A BŰVÖS KÖR
A szcientológia és módszerei

Az alábbiakat az Erdélyi Napló alapján adunk áttekintést a szcientológiáról. Úgy gondoljuk, hogy ehhez az íráshoz nem kell kommentár. Talán néhányan hasznosnak találják, ha érvelniük kell a témával kapcsolatban.

Szcientológia. Az idegen szavak szótára szerint egyetlen jelentése van a görög-latin eredetű szónak: tudományelmélet. Ám aki mostanság a magyar sajtóban ezt a kifejezést leírva látta vagy elhangzani hallotta, az mérget vehetett rá, hogy nem a tudományra és elméletére utalóan szembesült vele. A szcientológiáról ugyanis ma már mindenkinek egy egyház (fogalmazzunk kendőzetlenebbül: egy szekta) és a körülötte kelt, keltett botrány jut az eszébe. A toleránsak szerint: nincs új a nap alatt, egy ötlet, egy jelenség, egy mozgalom, egy hóbort stb. ez is a sok közül, az újabbak közül, nem érdemes vele sokat foglalkozni. Az aggódók szerint: korunk egyik szellemi pestisével állunk szemben, amely ellen föl kell vérteznünk magunkat.

Elsősorban egyetemek, középiskolák diákjai felé irányul az egyház "missziói" tevékenysége, de gyakran él a "postaládamódszerrel" is. Előadásaik címe félrevezető, a kiszemelt áldozat sokáig nem tudja, milyen veszély fenyegeti. Előadásaikat gyakran egyetemeken, művelődési házakban tartják, ami szintén - indokolatlanul - bizalmat ébreszt.

A szcientológia különböző ügyletei ellen bírósági perek sokaságáról számol be a nemzetközi sajtó.Eisingerben (Németország) 150 szülő tartott tiltakozó demonstrációt 1992-ben.Mivel az antidepresszáns gyógyszerekben "riválist" láttak, heves küzdelembe bocsátkoztak az azt gyártó Eli Lilly céggel. Hosszú bírósági perek zajlanak adócsalás, adómentesség igénye ügyében. A nyugati sajtójelentések meggyőznek arról, hogy milliárdos szervezettel állunk szemben; a legdrágább ügyvédek ha- dát foglalkoztatják védelmükre. Számos országban a bíróságok megvonták "egyházi" jellegüket. Akiknek nagy nehezen sikerült kiszabadulni világukból, megdöbbentő vallomásokkal számolnak be az agymosás, belső terror elképzelhetetlen intenzitásáról. Az osztrák sajtó azt írta, hogy olyan módszerekkel dolgoznak belső köreikben, mint az SS tette. A nemzetközi és magyarországi tapasztalatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem sajátos vallási tevékenységről van szó, hanem vallásnak álcázott világméretű pszichobizniszről. A pénzcsinálás sikere érdekében vették fel idővel az egyház nevet, mivel így számos országban különböző kedvezményeket élvezhettek. A panaszok jelentős része a személyiségváltoztatás, családfelbontás miatt vált át nyílt tiltakozásba. Kimondottan bűnügyi vonatkozások sorával is találkozunk, mint a félrevezetett áldozatok "önkéntes" kifosztása, "transzcendens terrorizálása", rabszolgaság (tehát bér és szociális biztosítás, szerződés nélküli munkavégeztetés), pszichiátriai konzekvenciák, kémek beépítése az államapparátusba. Ez utóbbi téren olyan messzire mentek, hogy állami irattárak kirablásától sem riadtak vissza. A nemzetbiztonsági szempont ezért nem mellőzhető. A szcientológia harci módszereihez tartozik kritikusaiknak morális megsemmisítése. Gondos "adatgyűjtés" után, megfizetett újságírók révén erkölcsi hitelességében támadják meg azt, aki ellenük dolgozik. A szervezet működése ellen olyan mértékben növekednek a demokratikus államokban a panaszok, hogy feltételezhető, sorra kerül működésük betiltása. Ám mivel nemzetközi, szigorúan hierarchikus társaságról van szó, eredményt csak az Európa Tanács szintjén, nemzetközi összehangolással létrehozott védekezés érhet el.

Lafayette Ronald Hubbard, az alapító 1911. március 13-án született az USA-beli Tildenben egy haditengerészetnél szolgáló matróz fiaként. Fiatalon bebarangolta Kelet-Ázsiát, miközben Észak-Kínában és Indiában megpróbálta megtudni az ottani szerzetesektől az emberiség vallási rendeltetését, Polinéziában pedig a bennszülöttek vallását tanulmányozta. Visszatérve Amerikába a washingtoni George Washington Egyetem mérnöki karán tanult magfizikát és matematikát. Harmincévesen sci-fit írt. A második világháborúban tengerésztisztként szolgált. 1942-ben megsebesült, aminek következtében 1945-ben megbénult. Két év sem múlt el, és az általa felfedezett dianetika segítségével meggyógyította önmagát. Második felesége, Sarah Northrup válási kérelmet nyújtott be azzal az indokkal, hogy a férje gyógyíthatatlan elmebajos (paranoid-skizofrén). A Dianetika-központot Amerikában bezáratták, így az átkerült Nagy-Britanniába (Sussex, Saint Hill Manor-i kastély). 1978. február 14-én a párizsi bíróság csalás miatt börtön- és pénzbüntetésre ítélte az alapító Ron Hubbardot és mozgalmának három francia vezetőjét.
 
 

Becsületkódex 

Szükségben, veszélyben, bajban társad el ne hagyd soha. 
Soha ne légy hűtlen, ha elkötelezted már magad. 
Olyan csoportot soha ne hagyj el, amelyet támogatni tartozol. 
Soha ne becsüld le magad, az erődet és képességeidet. 
Soha ne igényelj dicséretet, helyeslést vagy együttérzést. 
Tulajdon realitásodból ne engedj soha. 
Soha ne hagyd, hogy letörjék affinitásodat. 
Kommunikációt csakis önszántadból kezdeményezz s fogadj. 
Öndetermináltságod és becsületed jelen életednél fontosabb. 
Önmagadhoz való hűséged fontosabb a testednél. 
Soha ne bánkódj a tegnapon. 
Az életed ma zajlik, és a holnapodat magad alakítod. 
Soha ne félj valakit megbántani, ha igaz ügyről van szó. 
Ne vágyj arra, hogy szeressenek vagy csodáljanak. 
Tanácsadód magad légy, magad fontolj meg mindent s dönts magad. 
Légy hű saját céljaidhoz. 

L. Ron Hubbard alapító


Szekta, pszichobiznisz vagy vallásfilozófiai technológia?
Interjú Tasnádi Gáborral, a Magyarországi Szcientológia Egyház szóvivőjével

- Röviden melyek a Szcientológia Egyház főbb tanításai?
- A szcientológia kifejezés első tagja a latin scio (tudni, megkülönböztetni), a második a görög logos szóból ered (maga az ésszerűség vagy belső gondolat). Tehát a tudás vagy bölcsesség tanulmányozása, annak tudása, hogy hogyan tudjunk. Magát a szcientológiát úgy határozzuk meg, mint a szellem tanulmányozását és kezelését saját magával, univerzumokkal vagy más életformákkal kapcsolatban. A szcientológia egy vallás, amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki, és amely a szellemi lénynek önmagához, családjához, csoportokhoz, az emberiséghez, minden életformához, a fizikai és szellemi univerzumhoz és a legfőbb lényhez vagy végtelenséghez való viszonyának teljes és biztos megértéséhez kínál pontos útvonalat. A szcientológia szerint az ember alapvetően jó, szellemi megmentése saját magán és társain múlik, valamint azon, hogy testvéri viszonyba kerül-e az univerzummal. Nem egy dogmatikus vallás, amelyben azt kérik az embertől, hogy higgyen. Az egyén fedezi fel önmagának azt, hogy a szcientológia saját alapelveit alkalmazza, és megfigyeli, tapasztalja az eredményeit. Legvégső cél az igazi szellemi felvilágosodás és az egyén szabadsága.
- Miért működik vallásfelekezetként?
- A szcientológia azért vallás, mert megfelel mindhárom kritériumnak, amelyet a teológusok általában a vallásosság meghatározására használnak világszerte: a hit valamilyen végső valóságban, például egy legfelsőbb lényben vagy örök igazságban, amely túlmutat a földi világon; vallási gyakorlatok a végső valóság megértésére, elérésére vagy a vele való egyesülésre; hívők közössége, amely összefog a végső valóság eléréséért.
- Egyes vélemények szerint ez az egyház nem más, mint vallásnak álcázott világméretű pszichobiznisz, és a pénzcsinálás sikere érdekében vették fel idővel az egyházi formát, mivel így számos országban kedvezményeket élvezhetnek. Mi erről a véleménye?
- A kritikák olyan személyektől jönnek, akik előnyben részesítik a durva bánásmódot és a durva problémakezelést, az elmét befolyásoló drogokat vagy olyan mennyiségű elektromosságot, ami elegendő ahhoz, hogy egy sertésnél rángógörcsöket idézzen elő. És bármelyik bolond tudja, hogy ha bedugja az ujját egy lámpa foglalatába vagy elektródákat kapcsol valaki koponyájára, az semmit nem gyógyít meg. (Még a pszichiáterek sem olyan őrültek. Amikor széles körben 10 000 dollárt ígértek, hogy egy pszichiáter vesse alá magát a saját "kezelésének", egyik sem egyezett bele, hogy önmaga legyen az elektromos sokkterápia tárgya.)
A történelmi tanulságok gondoskodnak a lehető legjobb élményanyagról, melyeket áttekintve a hasonló támadásokat alaposan végig lehet gondolni. Minden nagy mozgalom, amely új lehetőségeket mutatott és megrázta az ősi gondolkodás erődítményét, sok támadásnak volt kitéve azok által, akik az elavult gondolatok megtartásából húztak hasznot. Igy mivel a szcientológusok tovább folytatják munkájukat egy új, őrültség, bűnözés vagy háború nélküli civilizációért, azok, akik dollármilliós érdekeltséggel bírnak ezeken a területeken, folytatni fogják a heves támadásokat.
A szcientológia nem maga választotta a pszichiátriával szembeni harcot, és a sortüzet sem ő nyitotta meg. Egyszerűen L. Ron Hubbard volt az, aki valódi válaszokat adott az elme problémáira. Talán a pszichiáterek megérezték, hogy ezek az elmére vonatkozó egyértelmű megoldások az ő végüket jelentik, s úgy döntöttek, tönkreteszik Hubbardot és a technológiáját. És amitől féltek: a szcientológia lett a saját végzetük, leleplezve brutalitásukat és bűneiket. Hiába szerették volna fenntartani kiváltságos helyzetüket és szórták szét hazugságaikat, a világ már másként hall és lát. Az igazságra végre fény derül. Azok a sötét árnyak, melyek mögé bújtak, most egyre inkább elenyésznek. Van még egy dolog, amit a pszichiátereknek meg kellene fontolniuk: a világban, amelyet ők segítettek olyanná tenni, amilyen lett, ahol városainkban lepusztult őrültek kóborolnak céltalanul, ahol az értelmetlen bűnözés minden egyes másodpercben újabb életeket követel, ahol egész generációk roppannak meg a drogfüggőség és az analfabetizmus kettős terhe alatt - nos, ebben a világban kellene nekik is fennmaradniuk.
- Valóban létezik az ún. fekete propaganda, melynek keretén belül állítólag lejáratják és megfigyelik azokat az újságírókat, volt tagokat vagy másokat, akik kritikusan nyilvánulnak meg a Szcientológia Egyház és az alapító Hubbard személyéről?
- Amennyiben valaki bizonyíthatóan bűncselekményt követ el (pl. anyagilag és/vagy erkölcsileg kárt okoz) egyházunk vagy annak tagja ellen, abban az esetben természetesen a Szcientológia Egyház az igazságszolgáltatáshoz és szükség esetén a nyilvánossághoz fordul. Ez nem fekete propaganda, hanem érdekérvényesítés.
- Ön szerint miért támadják oly sokan az egyházat, illetve miért tekintik destruktív szektának?
- A Szcientológia Egyházat nagyon kevesen támadják, csak ezeknek a hangja hatalmi pozíciójukból kifolyólag sajnos messzire hallatszik (az egész világra vonatkozóan: a szcientológusok nyolcmilliós táborával szemben az ellenzők hangos csoportja becslésem szerint nem nagyobb néhány száz embernél). Számukra a szcientológia céljai nem vonzóak.
- Kérem, jellemezze az egyház erdélyi és romániai jelenlétét és munkáját.
- Erre igazán hitelesen a Romániában élő dianetikusok és szcientológusok tudnának válaszolni.
- Magyarország hogyan viszonyul az önök egyházához?
- A budapesti hivatalos körök részéről bizonytalanságot tapasztalunk, de ez természetesen nem jelent többet, mint hogy tovább kell dolgoznunk azon, hogy céljainkkal, törekvéseinkkel mindenkit megismertessünk.

Fábián Tibor


Vissza a kezdőlapra