A parlement kezében a döntés joga:
felfüggeszti-e a hódmezővásárhelyi önkormányzatot

Magyar Nemzet 2000. július 05-i cikke alapján

A helyi képviselő-testület önkényesen nem korlátozhatja a közvetlenül megválasztott polgármestert feladatai ellátásában – mondja ki az Alkotmánybíróság tegnapi, véleménynyilvánító határozata. Az állásfoglalást a kormány kérte, miután a hódmezővásárhelyi közgyűlés tavaly márciusban felfüggesztette Rapcsák András polgármestert, s a konfliktus azóta sem rendeződött. A kormány mérlegelheti, hogy kéri-e az Országyűléstől a képviselő-testület feloszlatását.
Kiemelkedő alkotmányos érdek fűződik a helyi képviselő-testület és a polgármester közti közjogi jogviszony zavartalanságához, amiből következik, hogy az alkotmány alapján a választópolgárok által közvetlenül megválasztott polgármestert a helyi képviselő-testület önkényesen nem korlátozhatja feladatai ellátásában – állapította meg az Alkotmánybíróság. Nem tesz eleget alkotmányos kötelezettségének az a testület, amely önkényesen akadályozza a polgármesteri megbízatás teljesítését. Önkényes akadályozásnak minősül az is, ha a testület nem indítja meg azokat az eljárásokat, amelyeket a törvény a konfliktus megoldására rendel.
 Az Alkotmánybíróság szerint nem tekinthető önkényesnek a képviselő-testület működése akkor, ha a helyi önkormányzás zavartalanságának biztosítása érdekében igénybe veszi a konfliktus feloldására rendelt törvényi eszközöket. A helyi képviselő-testület feloszlatásának – alkotmányban biztosított – jogával az Országgyűlés csak akkor élhet, ha a helyi képviselő-testület működése ellentétes az alkotmánnyal.
 Az Alkotmánybíróság Kiss László párhuzamos indokolása mellett és Erdei Árpád különvéleményével – amelyhez csatlakozott Bagi István és Strausz János – hozta meg határozatát. Németh János elnök elfogultságra hivatkozva kérte kizárását az ügy elbírálásából, ugyanis az 1990-es évek elején egy felügyelőbizottságban tevékenykedett Rapcsák Andrással. A különvéleményt megfogalmazó alkotmánybírák lényegében egyetértenek a határozatban kifejtettekkel, ám álláspontjuk szerint a véleménynyilvánító határozat megjelölés ellentmondásos. Nézetük szerint az Alkotmánybíróság a nem kötelező véleményének határozatba foglalásával létrehozza a „nem kötelező erejű határozat” kategóriáját.
 Rapcsák András egyetért az Alkotmánybíróság határozatával, ugyanis a helyi képviselő-testület a konfliktus feloldására nem vette igénybe a szükséges törvényi eszközöket, s nincs indoka a polgármester távol tartásának. Szerinte a kormány az alkotmánybírósági határozat alapján levonja a hódmezővásárhelyi helyzetre vonatkozó következtetéseket, s az Országgyűléstől kér választ arra, indokolt-e a képviselő-testület feloszlatása vagy sem.
 Túri József alpolgármester szerint a határozatból az olvasható ki, hogy a képviselő-testület mindent megtett az ügy lezárásáért. – Ezek után már csak politikai jellegű döntés születhet a hódmezővásárhelyi ügyben – közölte. Mint ismert, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal felszólította a közgyűlést a polgármester felfüggesztésének visszavonására, ezután került az ügy a kormány elé.


A MHL megjegyzése: Túri József alpolgármester nyilatkozata téves, hiszen az Alkotmánybíróságnak nem is volt feladata az ügy konkrét vizsgálata. Árulkodó, hogy szerinte csak politikai döntés születhet. Ezzel az MKDSZ-ből kizárt alpolgármester máris megkezdte a kampányt, pedig a Parlament döntését nem illik előre lefutottnak tekinteni. Ez a nyilatkozat arra utal, hogy Túri maga is tudja, törvénytelenül működtetik a várost.


Vissza a kezdőlapra