Az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka

Az Országgyűlésben hétfőn, kedden és pénteken plenáris ülés: megvitatják és várhatóan el is fogadják az önálló orvosi tevékenységről szóló kormány előterjesztését.

A háziorvosi praxisok működtetési jogának eladását, örökölhetőségét szabályozó javaslatot tavaly december 21-én egy szavazat hiányában elutasította az Országgyűlés. Azóta a korábbi előterjesztés néhány ponton változott. Az egészségügyi miniszter az expozéban ismerteti az új szöveget, majd a képviselőcsoportok szónokai időkeretben fejtik ki álláspontjukat. A Fidesz-MKDSZ frakció első szónoka dr. Horváth Zsolt, a második dr. Surján László. Az általános vitát a tervek szerint hétfőn le is zárják. Kedden, miután az illetékes bizottságok megvitatták a módosító indítványokat, a délutáni plenáris ülésen - a szokásos azonnali kérdések és válaszok, kérdések és interpellációk után - lefolytatják a részletes vitát. Az előzetes napirend szerint a Ház pénteken szavaz a módosító javaslatokról, majd lehetőség szerint sor kerül a zárószavazásra is.

Ennek a törvénynek a meghozatala igen fontos, sok háziorvos várta. Maga a törvény azonban kevesebb, mint amit tenni kellene. A fék az ellenzék, amely szeretné, ha az egészségügyben dolgozók, de főleg a sok beteggel rendszeresen találkozó és szemükben komoly tekintéllyel rendelkező háziorvosok visszatérnének hozzájuk. Az 1994-98 közötti időket azonban sok orvos nem tudja megbocsátani, míg időközben bebizonyosodott, hogy az 1992-ben megindult reform máig hatóan javított a háziorvosok helyzetén. A probléma lényege, hogy a rendelők tulajdon jogának átadásához kétharmados támogatás kellene. A másik nagy baj, hogy az ellenzékkel folytatott meddő viták elvitték az időt, s a szakorvosi, kórházi privatizálás még előttünk van. Örülünk, ha a háziorvosok sorsa jobb, öregségükben biztonságuk nagyobb lesz. Figyelmünk azonban ki kell terjedjen a szakorvos kollégákra is. Az ő jövedelmüknek növekednie, tudásuknak fejlődnie, lehetőségeiknek bővülnie kell. Ez viszont a következő évek programja.

A napirenden szerepelnek az interpellációk, kérdések is. Az első interpelláció a listában Filló Pálé "Lefelé a lejtőn" címmel akar kérdezni Harrach miniszter úrtól. Kérdés, hogy megteszi-e, hiszen épp most mondott le - önként és dalolva - parlamenti bizottsági megbízatásairól. Szűrös és Csintalan nem önként tette ezt, kérdés, hogy fognak-e dalolni.
Az MSZP jövőjét is érintheti Hegyi Gyula átlátszó interpellációja: Mit gondoljunk a Németh-kormányról? Az embernek sokminden jut az eszébe, de leginkább az, hogy a Németh nosztalgia az MSZP vezetői válságát tükrözi. A most következő héten hatvan perces lesz az interpellációs idő, így Hegyi aligha kerül sorra.
A kérdések sorában a 6. Selmeczi Gabrielláé, aki a budaörsi zajvédő fal elkészülte után érdeklődik. T. Asztalos Ildikó pedig azt firtatja, miért kell leváltani az elismerten sikeres vezetőket is? Kérdése a pénzügyminiszterhez szól, tehát nem az Aradi Csaba ügyet firtatja.


Vissza a kezdőlapra