Szabadság-napi Juniális Somló-hegyen
Stumpfhauser József beszéde

Tisztelt Elnök Asszonyok, Elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Emlékezni és jövőt formálni jöttünk össze itt, a Somló lábánál, ahol néhai Antall József, az első szabadon választott miniszterelnök személye, emléke nem kerülhető meg. Az ő búcsúüzenete - keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak van értelme - jut eszembe ezen a helyen. Keresztény Magyarországot, amelyet minden polgára hazájának, nem csupán lakóhelyének tekint. Keresztény Magyarországot, ahol az ember méltóságát a mindennapok küzdelmeiben is megvédi a hatalom, ahol a becsületesen végzett munka alapján a tisztes megélhetés mindenkinek természetes jussa, ahol az egyén szabadon fejtheti ki képességeit, miközben a közjó is érvényesül.

Sokan gondoltuk, hogy a megszálló szovjet csapatok távozásával megszűnik a vallás üldözése, helyreáll a lelkiismereti szabadság, mint az emberi alapjogok mércéje, mert támasz nélkül maradnak a honi kiszolgálók. Mára meg kellett tanulnunk, hogy az értéksemlegesség micsoda értéktelenséget jelent. Az akkori euforikus hangulatban nem is gondoltuk, hogy a sorsfordulók idején mindig nevet változtató, ám törekvéseiben - és személyi összetételében - változatlan, eszközökben nem válogató párt a társadalmat a mai napig átszövi és manipulálja, a hatalom birtokában pedig kizárólagosságra törnek, mint azt láttuk '94 után.

Hogyan lesz ebből keresztény Magyarország, kérdezheti bárki. Azt mondom, csak rajtunk múlik. Igen, csak rajtunk. Az a ma kérdése, tudunk-e, akarunk-e mi, magunkat jobboldalinak nevező politikusok összefogni, együtt és egymásért dolgozni, függetlenül attól, melyik pártnak vagyunk tagjai, szimpatizánsai? Akkor igen, ha nemcsak ma mondjuk magunkat jobboldalinak, hanem a végelszámolásnál is jobb oldalra, azaz Isten jobbjára szeretnénk kerülni, így viszont teljesítenünk kell a szeretet parancsát, ami jobboldaliságunk igazi fokmérője lesz. Ebben az esetben tanulunk korábbi hibánkból, a megosztottságból, hiszen a '94-es választásokon együtt több szavazatot szereztünk, mint a győztes szocialisták, ám a "megmutatom ki az erősebb" szemlélete csúfos vereséget eredményezett. Ez nem ismétlődhet meg! Tudatában kell lennünk és tudatosítanunk kell, hogy a mai kormánykoalíció alternatívája nem egy másik jobbközép csoportosulás, hanem a baloldal uralma. Elgondolkoztató és cselekvésre késztető tény, hogy ellenfeleink bármilyen szövetségre készek egymással a hatalom megszerzése érdekében, és erre a magyar választási rendszer sajátosságai elegendő lehetőséget kínálnak. Legyen figyelmeztető mindenkinek, ahogy a köztársasági elnök választásakor eljártak.

Antall József szellemi öröksége kötelez mindannyiunkat a keresztény Magyarország megvalósítására. Ennek érdekében félre kell tennünk kicsinyes féltékenységeinket, vélt sérelmeinket, vitáinkat egymás között kell rendeznünk, nem hagyhatjuk magunkat szirénhangoktól megtéveszteni, megosztani, hiszen mindannyian ugyanazt a célt tűztük ki magunk elé.

Adjon Isten mindannyiunknak elegendő bölcsességet, hogy elkövetett hibáinkat ne ismételjük meg bűnként, hogy közös érdekeinket felismerjük, hogy szavaink és tetteink mindig összhangban legyenek, és adjon Isten elegendő bátorságot Antall József szellemi örökségének a megvalósításához. Együtt - mert így vagyunk erősek - kell dolgoznunk a keresztény Magyarországért, mert csak annak van értelme.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Somló. 2000 június 17.
Stumpfhauser József
az MKDSZ Veszprém megyei alelnöke


Vissza a kezdőlapra