Az MKDSZ Országos Elnökségének januári ülése

Az MKDSZ Országos Elnöksége 1999. január 20-án ülést tartott. Az elnökség áttekintette a Fidesz-MKDSZ megállapodás végrehajtását. Megállapította, hogy Harrach Péter alelnök úr, mint az MKDSZ elnökének megbízottja, rendszeresen részt vesz a Fidesz elnökségi ülésein. Minden alkalommal kiemelt figyelmet kaptak az általa felvetett aktuális kérdések, s a problé-mák zöme meg is oldódott.

A szerződés értelmében megkezdődik a szövetség anyagi támogatása is, az elnökség fel-gyorsítja a megyei szervezetek általi pénzforgalmat szabályozó előírások elkészítését, és mihamarabb megkezdi a szervezetek tényleges finanszírozását. A szerződés értelmében egyébként az Országos Elnökség tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Fidesz-MPP január 29-i kongresszusán. Az elnökség nagy várakozással néz Kövér László várható meg-választása elé, mert az ország számos pontján kialakult helyi viták eldöntésében számít az új elnök hatékony és eredményes fellépésére, tekintetbe véve, hogy alelnöki minőségében is az összefogás elkötelezett híveként ismertük meg.

Az MKDSZ, mint szervezet nem foglalkozik más politikai pártok belső ügyeivel, s addig nem tud érdemi lépéseket tenni a KDNP vonatkozásában sem, amíg véglegesen le nem zárulnak a KDNP törvényes működésével kapcsolatos viták és perek.

Az Országos Elnökség örömmel vette tudomásul, hogy Sasvári Szilárd jelentkezése révén 16-ra emelkedett az országgyűlési képviselők körében az MKDSZ tagok száma.

Az elnökségnek komoly aggályai támadtak az önkormányzati képviselők összeférhetetlensé-gével kapcsolatos törvénytervezet bizonyos részeivel szemben. Félő, hogy a tervezet né-hány megfogalmazása a kistelepülések értelmiségét kizárná a helyi közéletből, márpedig ez nem járul hozzá az elmaradott térségek felemelkedéséhez.

Vissza a kezdőlapra