Miként teljesültek a miniszterelnök 1999 februárjában meghirdetett tervei?

Ember tervez, Isten végez - tartja a mondás. A politikusok beszédei általában az elkápráztatást szolgálják, s nem "Kőbevésett ígéretek".

Egy miniszterelnök esetén azonban más a helyzet. A végrehajtó hatalom gyakorlóját senki sem akadályozza, hogy terveit megvalósítsa. Ha becsületes, maga ad számot, miként alakultak a valóságban a dolgok. Ezt Orbán Viktor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület ez évi fórumán meg is tette.

A Magyar-Hon-Lap azért tér vissza a kérdésre, hogy miután időt adott olvasóinak, hogy maguk hasonlítsák össze a két beszédet, pontról pontra kielemezze azokat. A kritikusok szemére hányták a miniszterelnöknek, hogy nem ment bele a meg nem valósult tervek részleteibe. Szerintünk ez aránytévesztés lett volna. 37 pontba lehet bontani a terveket, s a szocialista párt egyetlen vezetője sem dicsekedhet - ideértve a "tervgazdálkodás" sok évtizedét is, - a megvalósulás oly nagy mértékével, mint a mai kormány. Persze, hogy "savanyú a szőlő" nekik.

Lehet, hogy sokunknak fáj, hogy a torzóban maradt elgondolások körében - az árvíz miatt érthető elmaradásokat leszámítva - az egészségügyé a vezető szerep. Az országot azonban egészben kell látni, s a teljesült pontok száma minden elismerésre méltó. Aki alaposan belegondol azokba a körülményekbe, amelyek között ezek az eredmények megszülettek, még inkább a jelenlegi kormányfő hívévé szegődik. Tavaly februárban a miniszterelnök kimondta: "a gazdaság fő mutatói 1999-ben rendkívül kedvezően alakulnak majd." Ez akkor hangzott el, amikor a gazdasági minisztérium egyes szakemberei már a pótköltségvetést készítgették elő… Tudjuk, meg is szűnt az a részleg, ahol ennyire rosszul számítgattak, de a dologra érdemes visszatérni, mert így végképp nevetségessé válik azok görcsös igyekezete, akik a Bokros csomagot összetévesztik a Mikulás puttonyával. Ha a Bokros csomag a bőségszarú, akkor ma egy éve csak zavaros fejű politikai indítékból vagy teljes szakmai alkalmatlanság okán lehetett volna egy újabb 50 milliárdos csomagot tervezgetni. Szerintünk nem ez történt. Nehéz helyzetben jó szakemberek is tévedhetnek. Ha pedig nehéz volt a helyzet, aligha a Bokros csomag a mai siker forrása.

Az alábbi táblázatban sorszámozva szerepelnek az 1999. évi beszédben elhangzott tervek, s azok az idézetek, amelyek az idei beszédben az adott pontra vonatkoztak. Az utolsó oszlop a mi megjegyzéseinket tartalmazza. Ezzel a M-H-L az Orbán beszéd elemzését lezárja, de az 1999. év eredményeire néhány államigazgatási szakemberrel vagy vezető politikussal való interjú formájában visszatérünk.
 
 
1999.
2000.
Megjegyzés
1 A legörvendetesebb, és egyben legmegnyugtatóbb esemény, amely előttünk áll az, hogy sok év előkészület után végre valóban ott leng majd a magyar zászló Brüsszelben, a NATO központjában.  Tagja lettünk a NATO-nak, és hozzákezdtünk a hadsereg átalakításához annak érdekében, hogy az ország biztonsága növekedjék, illetve, hogy a hadsereg visszanyerje a becsületét és a tekintélyét.  
2 a gazdaság fő mutatói 1999-ben rendkívül kedvezően alakulnak majd. a ’99-es gazdasági növekedés négy százalék fölött van, tizenkét éve óta először tavaly volt a legalacsonyabb Magyarországon az áremelkedés üteme, kivitelünk 14 százalékkal nőtt,   
3 Magyarország gazdasági növekedése az Európai Unióénak kétszerese.    
4 Az előző évhez képest 10%-kal nő várhatóan a versenyképes magyar áruk exportja.    Valamivel 10 feletti érték lett.
5 először 1999-ben csökken az ország által egy év alatt megtermelt javak értékének 60%-a alá az államadósság.     
6 1999-ben a keresetek vásárlóértéke 3,6%-kal, Az év végi számok szerint végül is ebből 4,4 százalék lett úgy, hogy közben a minimálbért is sikerült 18 százalékkal emelni.  
7 a nyugdíjaké több, mint 4%-kal emelkedik. tízszázalékos áremelkedés mellett az átlagnyugdíj 13,5 százalékkal növekedett.  Itt tehát bő fél százalékos az elmaradás!
8 Ebben az esztendőben az inflációt, a pénzromlás ütemét egy számjegyűre fogjuk zsugorítani.     
9 A kedvező gazdasági mutatók mellett 1999-ben javul majd a költségvetés egyensúlyi helyzete is. a költségvetési hiányt 3,9 százalékra csökkentettük.

 

 
10 egyszerre kell biztosítanunk a magyar gazdaság növekedését és javítanunk az életszínvonalon. A mérleg nyelve egyik irányban sem billenhet el. Itt is szeretném Járai Zsigmond pénzügyminiszter úrnak megköszönni lélekjelenlétét és kitartását, amellyel sikerre vitte az új gazdasági modell első évét. Elsősorban neki köszönhetjük, hogy az ország pénzügyi és külgazdasági egyensúlya megmaradt.   
11 1999-ben már nem kell tandíjat fizetni, Ez is így lett.   
12 1999-ben az adók és járulékok alacsonyabbak lesznek.    Az alkalmazotti adókedvezmény felső határán a gyerekteleneknek sajnos adóemelkedés is volt.
13 minden gyermek után adókedvezmény jár.     
14 Ha az egyik szülő nem tudja a teljes kedvezményt kihasználni, a másik szülő is felhasználhatja azt.     
15 akik lakást építenek, az ÁFA egy részét visszaigényelhetik  
16 1999-ben minden gyermek után jár a családi pótlék.     
17 az oktatásra összesen 34%-kal fordítunk ebben az évben többet, mint amennyi az elmúlt évben rendelkezésre állt.     
18 A pedagógusok kiemelt béremelést kapnak.    Ellentmondásos
19 A tankönyvek árának csökkenése érdekében azok áfáját eltöröltük.    Isépy módosító javaslata
20 Az tengeri kígyóként húzódó egyetemi integrációt 1999-ben lezárjuk. 1999-ben végre ehhez hozzá is láttunk.   
21 Új korszakot nyitunk a magyar felsőoktatás történetében: egy ötvenmilliárd forint értékű ötéves átfogó fejlesztési programot indítunk el ebben az évben.     
22 1999-ben lezárjuk a Nemzeti Alaptantervről szóló vitákat, és ennek szellemében benyújtjuk a közoktatási törvény módosítását. Nemzeti Alaptantervről szóló vitát sikerült lezárni, s a szükséges módosítást a közoktatási törvényben elvégezni.  
23 1999-ben szigorú kábítószer-ellenes törvényt léptetünk életbe.     
24 1999-ben az árvízvédelmi gátak építését javarészt közmunkából oldjuk meg.     
25 1999-ben új közmunkaprogramot dolgozunk ki, amelyet a következő költségvetési évben jelentős támogatással megvalósítunk.     
26 A kormány 1999-ben megindítja azt az autópálya- és gyorsforgalmiút- építő programot, amelynek eredményeképpen tíz év alatt 600 milliárd forintot ruházunk be.  Az autópálya-építési program kezdetét át kellett helyeznünk erre az évre. Az elmaradás oka az árvíz és belvíz elleni védekezés
27 Újra épülnek hidak a Dunán. 1999-ben a szekszárdi és az Esztergomot Párkánnyal összekötő híd építését kezdjük meg. Nos, az eredmény részleges. Az első nagy felújítás és bővítés a bajai hídnál elkészült, a többi híd építését nem kezdtük meg, de az előkészítés mind a szekszárdi, a dunaföldvári, a Mária Valéria és a Tiszaugnál fölépítendő híd esetében megkezdődött és jó ütemben halad. Tavaly két konrétumot említett a beszéd, ezek még nem kezdődtek meg.
28 1999-ben a sürgősségi betegellátást újjá szervezzük. Annak érdekében, hogy az ország bármely településén minden sérült vagy beteg néhány percen belül megfelelő, gyors ellátásban részesülhessen, a betegszállítást is beleértve, 1999-ben összesen 7 milliárd 700 millió forintot fordítunk erre a célra.  Három új légimentőbázist hoztunk létre, több új mentőállomást, és 80 új mentőkocsit sikerült szolgálatba állítani.  A mentőszolgálat fejlesztése nem azonos a sürgősségi betegellátás újjá szervezésével.
29 a családi orvosi rendelők küszöbön álló teljes körű magánosításához hetvenmilliárd forintos hitelgarancia-alapot különítünk el.    Erre - kis jóindulattal - csak azt mondhatjuk: folyamatban.
30 három új védőoltást vezetünk be.  Gyermekeink érdekében három új védőoltást vezettünk be: csecsemőfertőzések, májgyulladás és rózsahimlő ellen.   
31 előkészítjük, hogy a 2000-dik évben bevezethessük a serdülőkorú lányok nőgyógyászati szűrővizsgálatát.     
32 megindítjuk a kórházak teljes átvilágítását.  A kórházak átvilágítását megkezdtük, és több kórház rekonstrukciója is megindult,  
33 Az egészségügyi rendszer átfogó, alapokat is érintő reformja - reményeim szerint - egy következő újévi beszéd egyik sarokköve lesz majd. Tavaly arról beszéltünk, hogy az egészségügyi rendszer átfogó, az alapokat érintő reformja majd egy következő új évi beszéd egyik sarokköve lesz A mai beszéd sarokköve kell hogy legyen ez a kérdés. Erről később szeretnék mondani néhány szót, most csak annyit, hogy a munka dandárja előttünk áll, de azért nem tétlenkedtünk. A miniszterelnök nem tért vissza a témára.

Az írott változat sem említi a kérdést!

34 1999-ben kezdjük meg a vidék Magyarországának fejlesztését és felzárkóztatását. Az erre a célra fordítható pénz összege az előző évhez képest az idén közel másfélszeresére nő.     
35 1999-ben új agrártámogatási rendszert hirdetünk meg, amelyben előnyt élveznek a családi gazdaságok.  az agrártámogatásokból 60–65 százalék jutott családi kis- és középvállalkozásokra.  
36 A földművelési hivatalok által szervezett szaktanácsadás-rendszer működését is megerősítjük. Január elsejétől pedig megújított falugazdász-hálózat szolgálja majd a gazdák érdekeit.  A falugazdász-hálózatot kiépítettük: tavaly 650 ember állt munkába, és ebben az esztendőben, remélem, számuk ezerre emelkedik majd.  
37 az eddigieknél több pénzt biztosítunk nemzeti kincsünk, a magyar bor, és a szőlőtermesztéssel foglalkozó hegyközségek számára is. 270 millió forintot biztosítunk a hegyközségekre háruló feladatok ellátására.

Vissza a kezdőlapra