KISEBBSÉGI FIGYELŐ

SZLOVÁKIA
2000. április

Gazdaság

Szlovákiában megfelelő vállalkozási feltételeket kell teremteni, ahhoz, hogy a gazdaságot talpra lehessen állítani, amihez a gazdasági miniszter a napokban terjesztette elő legújabb javaslatait. Az adókedvezmények, amelyeknek a külföldi tőkét kellet volna Szlovákiába csalogatniuk nem hozta meg a várt eredményt, ráadásul a kormány megsértette velük a hazai vállalkozókat és a korábban betelepedett külföldi cégeket. A reform keretében az ügyintézést is egyszerűsíteni akarják.

A Dzurinda kormány nehéz helyzetének egyik oka az, hogy a bruttó nemzeti össztermék 80 %-át a magánszektor állítja elő, amivel a kormány nem rendelkezhet.

Belpolitika

A szlovák parlament alkotmányjogi bizottsága az információhoz való szabad hozzájutás lehetőségéről szóló törvényjavaslatról tárgyalt. A javaslat többek között azt is tartalmazza, hogy azokon a településeken, ahol a kisebbség lélekszáma meghaladja a lakosság arányának a 20%-át az információnak a kisebbség nyelvén is hozzáférhetőnek kell lenniük. A visegrádi négyek többi országában már hatályban vannak az ezt rendező törvények.

A jelentős részben Dél - Szlovákiában található nevesítetlen földek rendezésével kapcsolatban nem várja el a magyar nemzetiségű földművelésügyi államtitkártól az MKP, hogy sikerrel képviselje a magyarok érdekeit, mivel Pavel Koncos miniszter nem hajlik semmiféle kompromisszumra. Az MKP két változatban is elkészítette az érintett törvény módosítását célzó javaslatát, amely arra irányul, hogy a földeket adják önkormányzati kézbe. Farkas Pál, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke szerint ezzel elutasítóan csak a Demokratikus Baloldal Pártja viselkedik, de a kormánypártok többsége támogatja a javaslatot.

Az önkormányzati demokrácia kiteljesülésében fontos lépést jelentett a Dunaszerdahelyen megrendezett szlovákiai magyar polgármesterek találkozója. A mintegy hetven magyar nemzetiségű polgármester határozatot hozott a Magyar Polgármesterek Egyesülete Szlovákiai Választmányának megalakításáról. Az elnökség tagjai: Pázmány Péter dunaszerdahelyi, Kvarda József csenkei, Pásztor István komáromi, Zachariás István szepsi és Zsolnai Ernő ipolysági polgármesterek. A találkozón részt vett Boros Miklós, a Magyarország szlovákiai nagykövete, valamint Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Polgármesterek Egyesületének elnöke, aki üdvözölte a felvidékiek azon szándékát, hogy részt vegyenek az MPE munkájában, amelyben az erdélyi polgármesterek már részt vesznek, és a vajdasági önkormányzati vezetők a közeljövőben fogják megtartani erről a kérdésről a tanácskozásukat.

A szlovákiai önkormányzatok legfontosabb aktuális és halaszthatatlan kérdése a közigazgatási reform. A polgármesterek célja az, hogy a még állami kézben tartott jogosítványokat mihamarabb ruházzák át az önkormányzatokra. A tanácskozáson elhangzott az, hogy az önkormányzati demokrácia megfelelő működése nagyon fontos a nemzetiségeknek.

Kormánykoalíción belüli feszültségek

Mikulas Dzurinda miniszterelnököt két oldalról is rendszeresen támadások érik. J. Migas házelnök és pártja (Demokratikus Baloldal Pártja), valamint V. Meciar a legkülönbözőbb lehetőségeket próbálják kihasználni a kormányfő eltávolítása, valamint a kormány átalakítása érdekében. Ennek egy lépése volt, amikor áprilisban nyolcadszor tett eredménytelen kísérletet a szlovák ellenzék arra, hogy megvonja a bizalmat a négypárti koalíció kormányának valamely tagjától. A nyílt szavazáson azonban Dzurinda bizalmat kapott a parlamenttől, csak 60-an szavaztak a kormányfő ellen (az egyszerű többséghez szükséges 71 szavazat helyett). J. Migas az előzetes támogatási ígérete ellenére az utolsó pillanatban bejelentette, hogy a kormányfő ellen fog szavazni, mert a jelenlegi koalíciós szerkezet megtartásával a kormány átalakítását akarja, azonban a szavazáson a baloldal nem volt egységes. Ez is mutatja, hogy a párton belül olyan mélyek az ellentétek, hogy a pártszakadás veszélye fenyegeti, amely a kormánykoalíciónak is súlyos gondot okozna.

A Demokratikus Baloldal Pártja több kifogást emelt a koalíciós tanács működésével kapcsolatban, ami újabb koalíciós mélyponthoz vezetett. A tárgyalások folyamán azonban megegyeztek abban, hogy a koalíciós szerződést teljes egészében megtartják. A tanács döntésével megerősítették, hogy a koalíciós partnerek továbbra is készek együttműködni. Az együttműködést segíti, hogy a Szlovák Demokratikus Koalíció és az anyapártok között egyezményt írtak alá.

Annak ellenére, hogy V. Meciar gyakran fogad külföldi újságírókat, azonban nyilatkozataival a szlovák híveinek üzen elsősorban. Támadásainak célpontja a miniszterelnök és pártja, akiket a saját személyével és pártjával kíván felcserélni a parlamentben (alkotmányos többséggel rendelkező Meciar - kormány). Ehhez több, néha a politikában szokatlan utat is keres (pl. bizalmatlanság szavazás, népszavazás szervezése, felvonulás szervezése). A felmérések azt mutatják, hogy szélsőséges állásfoglalásai ellenére Meciar jelen lesz a 2002-es választásokon is, hiszen egy közvéleménykutatási adat szerint a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom támogatottsága 25,5%. Ez ahhoz a következtetéshez vezetheti a NATO-t, hogy csak a választások eredményének fényében hozza meg a végső döntését Szlovákia tagfelvétele kérdésében.

A Magyar Koalíció Pártja határozottan ellenzi a kormány átalakítását célzó bármilyen indokolatlan törekvéseket, valamint nyomatékosan elutasítja a kormány destabilizálására irányuló kijelentéseket és lépéseket.

M. Dzurinda a helyzet megnyugtatása érdekében a jobbközép erők egyesítését tartja a legfontosabb lépésnek. Az ország politikai egyensúlya és a kormány kilátásai komoly kérdésként vetődnek fel az uniós csatlakozás tekintetében is. A kormányfő kijelentette, hogy mivel az együttműködés koalíciós formában történő megoldása túlhaladott, szükség van az egyesülés magasabb formáinak létrehozására.

Vissza a kezdőlapraVissza a kisebbségi oldalra