utáni évtizedben – õrzi elsõ helyét a népszerûségi listán. Nem ez magyarázza az ellene indított támadások hevességét?
Ugyan meglehetõsen szoros a verseny a kormányzás egy évének "kudarcágazata" címért, mégis e szomorú díjra az agrárium és az egészségügy a legesélyesebbek.
Egy év még nem elegendõ a miniszterek megítélésére, még kevésbé arra, hogy siker-, vagy kudarcágazatokról lehessen beszélni. 
A versenyképesség és a hatékonyság csökkenése, a politikai alapú diszkrimináció a tulajdonformák között és a támogatások osztogatása tragikus helyzetet teremt az agrárgazdaságban.
Az amúgy is relatíve jobb helyzetben lévõ mezõgazdasági szövetkezetek kiemelt támogatása megszûnt, a kisgazdaságok esélyei lassan javulni 
kezdenek.
Az egészségügyben súlyos a válság, a szükséges reformnak még a körvonalai sem látszanak.
Az egészségügy nehezen birkózik az elõzõ négy év hibáival, de megõrizte mûködõképességét.
A környezetvédelmi kormányzat lényegében leállt, szünetel a jogalkotás, a korábban odaítélt pályázati támogatások visszavétele köti le az erõket. 
Az önkormányzatok politikai diszkriminálása a területfejlesztés és infrastruktúrafejlesztés összhangjának hiánya, a területi közigazgatás átalakítási elképzeléseinek ködössége is lassítja az Európai Unió elõírásaihoz való alkalmazkodást.
A környezetvédelem szinte a padlóra került, hiszen a szocialista miniszter teljesen kifosztott tárcát 
hagyott maga után. 
Az EU csatlakozás kapcsán megindult a régiók kialakítása. Ez sok érzelmi viharral járó lépés, és az ellenzék az ilyen lépések szokásos feszültségeit még tovább szítja.
Ugyanez az eredménye a társadalmi párbeszéd intézményeit sújtó átalakítási hevületnek. Kiüresedett a párbeszéd, megszûnt az érdekegyeztetés.
A társadalmi párbeszéd új formái kezdenek mûködni, ebben mások is helyet kapnak,
mint a baloldal kiszolgálói.
A közoktatási törvény módosítása, a felsõoktatási intézmények meglehetõsen átpolitizált integrációja hosszú évek vitáiban kiérlelt szakmai koncepciókat, elõremutató megoldásokat "tett lapátra".
A szocialista államtitkár annak idején lemondott, mert nem tudott azonosulni
az SZDSZ oktatáspolitikájával. 
Most az akkori hibák és bûnök jóvátétele zajlik. 
A kormány médiapolitikája "eredményes" volt: a meghaladottnak hitt médiaháború kiújulásának minden elõfeltétele létrejött. Ezen a területen a kormány nem csupán az alkotmányosság és a jogrend határait feszegette, hanem egyértelmûen súlyos jogsértéseket is elkövetett. Bár sokan csodálják a FIDESZ politikusok médiaszerepléseit, az összehangoltnak, szervezettnek tûnõ reklámpolitikát, arroganciára, gátlástalanságra, hazugságokra nem lehet hosszú távon sikeres kommunikációt építeni.
A magyar médiahelyzetet az USA nagykövetségének egyik munkatársa jellemezte a legjobban: ezen a területen még nem ért véget a rendszerváltás. A szocialisták féltik média monopóliumukat. Mivel néhány hadállást elveszítettek, a meglevõk felhasználásával fékevesztett rágalom hadijáratot folytatnak a Fidesz ellen.
Az a felfogás pedig, amely a kenyér helyett, vagy mellett a cirkusz szerepét szánta a sportnak, súlyos nemzetközi bonyodalmakhoz vezetett. Sem az ifjúságpolitikában, sem a gyermekek érdekében semmiféle érzékelhetõ kormányzati tevékenység nem bontakozott ki, sõt visszalépésnek vagyunk tanúi.
Deutsch Tamást miniszteri kinevezése után heves támadások érték. A Magyar Labdarugó Szövetség elnökségének visszahívása komoly elégtétel számára. A szocialisták által hangoztatott „súlyos nemzetközi bonyodalomö vádja elenyészett.
A koalíciós kormány szavakban a korábbi kül- és biztonságpolitika folyatása mellett voksolt. Az elmúlt hónapokban ezen a területen is sokasodtak a konfliktusok. Mára egyre inkább megbomlani látszik a parlamenti pártok között e területen létrejött konszenzus. Az euroatlanti integráció folyamata megtorpanni látszik, az EU csatlakozáshoz szükséges feltételek létrehozására irányuló kormányzati lépések erõtlenek és kedvetlenek. A délszláv válság kapcsán is élezõdtek a belpolitikai feszültségek. A FIDESZ-kormány hangsúlyozottan óvakodott a parlamenten belül és azon kívül egyaránt jelentkezõ szélsõségektõl való elhatárolódástól. Emiatt és más, a felkészületlenségbõl is következõ botrányos esetek miatt a kormány és ezáltal az ország nemzetközi tekintélye az elmúlt egy évben csökkent.
Az ellenzék egyik legnagyobb bûne, hogy a belpolitikai indíttatású csatákat a külügyi és honvédelmi területen is folytatta. Károkat okozott az ország nemzetközi tekintélyének, hogy a szocialista párt még az általa elõkészített alkotmánymódosításokat sem támogatta, amelyek pedig a NATO tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését segítették volna. Durva hiba volt a kormányt azzal vádolni, hogy „háborúba taszítja az országotö. 

A kormány eközben megerõsítette nemzetközi tekintélyét. Dodd szenátor szerint: „A magyar kormány rendkívül határozottan, bátran, jó szövetségesként viselkedett a koszovói konfliktus alatt.ö Vajon miért szólnak az MSZP körök tekintély csökkenésrõl?

A politikai erõviszonyokat tekintve nyilvánvaló, hogy a FIDESZ-MPP a koalícióban az FGKP egyes politikusainak foglya és erõsen rászorul a MIÉP támogatására.
Az ellenzék egyrészt „udvarolö a kisgazdáknak, másrészt folyamatosan támadja õket. Kísérletet tesz arra, hogy a jobb-közép koalíciót a szélsõjobbal való szoros kapcsolattal vádolja.
Ísszegezve: a kormány egy éve
Ísszegezve: az ellenzék elsõ éve
A ROMBOLÁS ESZTENDEJE volt, mert
A ROMBOLÁS ÉVE volt. Az ellenzék
az emberi viszonyokat folyamatosan mérgezik, mindenütt ellenséget keresnek;
semmit sem vállalt a nemzeti és demokratikus minimumból, ami pedig a pártok erkölcsi kötelessége;
bûnösökké kiáltják ki a más véleményt képviselõket;
hangosan támadott minden lépést, amely nem felelt meg saját pártérdekeinek;
félelmet keltenek;
alaptalan riogatással félelmet keltett a lakosokban;
el akarják hallgattatni az eltérõ véleményt képviselõ személyeket;
megpróbálta megakadályozni, hogy a polgárok megismerjék a kormánykoalíció véleményét;
megszûntették a társadalmi párbeszédet, helyette kinyilatkoztatások vannak;
az érdekegyeztetést pártpolitikai célokra akarta felhasználni;
a szakértõket pártkatonákkal és hûséges, mindenre kapható kliensekkel cserélték fel.
a közigazgatásba beépített alkalmatlan embereiket ismét szakértõnek tüntette fel.
ELVESZTEGETETT ESZTENDÕ volt, mert
ELVESZTEGETETT ESZTENDÕ volt, mert
a gazdaság fejlõdéséért nem tettek érdemi lépéseket;
csak a kormányzati munkát akadályozták, 
semmi hasznosat nem tettek;
a törvényalkotás lelassult;
ahol tudták, obstrukcióval gátolták a törvényhozást;
tovább növekedett a különbség Európa és Magyarország között;
megtépázták saját nemzetközi tekintélyüket, ahelyett hogy az ország javára hasznosították volna;
leálltak a fejlesztési programok, fontos reformok nem indultak el;
parlamenti és önkormányzati pozícióikat arra használták, hogy gátolják az ország fejlõdését.
A VESZÉLYEK ÉRLELÕDÉSÉNEK 
ESZTENDEJE volt, mert
A VESZÉLYEK ÉRLELÕDÉSÉNEK 
ESZTENDEJE volt, mert
növelték az államháztartás hiányát;
csak a hatalom visszaszerzésével törõdtek;
ismét elindult az ország eladósodása;
az MSZP revánsra, sõt bosszúra vágyik;
romlanak a gazdaság egyensúlyi mutatói.
gátlástalanul megtéveszti a választókat.
OLYAN ESZTENDÕ VOLT, AMIKOR A KÉT KORMÁNYZÓPÁRT MEGMUTATTA 
IGAZI ARCÁT
OLYAN ESZTENDÕ VOLT, AMIKOR A KÉT VOLT KORMÁNYZÓPÁRT MEGMUTATTA IGAZI ARCÁT
elfogyott a tisztesség, ha volt egyáltalán;
egyetlen értéket ismernek, önmagukat;
a FIDESZ-MPP megmutatta, hogy ellentmondást nem tûrõ, kizárólagos hatalmat akar gyakorolni, egy személy (a miniszterelnök-pártelnök) kezébe összpontosul minden döntés;
mindenkor készek a legnagyobb veszélyeket is rázúdítani az országra, ha ezzel a kormánykoalíciónak ártani vélnek: gátolják a maffia ellenes lépéseket, védik a kábítószer élvezõket stb;
a FIDESZ-MPP akaratának keresztül erõltetése esetén a demokrácia alapintézményei és értékei sem jelentenek akadályt;
a demokráciát ugyanúgy azonosítják saját érdekeik érvényesítésével, mint régen a „népi demokráciábanö;
a Független Kisgazdapárt egyes politikusai megmutatták, hogy csak saját választóik kiszolgálása a céljuk, nem számít, hogy ennek súlyos árát az ország fizeti meg;
a szabaddemokraták kétfrontos harcba fogtak, látszólag távolságot tartanak a szocialistáktól, de folyamatosan támadják a kormányzó pártokat is, szavazóikat a szocialisták felé kergették;
mindkét kormányzópárt megmutatta, hogy rokonokat, barátokat, katonatársakat, iskolatársakat, a kormányzó pártokat támogató vállalkozókat minden tisztségnél elõnyben részesít a szakemberekkel szemben;
a bal-liberális ellenzék levitézlett pártkatonáit köztisztviselõnek álcázza.
AZ ÁTVERÉS, A HAZUGSÁG ÉVE volt
AZ ÁTVERÉS, A HAZUGSÁG ÉVE volt, mert
Simicska Lajos - Kaya Ibrahim, Joszip Tot;
az ellenzék mindenki ellen rágalomhadjáratot indított, akitõl félt (Pintér, Simicska);
megfigyelési botrány;
amikor erkölcstelen vagy törvénytelen lépéseire fény derült, durva ellentámadással akarta a figyelmet elkerülni, (megfigyelési botrány);
Lockheed - FIDESZ levélbotrány;
hamis információkkal próbálta megzavarni a nemzetközi kapcsolatokat (Lockheed ügy).
A kormányzás rossz irányba megy, sérti a magyar nemzet érdekeit. Ezért az elsõ évvel véget ért a bizalom is. A Magyar Szocialista Párt úgy értékeli, hogy a kormányzópártok nem hagynak teret a korábban felvállalt konstruktív ellenzéki magatartásának.
Az ellenzék képtelen elviselni a kisebbségbe szorulást ezért képtelen az együttmûködésre is. A kormányzó koalíciónak nem velük, hanem ellenükben kell végrehajtania a rendszerváltás elmaradt lépéseit. A bal-liberális pártok egy éve kormányzó erõként, most pedig ellenzékként is megbuktak.
 
II. GYÍKERES VÁLTOZÁST AZ ORSZÁG ÉRDEKÉBEN!
 
A Magyar Szocialista Párt - mint legnagyobb ellenzéki párt, egyszersmind az ország legnagyobb, az 1998-as választásokon is a legtöbb szavazatot kapott pártja - felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul értékelje át eddigi politikáját és azon az ország fejlõdése és nyugalma érdekében alapvetõen változtasson.
Az MSZP a megyei listákon némileg több szavazatot kapott 1998 májusában, de õsszel, a megyei önkormányzatokban már nem. Nem az ország legnagyobb, hanem legerõszakosabb pártja. Kevés remény van arra, hogy képes lenne átértékelni politikáját. 
A Magyar Szocialista Párt meghatározó jelentõséget tulajdonít a Magyarország távlatos fejlõdését, helyzetét, kilátásait érintõ alapvetõ nemzeti kérdéseknek. Úgy ítéli meg, hogy mindezek az ország egészét, vagy az egyes családok, emberek helyzetét érintõ gazdasági, szociális, kulturális vagy történelmi eredetû problémák, kérdések, amelyek eredményes megválaszolásától a nemzet, az ország sorsa alapvetõen függ, csak nemzeti egyetértéssel, az ország befolyásos politikai erõinek együttmûködésével, konszenzusra törekvõ politikájával válaszolható meg.
A kereszténydemokraták szerint olyan horderejû ország-átalakításra van szükség, amely joggal 
igényli a politikai erõk konszenzusát. 
Az elmúlt év fejleménye, 
hogy erre a legkisebb ügyekben sincs esély. 
A kormányzó pártoknak tehát meg kellett kísérelniük a társadalmi párbeszéd új formáinak kialakítását.
Ezért az MSZP határozottan kezdeményezi, hogy a kormány újra keresse és teremtse meg a legalapvetõbb nemzeti kérdésekben a pártok, a magyar társadalom konszenzusát.
A szocialisták belpolitikai vitákra hivatkozva rúgták fel a külpolitikai konszenzust. Ennek helyreállítása csak rajtuk múlik.
A Magyar Szocialista Párt az alkotmányosság, a törvényesség talaján áll, tiszteletben tartja a parlamenti demokrácia írott és íratlan szabályait. Minden erõvel arra törekszik, hogy a kormányzás és a közélet ezek normái szerint alakuljon Magyarországon.
Nem vehetõk komolyan addig, amíg képtelenek a rendelkezésére álló jogokkal élni, s csak a joggal való visszaélést ismerik.
A kormány térjen vissza az európai demokratikus jogállamiság keretei közé.
Bármikor visszatérhetnének az európai viselkedési normákhoz.
Ennek érdekében:
Ennek érdekében az ellenzék:
állítsa helyre az országgyûlés alkotmányos, házszabályszerû mûködését;
ne obstruálja a parlament munkáját;
hagyjon fel kirekesztõ politikájával, térjen vissza a társadalmi párbeszédhez;
ismerje fel, hogy a kormány feladata nem az ellenzék programjának végrehajtása;
maradéktalanul tartsa tiszteletben az ellenzéki pártok, a társadalmi szervezetek jogait; 
tartsa tiszteletben a többségi akaratot;
szüntesse be a közigazgatásban, a közszolgálati médiában, az önkormányzati szférában, az állami vállalatoknál folyó politikai tisztogatásokat;
ne használja fel lejárt kormányzati megbízatása után még létezõ személyi kapcsolatait a kormány elleni aknamunkára;
vessen véget az önkormányzatok támogatásában megnyilvánuló politikai szempontú megkülönböztetésnek;
vessen véget annak, hogy az önkormányzatokban, ahol tudják, ott gátolják 
a kormányprogram megvalósulását;
távolítsa el a kormányból és a kormányhivatalok élérõl a nyilvánvalóan alkalmatlan személyeket;
vonja ki a közigazgatásba beültetett „szakö-embereit;
egyértelmûen határolódjon el a szélsõséges pártok, szervezetek megnyilvánulásaitól.
egyértelmûen határolódjék el 
a szélsõbalos politikától.
A Magyar Szocialista Párt az ország fejlõdése, nyugalma szempontjából nagy jelentõséget tulajdonít a kormányzati ciklusokon átívelõ folytonosságnak, a nagy rendszerek (oktatás, nyugdíjbiztosítás, egészségügy, igazságügy, regionalizmus, területfejlesztés stb.) kiszámítható, stabil mûködésének.
A kereszténydemokraták nagyra értékelték, hogy a kormány tiszteletben tartotta azokat a szerzett jogokat, amelyek nem esnek ugyan bele saját programjába, de amelyek mégis javítják pl. a nyugdíjasok egy részének helyzetét, mint a hatvanöt évnél idõsebbek utazási kedvezménye.
A kormány energiáit az ország modernizációját, európai felzárkózását szolgáló építésre, reformokra, fejlesztésre fordítsa, az eddigi eredmények értelmetlen rombolása helyett.
Az elõzõ ciklus szociálpolitikája a szerzett jogok felszámolása volt. Jó lenne, ha az MSZP a rombolás helyett a jövõ közös építésére fordítaná szellemi kapacitását.
Ennek megfelelõen:
Ennek megfelelõen:
fejezze be a megelõzõ kormányok döntéseinek mindenáron történõ, ésszerûtlen és bizonyíthatóan károkat okozó felrúgását;
fejezze be a kormány intézkedéseinek csak azért is való kritizálását;
szüntesse be a nyugdíjrendszer hosszú távra kialakított szabályainak további szétzilálását;
ismerje el, hogy a parlamenti konszenzus nélkül létrejött nyugdíjrendszer lényegi korrekcióra szorul;
indítsa el az egészségbiztosítás és az egészségügyi ellátás sürgetõ reformjára irányuló szakmai munkálatokat, tekintse ebben kiinduló szempontnak a közfinanszírozás dominanciájának megõrzését;
támogassa az egészségbiztosítás és az egészségügyi ellátás egy évtizedes reformjának újraindítását, amelyet az elmúlt négy évben leállított;
ne akadályozza tovább, hanem segítse elõ az igazságügy reformjáról született döntések végrehajtását;
ne akadályozza tovább az ügyészségnek kormányzati felügyeletét;
mozdítsa elõ a valóságos földrajzi, gazdasági, történelmi, kulturális, közösségen alapuló régiók kialakulását és fejlõdését.
ne használja fel a régiók kialakítása során természetes feszültségeket önös belpolitikai célokra;
olyan területfejlesztési politikát folytasson, amely megteremti az Európai Uniós támogatások igénybevételének feltételeit.
ne akadályozza az Európai Uniótól származó segítség igénybevételét a régiók kialakítása körüli hecckampánnyal.
A szocialisták - maguk kormányzati tapasztalataiból, hiányosságaiból is okulva – alapvetõ jelentõséget tulajdonítanak a társadalmi párbeszédnek, a háromoldalú érdekegyeztetés érdemi mûködésének a munka világában.
A kereszténydemokrata felfogás szerint a társadalmi béke kulcsa a munkaadók, munkavállalók és kormány közötti felelõs párbeszéd. 
A kormány állítsa helyre az európai normáknak megfelelõ társadalmi párbeszédet és érdekegyeztetést a szociális partnerekkel.
A magyar baloldal bûne, hogy a munkavállalói érdekképviseletet pártpolitikává züllesztette. Ettõl mentes új érdekegyeztetésre van szükség. 
Ennek részeként:
Ennek részeként az MSZP:
korrigálja a Munka Törvénykönyve kormányzati többséggel áterõltetett munkavállaló és szakszervezet ellenes pontjait.
ismerje el, hogy a munkaadók is egyenrangú partnerek ebben a párbeszédben;
fontos, az egész társadalmat, vagy egy-egy szakma, ágazat egészét érintõ törvények elõkészítésébe vonja be az érintett társadalmi, szakmai, érdekképviseleti szervezeteket;
szüntesse saját embereinek hol érdekvédelmi, hol pártpolitikai mezben való szerepeltetését és lépjen fel határozottan azok ellen, akik ezek közül helyzetükkel visszaélve jogtalan elõnyökhöz jutottak;
a szocialista képviselõcsoport kezdeményezi: kerüljön sor mielõbb hatpárti - munkáltatói – szakszervezeti kerekasztal megbeszélésre a minimális bizalom légkörének helyreállítása érdekében.
ne keverje semmilyen módon a pártpolitikát az érdekvédelemmel.
A Magyar Szocialista Párt döntõ jelentõségûnek tekinti, hogy az ország kiegyensúlyozott gazdasági fejlõdésének nagy társadalmi áldozatok árán megteremtett feltételei ne romoljanak. Kulcsfontosságú, hogy elhárítsuk az ország újbóli eladósodásának veszélyét.
A szocialista párt ismerje el, hogy a Bokros csomag szociálpolitikai része – mivel az a társadalmi ellenállás miatt államháztartási szempontból eleve jelentéktelenné zsugorodott – felesleges terhet jelentett.
Az MSZP fontosnak tartja, hogy a kormány gazdaságpolitikáját, gazdasági döntéseit politikai, illetve presztízs szempontok helyett a gazdasági realitások által kijelölt keretek határozzák meg.
Az MSZP szakmai érvek hiányában ne támadja a kormány gazdaságpolitikáját üres, demagóg szlogenekkel.
Mindezek céljait szolgálóan a kormány:
Mindezek érdekében az ellenzék:
folytasson olyan gazdaságpolitikát, amely a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítását szolgálja, elõsegítve egyben az Európai Unióhoz való csatlakozást is.
fejezze be a magyar gazdaság helyzetével kapcsolatos, bel és külföldön egyaránt folytatott riogatást;
tegyen lépéseket, amelyek segítségével megállítható az államháztartás, illetve a folyó fizetési mérleg hiányának növekedése;
hívja fel a figyelmet arra, hogy a felzárkózó magyar gazdaság mikroklímája relatív védettséget ad a világban zajló válságfolyamatokkal szemben;
a realitásoknak megfelelõ kiindulópontot válasszon a 2000. évi költségvetés kidolgozásakor;
mellõzze a szociális demagógiát az éves költségvetések tárgyalása során;
hagyjon fel a befektetõk bizalmát csökkentõ politikai, gazdasági lépésekkel;
hagyjon fel a befektetõk bizalmának megingatásával;
a gazdaság minden területén vessen véget a politikai szempontokat szolgáló, "szavazatgyûjtõ" támogatáspolitikának.
támogassa a polgári átalakulás érdekében tett gazdasági és szociális intézkedéseket;
Az MSZP társadalmi, gazdasági szempontból egyaránt nagy jelentõséget tulajdonít a magyar agrárium helyzetének, a mezõgazdaság tartós válságából kivezetõ út megtalálásának. A Magyar Szocialista Párt maga is szembesült azzal, hogy kormányzati pozícióban késve ismerte fel a kérdés jelentõségét, de meggyõzõdéssel vallja, hogy a kormányzati ciklus végén széleskörû szakmai, társadalmi támogatással kialakított nemzeti agrárprogram és az ennek alapján hozott törvények hiteles kiindulópontul szolgálnak a valóságos teendõk megfogalmazásához.
Az MSZP kormányzati periódusa alatt 
tovább mélyítette az átalakulás nehézségeit szenvedõ magyar mezõgazdaság gondjait. 
A mai nehézségekért inkább felelõs, 
mint az évtizedes problémákat egy év alatt megoldani nem, 
de kezelni képes mai kormányzat. 
Az MSZP elkerülhetetlennek tartja, hogy a kormány térjen vissza a nemzeti agrárprogram elveihez és az ezáltal kijelölt gyakorlathoz.
A mezõgazdaságban a családi vállalkozásnak épp annyi helye van, mint az iparban vagy a kereskedelemben.
Ennek megfelelõen:
Ennek megfelelõen:
olyan támogatáspolitikát és jogszabályi környezetet alakítson ki, amelyek az ésszerû birtoknagyság és birtokszerkezet kialakulását, a versenyképes termelési szerkezet létrejöttét, általában a mezõgazdasági termelés hatékonyságának növekedését szolgálják;
támogassa a magángazdaságok versenyképességét elõsegítõ intézkedéseket;
vessen véget a kisgazdapárt pazarló, rendkívül rossz hatásfokú, pártelvû pénzosztogatásának;
ne törekedjék a korábbi klientúrájához tartozók érdekeinek politikai védelmére;
állítsa le a tulajdonformák és birtoknagyság alapján álló megkülönböztetõ politikáját;
ismerje el, hogy a kisbirtokosság támogatása indokolt és eredményes lehet, és
hagyjon fel szövetkezet ellenességével;
hogy csak az önkéntes szövetkezetek eredményes;
akadályozza meg a földmûvelésügyi tárca komolytalan és veszélyes ötletét, amellyel az ez évi rosszul felhasznált támogatások miatt keletkezett hiányt a következõ évek forrásainak terhére, azaz hólabdaszerûen növekvõ eladósodás formájában kívánja pótolni;
hagyjon fel azzal a kísérlettel, hogy a mezõgazdaság vélt és valós problémáit a koalíciós partnerek közötti feszültségkeltésre használja fel;
haladéktalanul tûzze napirendre a mezõgazdaságot fojtogató, a tõkebeáramlást megakadályozó, a föld árát valóságos értéke alatt tartó földtulajdon-szabályok felülvizsgálatát.
ne törekedjék a hazai termõföld külföldi kézbe adására mindaddig, amíg a föld ára nem éri el az európai színvonalat.
A Magyar Szocialista Párt jelentõsége miatt külön is felhívja a figyelmet az egészségügyi ellátás, valamint az egészségbiztosítás halaszthatatlan reformjával összefüggõ feladatokra.
Az MSZP kormányzás az egészségügyi ellátás, valamint az egészségbiztosítás reformjának négy év késedelmet okozott. 
A kormány haladéktalanul tegyen lépéseket a mindenki számára elérhetõ, színvonalas egészségügyi ellátás biztosítása érdekében és vessen véget a társadalombiztosítás irányítása, felügyelete terén folytatott kísérletezgetésnek, és akadályozza meg a kialakult válság további elmélyülését.
A szocialisták kritikáját hiteltelenné teszi, hogy – amint azt az elmúlt négy év bebizonyította – aktív politikusai között nincs az ágazat irányítására vagy akár a gondok átlátására képes szakember.
Ennek megfelelõen:
Ennek megfelelõen az MSZP:
haladéktalanul tûzze napirendre a társadalombiztosítás társadalmi kontrollját biztosító parlamenti felügyelet megtárgyalását;
lássa be, hogy az önkormányzatok a társadalom szempontjából semmiféle kontrollt nem jelentettek a társadalombiztosításban; 
a szakmai, érdekképviseleti szervezetek bevonásával haladéktalanul indítsa el az egészségügyi ellátás, az egészségbiztosítás reformjának elõkészítését;
ne szítsa az ágazatban a fizetések nagyfokú lemaradása miatt jogos elégedetlenséget politikai oldalról;
késedelem nélkül lásson hozzá a gyógyszer támogatási rendszer olyan átalakításához, amely az egészségbiztosítás pénzügyi alapjának teherbíró képessége mellett a biztosítottak érdekeit is figyelembe veszi;
ismerje el, hogy az Orbán kormány elsõ évében sikerült a gyógyszerek árának féken tartása, sõt megkezdõdött az árcsökkenés is;
dolgozzon ki programot a várható nagy számú kórházcsõd elkerülésére, illetve kezelésére;
vegye észre, hogy azonos finanszírozás mellett a kórházak csak egy része van csõdhelyzetben; 
alakítson ki reális programot az egészségügyben dolgozók keresetének méltányos emelésére.
támogassa a kormányt abban, hogy az egészségügyi bérek felzárkózzanak a többi ágazathoz.
Az MSZP elfogadhatatlannak tartja, hogy gazdasági növekedés mellett jelentõs csoportok, rétegek reálbére, illetve reáljövedelme számottevõen csökken, hogy nem keveseknek a nettó keresete is csökken, hogy indokolatlanul megrövidítik a nyugdíjasokat.
Elfogadhatatlan demagógia indokolatlannak nevezni olyan intézkedéseket, amelyeket 
kormányon maradásuk esetén maguk is terveztek 
(ilyen volt például a nyugdíjemelés 
szabályainak megváltoztatása).
Éppen ezért a kormány a munkavállalók, a nyugdíjasok, az alacsony jövedelmû gyermekes családok felzárkózását, az esélykülönbségek mérséklését, a hazai kisvállalkozások versenyképességét valóságosan elõsegítõ adó-, járulék-, nyugdíj- és szociális politikát valósítson meg, a különbségek eddigi indokolatlan növelése helyett.
A kormány – népesedéspolitikai szempontból – különös figyelmet fordít a gyermeket nevelõ családok esélyegyenlõségére. A kereszténydemokraták a szociális igazság érvényesüléséért emelnek szót. Véget akarnak vetni a társadalom alsó és felsõ rétegei között a szociálliberális kormány által okozott drámai távolságnövekedésnek.
Ennek megfelelõen:
Ezért az MSZP hibáinak kijavításaképp:
a személyi jövedelemadó jövõ évi szabályait úgy alakítsa át, hogy ne növekedjen tovább az alacsonykeresetûek hátránya;
támogassa a magasabb jövedelmûek adókulcsának emelését;
dolgozzon ki haladéktalanul programot a közalkalmazottak és köztisztviselõk méltányos béremelésére;
ne fokozza a közalkalmazotti és köztisztviselõi bérek körül kialakult feszültségeket;
térjen vissza a nyugdíjreform keretében kialakított biztonságos, kiszámítható nyugdíjemelési szabályokhoz;
ne használja fel a nyugdíjasokat belpolitikai harcokra;
fokozatosan, legkésõbb 3 év alatt adja vissza a nyugdíjasoknak azt a nyugdíjasonként átlagosan 23.000, összesen 50 milliárd forintot, amelyet indokolatlanul elvett tõlük.
vegye tudomásul, hogy a nyugdíjemelés az elõre meghirdetett program szerint történik, azaz az értékállóság garantált és a reálérték a gazdasági teljesítmény függvényében növekszik;
folyamatosan emelje - legalább a rászorultaknak - a családi pótlékot és a gyermekgondozási díjat;
vegye tudomásul, hogy a családtámogatási rendszere nem szorítkozik csupán egy-két ellátásra;
hagyjon fel a betegszabadság, illetve a munkanélküli ellátások tervezett, az érintettekre hátrányos átalakításával.
fogja fel, hogy az ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás csak rövid ideig tarthat, ellenkezõ esetben véglegesen károsodik, akin segíteni akarunk.
A Magyar Szocialista Párt az ország lakóinak érdeke, a gazdaság versenyképes fejlõdése, Magyarország európai uniós csatlakozása szempontjából egyaránt alapvetõ fontosságúnak ítéli a környezetvédelem, környezetgazdálkodás helyzetét, szükséges fejlesztését.
Az ország lakóinak érdeke és Magyarország európai uniós csatlakozása szempontjából is alapvetõ fontosságú a környezetvédelem, és környezetgazdálkodás. Ezt a területet az elõzõ kormány a legdurvább pártérdekeknek vetette alá.
Az MSZP azt kezdeményezi, hogy a kormány késedelem nélkül tegyen lépéseket a környezetvédelem, környezetgazdálkodás súlyához méltó feltételek megteremtése érdekében.
A legfejlettebb környezetvédelmi elõírások alkalmazása gazdaságunk versenyképességét csökkenti, de épp ez a terület, ahol a legtöbb nemzetközi segítségre számíthatunk.
Ebbõl fakadóan:
Ebbõl fakadóan:
értékelje újra a környezetvédelem kormányzati tevékenységben elfoglalt súlyát, szerepét;
a szocialisták ismerjék el 
az általuk elkövetett hibákat;
dolgozzon ki világos programot a Magyarország EU-csatlakozása szempontjából fontos teendõkrõl, jogalkotási feladatokról;
támogassák a kormányt, ha bizonyos átmeneti könnyítéseket vezet be az érdekeinkkel ellentétes európai elõírások alkalmazásában;
tegyen le konkrét feladattervezet egyes nagy jelentõségû problémák /Duna-probléma, Garé, stb.) megoldására.
hagyják érvényesülni a szakmai vonalat az általuk elrontott problémák megoldásában 
(dunai vízlépcsõ, Garé stb.).
A Magyar Szocialista Párt nyugalmat, stabilitást és érezhetõ fejlõdést igényel a közoktatásban és a felsõoktatásban.
Tisztelni kell a felsõoktatás autonómiáját és a közoktatás szakmaiságát.
Véget kell vetni a közoktatás ideológiai szempontú befolyásolásának, a felsõoktatás integrációjában a kormányzati hatalom növelésére irányuló szándékoknak.
Véget kell vetni a materialista ideológiai befolyásnak, amelyet a bal-liberális pártok az oktatásban fent akarnak tartani.
Mindebbõl következõen:
Mindebbõl következõen:
a kormányzatnak abba kell hagynia a pedagógus társadalom zaklatását, a pedagógusok bérének emelésével kapcsolatos megtévesztõ mellébeszélést;
a pedagógus társadalom nem lehet pártok közötti marakodás tárgya (Orbán Viktor osztályfõnöki óráját kifogásolták, Vastagh Pálét miért nem?);
a 2000. évi költségvetésben megfelelõ forrásokat kell biztosítani a közoktatás tárgyi feltételeinek javítására is, akár a millenneumra tervezett nagy vonalú kiadások terhére is.
nem szabad az oktatás és kultúra szembeállításával, demagóg hangulatkeltéssel a kormány vagy az általa fontosnak tartott események, pl. a milleneumi ünnepségek ellen fellépni;
az MSZP kezdeményezi Nemzeti Tehetséggondozó Alap létrehozását, amely az anyagi nehézségekkel küzdõ szülõk kiemelkedõen tehetséges gyermekeinek továbbtanulását támogatja.
támogassák az esélyegyenlõség megvalósítását szolgáló kezdeményezéseket, tegyék lehetõvé, hogy az általuk használt ezernél több állami épület közcélokat, például közmûvelõdést szolgáljon.
A Magyar Szocialista Párt megkülönböztetett jelentõséget tulajdonít a sajtószabadság érvényesülésének, a közszolgálati médiumok kiegyensúlyozott, valósághû tájékoztató tevékenységének. Elítéli azokat a kormányzati törekvéseket, amelyek gazdasági zsarolással, politikai személyes fenyegetésekkel kívánják szûkíteni a szabad sajtó lehetõségeit. Mindaz, ami jelenleg a közszolgálati médiában történik nemcsak a médiatörvényt, hanem az európai demokratikus jogállami normákat és szokásokat is sérti.
A magyar média helyzet jogtalan elõnyöket nyújt a baloldalnak, akár kormányon van, akár ellenzékben. 
Meg kell szüntetni törvényes kormány elleni, olykor útszéli hangú folyamatos támadásokat. 
A kormány haladéktalanul állítsa helyre a törvényességet és a tájékoztatás tisztaságát a közszolgálati médiumokban, mert az ott kialakult helyzetért illetve annak fennmaradásáért minden felelõsség a kormányt terheli.
Az ellenzék – immár az Alkotmánybíróság által is megalapozatlannak talált – tiltakozásai arra irányulnak, hogy megingassák a nemzeti médiumok helyzetét. A média kuratóriumok törvényes mûködése garantált.
Ebbõl következõen:
Ebbõl következõen:
az MSZP követeli, hogy a kormánypártok késedelem nélkül állítsák vissza a törvényes rendet a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnökségében. Ezt követõen politikai és szakmai egyeztetések nyomán, készüljön válságkezelési program az MTV gazdasági és szakmai összeomlásának megelõzésére.
az ellenzék állítson konszenzussal elfogadott jelölteket a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnökségébe;
a kormánypártok erõvel elfoglalt pozícióik birtokában haladéktalanul tegyenek lépéseket a kiegyensúlyozott tájékoztatás arányainak helyreállításáért, az egyoldalú, félrevezetõ tájékoztatás, az uszító hangvétel megakadályozásáért.
az ellenzéki politikusok a korábbi években megszerzett média pozícióik birtokában haladéktalanul tegyenek lépéseket a kiegyensúlyozott tájékoztatás arányainak helyreállításáért, az egyoldalú uszítás megszüntetéséért;
az MSZP a sajtóviszonyok olyan szabályozását igényli, amely a közpénzekbõl fenntartott vagy támogatott, állami tulajdonban lévõ sajtóorgánumok esetében a közszolgálati feladatok ellátását, a kiegyensúlyozott tájékoztatást követeli meg.
a kereszténydemokraták a sajtóviszonyok olyan szabályozását igénylik, amely senkinek sem teszi lehetõvé a hazudozást, a megtévesztõ tájékoztatást.
A Magyar Szocialista Párt megkülönböztetett jelentõségûnek tartja a közrend, a közbiztonság javítását. Az elmúlt hónapokban világossá tette, hogy ennek érdekében kész támogatni minden törvényes elképzelést.
Az ellenzéket felelõsség terheli, hogy nem születtek meg azok a jogszabályok, amelyek alkotmányos rendünk szerint csak az õ közremûködésükkel jöhetnek létre, még a közbiztonság javulása érdekében sem.
Éppen ezért azt kezdeményezi, hogy a kormány tegyen ésszerû és alkotmányos erõfeszítéseket a közbiztonság javítása, a bûnmegelõzés, a bûnüldözés eredményességének növelése, a korrupció, a visszaélések visszaszorítása érdekében.
A kereszténydemokraták nagyra értékelik, hogy a kormánynak így is sikerült bizonyos eredményeket elérni a bûnmegelõzésben és a bûnüldözésben valamint a korrupció visszaszorításában.
Mindez azonban csak akkor lehet eredményes, ha:
Az ellenzék:
a kormány képes eloszlatni azokat a gyanúkat, amelyek a kormányban szerepet vállaló személyekhez közelálló gazdasági érdekeltségek körül kialakultak;
szüntesse meg a kormány hitelét lejárató gyanúsítgatásait;
a kormány tartózkodik olyan akcióktól, amelyek nyilvánvalóan a kritikát megfogalmazókkal, a más véleményen lévõkkel szembeni retorziónak minõsülnek;
viselje el, ha a kormányoldal nincs vele azonos véleménnyel;
képes véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy az adóhivatalt politikai célokra használja, hogy gazdasági társaságok, szervezetek és magánszemélyek üzleti kapcsolatainak, pénzügyi helyzetének, bankszámla adatainak és pénzintézeti kapcsolatainak törvénysértõ felkutatásával és nyilvánosságra hozatalával, az üzleti-, a bank titkok és a személyiségi jogok sérelmével kíván politikai elõnyökhöz jutni.
a cégek adóellenõrzését ne minõsítse politikai üldözésnek, sõt segítse elõ, hogy a holdudvarába tartozó cégek törvényesen mûködjenek, határolódjék el azoktól, akik az erkölcstelen elõnyök megszerzését például a banktitokra hivatkozva akarják törvényesíteni.
Magyarország nagysága, földrajzi helyzete, történelmi és kulturális hagyományai révén kialakult közép-kelet-európai szerepvállalása, az euroatlanti integrációra irányuló törekvései, a környezõ országokkal fenntartott jószomszédi viszony ápolása és fejlesztése, a határon túl élõ magyarság érdekei azt kívánják, hogy a mindenkori kormányok kül- és biztonságpolitikájának meghatározó vonásai a kormánypártok és az ellenzék konszenzusán alapuló támogatást élvezzék.
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elvárja, hogy a kül- és biztonságpolitikában az ellenzék korrekt és az egész ország érdekeit figyelembevevõ magatartást tanúsítson. Sajnálatos, hogy az ellenzék felrúgta az ország NATO tagságára, euroatlanti integrációra, a határon túli magyarság érdekeinek védelmére és a jószomszédi kapcsolatokra épülõ külpolitikai konszenzust.
Elengedhetetlen, hogy a kormány visszatérjen az ország kül- és biztonságpolitikájának konszenzuson alapuló alakításához.
Árt az országnak, hogy az ellenzék belpolitikai céljai szerint kezeli a kül- és biztonságpolitikát. 
Éppen ezért:
Éppen ezért elvárjuk, hogy
kerülje azokat a lépéseket és megnyilvánulásokat, amelyek károkat okoznak hazánk nemzetközi megítélésének, amelyek belpolitikai megfontolásoknak vetik alá Magyarország alapvetõ nemzetközi politikai érdekeit.
belpolitikai szándékból ne támadják a kormányt nemzetközi fórumokon;
mind kül-, mind gazdaságpolitikájában kellõ súllyal jelenjen meg az ország Európai Uniós csatlakozására való felkészülés, mely az elmúlt egy évben háttérbe szorult.
ne állítsák, bizonyíthatóan tévesen, hogy háttérbe szorult a menetrendszerûen zajló integrációs folyamat;
teljesítse a NATO tagságból fakadó, a Magyar Köztársaság által vállalt kötelezettségeket.
ne nehezítsék a NATO tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését.
   
A Magyar Szocialista Párt képviselõcsoportja a kormány egy éves tevékenységét részletekbe menõen és behatóan értékelve az alábbi – személyeket érintõ - következtetésekre jutott:
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetséghez tartozó képviselõk az ellenzék egy évének tevékenységét értékelve a következõ megállapításokat tették: 
A miniszterelnök arrogáns, minden áron konfliktust keresõ politikát folytat. Hazugságba keveredett az un. "megfigyelési botrány" kapcsán. Az ország helyzetére nézve rendkívül káros, hogy a kormány fejeként nem az ország valóságos problémáinak megoldásában, hanem az ellenzéki pártokkal szemben indított folyamatos támadásokban vállalt meghatározó szerepet. Jelentõs szerepe van abban is, hogy Magyarország elmúlt egy éve a csökkenõ gazdasági teljesítmények, az élezõdõ szociális feszültségek, a botrányról-botrányra bukdácsolás, a növekvõ félelem, a romló közhangulat évének minõsíthetõ;
(1) Az ellenzék képtelen elviselni, hogy ismét polgári kormánya van Magyarországnak, és hogy ez az új vezetés mind a magyar választópolgárok körében, mind nemzetközi téren a korábbi kormánynál nagyobb megbecsülést vívott ki magának. 
az ismert, itt nem részletezett körülmények miatt elfogadhatatlan, hogy mind a mai napig Simicska Lajos az APEH elnöke; 
(2) Elfogadhatatlan, hogy az ellenzék minden bizonyítás nélkül csak vádaskodik, rágalmaz.
teljes mértékben bebizonyosodott, hogy alkalmatlan feladatainak ellátására, a pénzügyi, a környezetvédelmi, a honvédelmi, az egészségügyi, a szociális és családügyi, az ifjúsági és sport, a földmûvelésügyi tárca vezetése, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter.
(3) Nevetséges állítás, hogy azok, akiknek munkája révén egyetlen év alatt egyharmadára csökkent az infláció, alkalmatlanok miniszteri feladataik ellátására. Az ilyen nyilvánvaló hazug beállítások dicséretnek számítanak, ha azt nézzük, kik a vádaskodók.
A Magyar Szocialista Párt Elnöksége, képviselõcsoportja az ország érdekében kívánja, hogy a kormány teljesítménye javuljon. Felelõssége teljes tudatában kijelenti: így nem mehet tovább! Vagy képes a kormány az ország valós problémáira koncentrálva kormányozni, vagy súlyos konfliktusba sodorja a társadalmat, amely az átalakulás gyötrelmes tíz esztendeje után nyugalomra, kiegyensúlyozott fejlõdésre, normális légkörre vágyik.
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöksége és a Fidesz – Magyar Polgári Párt országgyûlési frakciójában dolgozó képviselõi felhívják az ellenzéket, hogy immár ne a Kádár-korszak vezetõinek és azok családtagjainak érdekeit védjék, inkább vegyék ki részüket az ország euro-atlanti integrációs szempontból is fontos felzárkóztatásából. A szellemi kútmérgezést abbahagyva járuljanak hozzá a közélet normalizálódásához.
Budapest, 1999. június 23.
Budapest, 1999. augusztus 13.
Magyar Szocialista Párt Elnöksége 
és Képviselõcsoportja
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
Elnöksége és országgyûlési képviselõi