Egységes helyi szociális ellátást!
Az Állami Számvevőszék ajánlásai
Az Állami Számvevőszék azt javasolja a kormánynak, hogy tegyen intézkedést a szociális ellátások összehangolására, a kötelező önkormányzati feladatok áttekintésére és a valóságos szükségletekhez jobban igazodó ellátórendszerek kiépítésére.
A napokban közzétett jelentésében a szociális és családügyi miniszternek azt javasolja az ÁSZ, hogy kezdeményezzen olyan jogszabály-módosításokat, amelyek fokozottabb segítséget nyújtanak az önkormányzatoknak a szolgáltatások megszervezéséhez.
A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a helyi önkormányzatok miképpen alakították ki a feladatellátás rendszerét, a személyes gondoskodás keretébe tartozó kötelező ellátási formák tárgyi, személyi feltételeit és a szolgáltatások mennyiben felelnek meg a lakossági igényeknek.
A vizsgált önkormányzatok többsége eleget tett a törvényben foglalt szabályozási kötelezettségének, bár azok színvonala önkormányzatonként eltérő - hívják fel a figyelmet a számvevők. Általános tapasztalatként említik, hogy a helyhatóságok nem rögzítették pontosan a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a kérelem benyújtásának módját, az elbírálás mechanizmusát és a fizetendő térítési díjak megállapításának szabályait.
A családsegítő szolgálatok tevékenységét a szociális törvény szabályozza, míg a gyermekek problémájának kezelésére a gyermekvédelemről szóló törvény a gyermekjóléti szolgálatok megszervezését írta elő - jelzi az ÁSZ.
A jelentés utal arra, hogy a szolgálatok feladatai közel azonosak, nehezen különíthetők el. A két ellátás egyidejű megszervezése, működtetése párhuzamos gondoskodást jelent. Miután a család komplex társadalmi egység, a gyermek problémái, a szülők gondjainak rendezése nélkül nem oldhatók meg. Felvetődik az ellátások szervezeti kereteinek egységesítése - tartalmazza az Állami Számvevőszék jelentése.

Tudomásunk szerint  a javaslat megfelel Harrach Péter miniszter úr elgondolásainak. Az egységes szociális ellátó rendszernek családgondozó jellegűnek kell lennie, s mint ilyennek az ÁSZ által javasolt két intézmény mellett magába kellene foglalnia a Családvédelmi Szolgálatot is.
Az egységes szolgálat megvalósítása komoly szervező munkát kíván, ám létrejötte valódi államháztartási reformlépés lenne. A megfelelő rendeletek kiadásán túl törvénymódosításokat is igényel, mert néhány ponton biztosan újra kell gondolni, mi önkormányzati és mi állami feladat.
A kérdésről várjuk olvasóink véleményét is!


Vissza a kezdőlapra