A BANKÁR
 

Az Európai Fejlesztési és Beruházási Bank (EBRD) honlapján található egy lista a megpályázható állásokról. Köztük a magyar közvélemény számára is ismerős pozíció: személyzeti és igazgatási alelnök. A bürokrácia szokásos bikkfanyelvén megírt pályázati szöveg hevenyészett fordítása a következő (kiemelések az eredetiben):

Állásleírás

A személyzeti és igazgatási alelnöknek vezető felelőssége van az EBRD személyzeti és igazgatási politikájának kialakításában, egyeztetésében, végrehajtásában és megfelelő ellenőrzésében. Ebben az összefüggésben a személyzeti és igazgatási alelnök különös figyelmet fordít a Bank emberi erőforrás stratégiájának bevezetésére és a Bank költségvetésére, tekintettel a beruházásokra, a hatékony helyiséggazdálkodásra és a bank belső szolgáltatásainak irányelveire és eljárásaira (pl. utaztatás). A személyzeti és igazgatási alelnök felügyeli egy osztály tevékenységét, amely magában foglalja a 67 fős szakmai és kisegítő stábot.

Fontosabb felelősségek

Az alelnök vezető szerepet játszik a személyzeti vezetés irányelveinek és eljárásainak kifejlesztésében, biztosítva, hogy a Bank földrajzilag a lehető legszélesebb bázisról, a lehető legnagyobb tehetségeket vonzza, fenntartsa és megőrizze. E szerepben az alelnök az intézmény “lelkiismereteként” hivatott szolgálni, abban az értelemben, hogy olyan folyamatokat biztosít a részvényeseknek, a vezetőségnek és a dolgozóknak, amelyek mindenki számára igazságosak és átláthatóak. Az alelnök felelős azért is, hogy az intézmény beszerzési szabályainak és eljárásainak megfelelően gondoskodjon a Bank tulajdonában lévő vagy bérelt ingatlanjainak és berendezéseinek fenntartásáról a Központban és a kirendeltségeken. Az alelnök biztosítja a költségvetés betartását és azt, hogy bármilyen beszerzéssel, bérléssel és/vagy átalakítással kapcsolatos döntés olyan átlátható legyen, hogy az még az elképzelhető legalaposabb, belső vagy külső intézmény által lefolytatott vizsgálat próbáját is kiállja.

Az alelnök személyes példájával megszabja a legerősebb erkölcsi normát és intézkedik azokban az esetekben, amikor ezt a dolgozók nem követik. Az alelnök a Végrehajtó Bizottság és az Igazgatóság tagjainak személyzeti tisztviselőjeként intézkedik azok saját személyzeti ügyeivel kapcsolatban. Ezek intézésekor az alelnöktől elvárt a diplomáciai tapintat, amikor határozott.

Szükséges, hogy az alelnök képes legyen nyíltan beszélni annak érdekében, hogy korrigáljon helyzeteket, amelyek befolyásolhatják az intézmény fejlődését. Az alelnöknek tudni kell bánnia nagy tekintélyű figurákkal a Bankon belül és kívül.

Az Alelnök a Végrehajtó Bizottság tagja és az apparátus vezetőjének szerepében segíti az elnököt azzal, hogy szükség esetén képviseli őt a BAAC [feltehetően az EBRD Igazgatóságán belül működő egyik albizottság, a Business Affairs Advisory Council (Üzleti Ügyek Tanácsadó Testülete) – a szerk.] előtt, a dolgozói gyűlésen, az ad hoc bizottságokban és külső fórumokon. E tekintetben az alelnöknek különleges felelőssége az elnök támogatása, biztosítván a Végrehajtó Bizottság által megszabott vezetői célok következetes betartását.

Az alelnök és az osztály aktívan támogatja az elnököt a párbeszéd-politikában a Bank dolgozóival, részvényeseivel és a közvéleménnyel azokban az ügyekben, amelyek az osztály felelősségi körébe tartoznak. Személyzeti és igazgatási ügyekben az alelnök a legfőbb kapcsolat más nemzetközi intézményekkel, kormánytagokkal, a közvéleménnyel és a helyi közösséggel.

Ez volna tehát a munka, amit el kell végezni. Nyilván azért, mert a korábbi alelnök is ezt csinálta az elmúlt közel tíz évben.

-h-y-
Élet és Irodalom
2000. június 4.
Vissza a kezdőlapra