A környezetvédők metrópártiak

Tény, hogy a metró sok nagyváros életében fontos szerepet tölt be. Olyan tömegközlekedési eszköz, amely gyorsan és viszonylag kényelmesen nagy tömegeket képes nagy távolságra szállítani. Ezért a környezetvédő szervezetek is támogatják a metró létesítését ott, ahol az indokolt. Mivel azonban egy metróvonal megépítése és üzemeltetése igen nagy költségekkel jár, rendkívül fontosnak tartjuk alaposan megvizsgálni azt, hogy valóban szükséges-e a beruházás, és csak akkor hozzákezdeni a megvalósításához, ha már minden más lehetőség kimerült. A tisztánlátás érdekében célszerű meghatározni azt is, mit értünk a metró alatt. Ez a szó az angol "metropolitan railway", vagyis nagyvárosi vasút rövidítése. Ebben az értelemben metrónak tekinthető a HÉV és az elővárosi vasutak is.

A tervezett 4. metróról

Amint ismeretes, a Fővárosi Önkormányzat egy új metróvonal megépítését szorgalmazza az Etele tér (Kelenföldi pályaudvar)és a Baross tér (Keleti pályaudvar)között. A tervezett 4. metró megépítése ezen a hét kilométeres szakaszon több mint négyszer annyiba kerülne, mint amennyi a BKV Rt. éves költségvetése. Tekintettel arra, hogy ilyen hatalmas összeg felhasználásáról van szó, mindenképpen indokoltnak tartjuk számba venni azokat az érveket is, amelyek a 4. metró megépítése ellen szólnak, és végiggondolni azt, hogy vannak-e más lehetőségeink.

A jelenlegi tervben szereplő költségek szerint minden magyar család (családonként négy fővel számolva) átlagosan 100 ezer forinttal járulna hozzá a metróépítés költségeihez. Ezek a költségek ráadásul minden bizonnyal alulbecsültek. A Világbank a következőket írja ezzel kapcsolatban:

"Egy 1990-ben készített tanulmányunkban kimutattuk, hogy a világ különböző országaiban épített 13 metrónál a tényleges költségek 7 esetben 20 -100 százalékkal, 2 esetben pedig 100 -500 százalékkal haladták meg a tervezett költségeket. Ugyanakkor az utasok számát túlbecsülték: 9 metró útvonalát megvizsgálva azt tapasztalták, hogy közülük kettő esetében 20 -50 százalékkal, 5 esetében pedig 50 -90 százalékkal nagyobb utasszámot jeleztek előre, mint amekkora később valósnak bizonyult. "
rendszer jön létre, miközben az utasok 90 százalékát arra szorítják, hogy nagyrészt alacsony színvonalú tömegközlekedési eszközökkel, kedvezőtlen körülmények között utazzon. Idővel ez a helyzet még tovább romlana, mivel a felújításra fordítható összegeket elvinné az új metró, és a tömegközlekedés viteldíjai még tovább emelkednének. " 
 

Javaslatok a megoldásra

Véleményünk szerint Dél-Buda és környéke közlekedési gondjait elsősorban azoknak a javaslatoknak a megvalósításával lehetne enyhíteni, melyeket a Budapesti Újság 2000. január 9-i számában már közöltünk. Itt ezek közül csak néhányat említünk.

  • A váci vonalhoz hasonlóan -illetve attól még magasabb színvonalon -Dél-Budán is ki kellene alakítani a gyors és rugalmas, korszerű szerelvényekkel történő elővárosi vasúti közlekedést (vagyis a felszínen haladó metróvonalakat). Ehhez már ma is rendelkezésünkre állnak a MÁV meglévő pályái. Az elővárosi vasúti közlekedés kialakítása a legsürgetőbb a Kelenföldi pályaudvarra befutó vonalakon lenne, ahonnan a szerelvények tovább haladhatnának a pesti oldal felé. Ehhez természetesen a jobb átszállási lehetőségek megteremtése is szükséges lenne.
  • A metróépítés elhalasztásával felszabaduló forrásokat a már meglévő tömegközlekedési hálózat (járművek, pályák, közlekedési lámpák) felújítására és korszerűsítésére kellene fordítani. Ezen belül is különösen fontosnak tartjuk a már meglévő metró- és villamos-vonalak karbantartását.
  • Fel kellene gyorsítani a Budapesti Közlekedési Szövetség előkészítési munkáit azzal a céllal, hogy 2001-ben létrejöjjön a tarifaközösség, vagyis az utasok ugyanazzal a jeggyel vagy bérlettel vehessék igénybe a BKV, a MÁV és a Volánbusz járatait.
  • Forgalmi előnyt kellene biztosítani a tömegközlekedésnek egyre több vonalon (mindenekelőtt a 7-es buszoknak, a Bartók Béla úti villamosoknak, valamint az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán közlekedő buszoknak). Ily módon viszonylag kis befektetéssel jelentős mértékben javítható lenne a tömegközlekedés színvonala.
  • Fejleszteni kellene a villamoshálózatot. Elsősorban a meglévő vonalakat kellene összekapcsolni, illetve meghosszabbítani úgy, hogy Dél-Budáról is átszállás nélkül lehessen eljutni minél nagyobb távolságokra. Javasoljuk például: