Úrnapja Székelyudvarhelyen

A Hargita Népe című lap pénteki cikkéből is kitűnik, az ünnepet Udvarhelyen saját napján, nem a mi vasárnaphoz idomított átrakásos rendszerünkben ünnepelték. El kellene ezen gondolkodnunk. Meg arról is, megszenteljük-e még az Úr napját minden héten, vagy csak eltöltjük valahogy!

A  Oltári Szentség hagyományos ünnepére tegnap nemcsak a környező katolikus falvakból érkeztek hívek és papok, hanem a távolabbi Gyergyószentmiklósról is. A Márton Áron téren összegyűlt sokaságot Kovács Sándor helybeli főesperes köszöntötte. Kiemelte a 2000 éves kereszténység, illetve a jubileumi év, valamint az 1000 éves magyar kereszténység jelentőségét.
A szentmisét pontifikáló Jakubinyi György, Erdély érseke beszédében szintén kitért Szent István megkoronázásának, a kereszténység felvételének fontosságára. A gyulafehérvári főpap szépen rendszerezett történeti visszatekintése mellett az úrnapi körmenetek nemzetközi jellegéről is szólt, megemlítve például azt, hogy a körmenet nem más, mint nyilvános hitvallás. Kétezer év egyházi történéseiből azt is kiemelte a főpap, hogy ennyi idő alatt mindössze kétszer járt pápa a Szentföldön, 449 év után az idén az utolsó vacsora termében II. János Pál misézett. A szónok arra is figyelmeztetett, hogy hitünk megvallását nem szabad szent vagy jelentős helyekhez kötniük, gyakorolni kell azt a mindennapi életben. A szép, lélekgazdagító egyházi eseményt a főtéri körmenet és Nemzeti Imánk eléneklése zárta.
A világi meghívottakat Szász Jenő újraválasztott polgármester képviselte.
 

Vissza a kezdőlapra