Két pólusú politizálás

Elég egy pillantást vetni bármelyik közvéleménykutatásra, azonnal szembeötlik, hogy a választók figyelme továbbra is két pártra irányul: a Fidesz-MPP és az MSZP viszi el a pálmát. Mellettük az FKGP és az SZDSZ kap még valamennyi támogatást.

Ez a helyzet kihívás a többi létező párt számára, amelyre többféleképp lehet reagálni. Reakció előtt azonban higgadtan elemezni kellene a helyzetet, feltárni az okokat. Nem helyes az egyre gyakoribb váteszi magatartás. Igaz, a legkönnyebb kijelenteni, hogy mi az egyes pártvezetők szerinti választói akarat, vagy még nagyobb önbizalommal, mi a Nemzet érdeke. A választások során azután kiderül: a szavazók mégsem az előírtak szerint voksoltak, s a "Nemzet" sem érvényesítette érdekét.
Ezekben az ügyekben a logika sem jó tanácsadó. Az ember ugyanis szinte bármit le tud vezetni, s meggyőző érveket is fel tud sorakoztatni elgondolásai mellett. A természettudományos műveltséggel rendelkezők azonban tudják: a tetszetős elméletek - legyenek mégoly logikusak - még nem bizonyítanak semmit. Tények nélkül csak légvárak építhetők.
Pető Iván egy nemrégen megjelent interjúban azt mondta, hogy a liberális jelző nem elég karakteres a divatos kétpólusú szemlélet szerint. Ő úgy látja, hogy aki szocialistának mondja magát, az egyben kijelenti, szemben áll a jobb oldallal, aki pedig polgári, az elhatárolódik az MSZP-től.

Az MSZP választói az elmúlt két évben nem szaporodtak meg, és nem tűntek el. Változatlanul egységes, "hadra fogható" tömböt alkotnak. A jobb oldalnak nem kell ettől megijedni, hisz már bebizonyosodott, legyőzhetők.
Félni tehát nincs miért, de felelőtlenül bizakodni sem szabad. A Fidesz-MPP 1998 második félévében tapasztalt rendkívül nagy támogatása ugyan csökkent, de a mostani eredmények sem adnak okot semmiféle pánikra. Különösen ígéretes a fiatalok párt preferenciája. A Szonda-Ipsos adatai szerint a 18-26 évesek körében a Fidesz - Magyar Polgári Párt támogatottsága 31 százalék, amellyel szemben az MSZP-nek csak 16 százaléka áll. A többiek 4 százalékon vagy az alatt vannak.

Mi ennek a magyarázata? Két érvet is találunk. (1) A Fidesz-MPP ma az egyetlen olyan párt, amely határozott jövőképet nyújt a polgároknak, nem önmagáról nyilatkozik, hanem arról, mit tett, mit tervez, mit fog cselekedni. Üzenetei érthetők, ígéretei számon kérhetők, az 1998-as híres 40 pontja lényegében teljesült. A Fidesz nem handabandázik az értékekről, inkább megvalósítja őket. (2) A Fidesz - Magyar Polgári Párt ezen kívül a választások után is őrzi szövetségi jellegét. A közvetlen politikai szerepet nem vállaló, de a jövő közéleti embereit intenzíven nevelő Fidelitas-szal és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel mintegy politikai családot alkot, felhívva így a figyelmet arra is, hogy ez az egykor életkori sajátságok alapján szerveződött párt mára egy széles értékrendet átfogó, valódi néppárttá lett.

Ez a két sajátság teszi páratlanná a Fidesz jelenséget, s eredményezi azt, hogy a kétségtelenül meglévő hibák nem vezettek a korábbi kormánypártok mintájára a rohamos elkopáshoz.

Mindezeket a Fidesz-MPP páratlan támadások, hazai és nemzetközi téren rázúduló hazugság özön közepette érte el. Ha félni kell a jövőtől, épp ezért kell. A gátlástalan rágalmazás, a torzítások sorozata, a tökéletes összjáték az ellenzék és az őt támogató tömegtájékoztatás között, úgy hat, mint a sziklára csepegő víz. A cseppek lassan kivájják a követ.

A kormánykoalíciónak erre a kihívásra is felelnie kell. Egységben és egymást erősítve lehet csak elérni, hogy a tényleges eredmények láttán a rágalmak özönére oda se figyeljenek az emberek. A kormánykoalíció ma alacsony támogatású tagjai nem lesznek képesek megerősödni a Fidesz-MPP ellenében és kárára. Erre csak a Fidesz-szel együtt van esélyük.

Vissza a kezdőlapra