Mi a baj a médiával?

Mindannyian érezzük. Megfogalmazni nehéz, és egy Nyugat-Európában született embernek megmagyarázni sem lehet.
Most azonban egy konkrét példán mintha tetten érhető lenne a dolog lényege.

Tegnap a parlamentben lezajlott a vita az un. megfigyelési bizottság jelentéséről.
Az eseményről a MTV honlapján a következő anyag olvasható:

  " A megfigyelési bizottságot vezető Kosztolányi Dénes eredményesnek
  mondta a testület munkáját a tevékenységéről szóló jelentés és
  határozati javaslat általános vitáján. A Fidesz-es politikus sajnálatosnak
  ítélte, hogy a szocialisták ügyrendi vitával meg akarják akadályozni a
  parlamenti vitát. A bizottság munkájáról elmondta, hogy vizsgálódásaik
  során eljutottak egy jelentős politikai háttérrel rendelkező mozgalomhoz,
  a Xénia-lázhoz, amelynek irányítói törvénytelen és titkos eszközökkel
  léptek fel egy vezető politikus ellen. A bizottság feltárta a titkos
  adatgyűjtés módszerét és eljutott egy céghez is, bár munkáját
  hátráltatta, hogy egy fontos tanú sorozatosan nem jelent meg a
  meghallgatásokon. A testület javasolja a legfőbb ügyész felkérését a
  törvénytelenségek kivizsgálására - hangsúlyozta Kosztolányi Dénes a
  parlamenti vitában. A kormánypárti vezérszónokok a törvénytelenségek
  megtörténtét hangoztatták, a szocialisták és a szabaddemokraták
  viszont kétségbe vonták a megállapításokat. A Fidesz-es Nyitray Tamás
  szerint az ügy azokat a sötét időket idézte fel, amikor a hatalom
  bűnözőknek tekitette azokat, akik a más politikai vélemény vallanak. A
  kisgazda Turi-Kovács Béla hangoztatta, nem az a legfontosabb, hogy
  hány eset történt, mert már egy megfigyelés is nagyon súlyos ügynek
  számít. A szocialista Keleti György megjegyezte: a másfél évvel ezelőtti
  kormányfői bejelentés valójában azt célozta, hogy elterelje a figyelmet az
  adóvisszaélésekről, a fantomcégekről és Simicska Lajos tisztázatlan
  ügyeiről.A szabaddemokrata Világosi Gábor emlékeztetett rá, hogy
  pártja gyors vizsgálatot sürgetett, ennek ellenére hét hónapig nem történt
  semmi. A Miépes Hegedűs Lóránt kifogásolta, hogy sem a kormánypárti,
  sem az ellenzéki bizottsági tagok nem voltak hajlandók foglalkozni az ő
  pártját érintő megfigyelési ügyekkel. A Demokrata Fórum képviselői a
  vitában nem vettek részt és az ülésteremből hiányzott a megfigyelési
  ügyről először nyilatkozó Orbán Viktor is, aki közben egy diákcsoportot
  kisért az épületben."

A Magyar Rádió ma reggeli műsorában a fenti téma során megindokolták az MDF távolmaradását, a frakció a vita alacsony színvonala miatt nem vett részt benne.

Ezután következett a Krónikában az a megfogalmazás, ami miatt szót emelünk: A megfigyelési botrányt kiváltó Orbán Viktor azért nem vett részt a vitában, mert közben egy ifjúsági csoportot vezetett a parlamentben.

Látszólag minden rendben. Ám a megfigyelési botrányt nem a rá vonatkozó értesülést a nyilvánossággal megosztó miniszterelnök, hanem a Horn korszakban politikusokat titkos módszerekkel megfigyeltető szocialisták váltották ki. A rádió szókapcsolása azt akarja elültetni a hallgatók tudatába, hogy a magyar miniszterelnök botrányokat okoz és nem azt, hogya szocialisták visszaéltek a hatalmukkal.

A másik üzenet: a miniszterelnök nem látja el valós munkáját, mert amíg egy számára fontos vitát folytat a parlament, ő idegenvezői szerepet játszik. Az MTV megfogalmazása - talán felesleges - de korrekt. A TV a két esemény egyidejűségét mutatta be, a rádió ok-okozati összefüggést jelentett ki, jól érezhető a manipulációs szándék.

Honlapunk olvasói valószínüleg pontosan érzik, milyen nehéz bizonyítani az egyébként nyilvánvaló lejáratási szándékot. Az ember elbizonytalanodik. Mi mindent ültetnek be a fejébe a társadalmi tudat formálásának korszerű bajnokai? Gondoljunk csak Constantinescu elnök úr minapi nyilatkozatára. Tudatosan kell védekeznünk: a hamis gondolatokat úgy sózzánk ránk, mint a cégek silány áruikat.

 
Vissza a kezdőlapra