A Parlamentből jelentük
2000. március 2-i ülésnap

Turi-Kovács Béla frakcióvezető-helyettes szerint a  rendszerváltás óta a demokráciát fenyegető legnagyobb  veszély, hogy a szocialisták választási szövetséget kötöttek  Fehérgyarmaton a szélsőbaloldali Munkáspárttal.  Hiszen Földes György MSZP-s választmányi  elnök úgy látja, a Munkáspárt sokat változott az utóbbi tíz évben,   és egy modern, radikális  balol-dali párttal elképzelhetőnek tartja az együttműködést. Ez az igazi kérdés, nem a  médiakuratóriumok körüli virtuális vita. Szerinte a legfőbb  ügyész lemondása - ha egyáltalán össze-függésbe hozható a  médiavitával - arra vezethető vissza, hogy Györgyi belátta,  nem helyezkedhet szembe az Alkotmánybírósággal.
 
Várhegyi Attila államtitkár válaszában az MSZP és a Munkáspárt  kapcsolatáról szólva kijelentette: az utódpártok mind  teljesebb egyesüléséről van szó. - Méltán bizakodhatnak,  hiszen olyan támogatók állnak mögöttük, mint Szaddám  Huszein és Szlobodan Milosevics - fogalmazott az  államtitkár. Meg Giczy György, tette hozzá valaki a folyosón. Emlékezzünk: Horn Meciart nevezte barátjának.
Kovács László, az MSZP elnök-frakcióvezetője  kijelentette: nincs sem együttműködés, sem  közös jelölt a Munkáspárttal, amely csupán támogatja a  szocialisták jelöltjét az időközi választáson. Hangsúlyozta: az  MSZP elhatárolódott Thürmer Gyula NATO-ellenes, vagy a  Szaddám Huszeinnel és Szlobodan Miloseviccsel  szimpatizáló kijelentéseitől, a kormány-többség azonban ezt  egyszer sem tette meg a MIÉP-pel kapcsolatban.
Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta: meglepte Kovács László  felszólalása, mivel az MSZP elnöke "a demokrácia  szétzilálásának mestere, míg a kormánykoalíció védi a  demokráciát". A kisgazda miniszter kifogásolta, hogy a közszolgálati televízióban nem adtak hírt az FKGP március  15-i megemlékezéseiről, ezzel szemben hosszas tudósítást szenteltek annak a fáklyás felvonulásnak, ahol együtt menetelt  az MSZP, az SZDSZ és a Munkáspárt. A miniszter úgy  vélte: ez a jelenség "az MTV-ben a mai napig bent lévő  MSZMP-s erők" számlájára írható.
Torgyán József feltette a kérdést Kovács Lászlónak: amikor  Javier Solana volt NATO-főtitkárral, európai uniós  főbiztossal tárgyalt, akkor megemlítette-e, hogy - a  Munkáspárton keresztül - Szaddám Huszeinnel és Szlobodan  Miloseviccsel is közösséget vállal.

***
A parlament megkezdte a határon túli magyarokra vonatkozó  politikai feladatok végrehajtásáról szóló jelentés tárgyalását.  A vitán jelen voltak a határon túli magyar szervezetek  képviselői is. A jelentés részletesen beszámol a tavalyi év  magyarsággal kapcsolatos legfontosabb eseményeiről. A  vajdaságiakkal kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy a kormány  kezdetektől fogva támogatja a Délkelet-európai Stabilitási  Egyezmény megvalósítását, és határozottan kiáll a vajdasági  magyar pártok autonómiakoncepciója mellett.
A magyar kormány támogatja az erdélyi történelmi egyházak  kezdeményezését egy alapítványi egyetem létrehozására, erre  a célra az idei költségvetésből kétmilliárd forintot szán.
Szlovákia euroatlanti integrációját segítendő, hazánk  kezdeményezte a Visegrádi Együttműködés élénkítését. Nyugtalanságra ad okot a  szlovákiai közigazgatási reform, amely hátrányosan osztaná  meg a magyarok által lakott területeket, és így csökkentené  az érdekérvényesítés lehetőségét. Kárpátaljával kapcsolatban  leszögezi: a kormány jelentős támogatást nyújt a beregszászi  főiskolának, Horvátországban pedig a háborúban lerombolt  magyarlakta területeken jelentős terhet vállal az újjáépítésből.  A kormányprogramnak megfelelően jelentősen nő a határon  túli magyar közösségek támogatása.
Sajnos az ellenzék - megtagadván az un. külpolitikai konszenzust - belpolitikai indíttatású támadásokat, alaptalan vádakat fogalmazott meg, és tagadta, hogy lépésváltás, komoly elő-relépés történt volna a polgári kormány alatt. Méltatlan volt a vitának ez a része.

Vissza a kezdőlapra