Hogy torzít Vancsik?
Hogyan tájékoztat a sajtó?

A Szonda Ipsos közvéleménykutatása kapcsán említettük, hogy igyekezni fogunk megmutatni, hogyan dolgozik a valóságban a mindannyiunkat befolyásolni szándékozó baloldal és a szolgálatába szegődött média.

A hét történéseiből jó példa minderre Vancsik Zoltán (MSZP) felszólalása a Parlamentben. Kövér miniszter úr SZDSZ-es források alapján elhatárolódóan szólt arról, hogy van olyan párt Magyarországon, amelyben elvesztheti pártelnöki posztját, akinek szülei kommunisták voltak és zsidók. Ezt a nyilvánvalóan SZDSZ ellenes kitételt Vancsik a Parlamentben egészen más összefüggésben tálalta, azt állítván, hogy Kövér egy mondatban zsidózott és kommunistázott. A viszontválaszban sem jutott el odáig, hogy e torzításért megkövesse Kövér Lászlót. Ha hatékony és tisztességes lenne a magyar újságírás, ezért a torzításért nem nekünk kellene szót emelnünk. Az írott sajtóból nem lehetett megtudni pontosan, hogy mi is történt, ezért az elhangzottakat teljes terjedelemben közreadjuk.

2000. február 1. Országgyűlés - plenáris ülés - azonnali kérdés:

ELNÖK (Wekler Ferenc SZDSZ)

Áttérünk a kérdések megvitatására, az azonnali kérdések órája következik.

Elsőként Vancsik Zoltán képviselő úr kérdését hallgatjuk meg, aki kérdést kíván feltenni dr. Kövér László nemzetbiztonsági miniszternek, "Meddig, miniszter úr?" címmel. A képviselő urat illeti a szó.

VANCSIK ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! A pártelnöki, miniszterelnöki poszt szétválasztása a Fidesz belügye. Országos ügy, a nemzet ügye, hogy milyen ember felügyeli és irányítja a titkosszolgálatokat, melyeknek pártok felettinek kell lennie, a nemzet biztonsága felett kell őrködnie. Ma elmondhatjuk, hogy egy pártember kezében az irányítás, aki indulatoktól vezérelt, gyűlölködésre hajlamos, ars poeticája a kirekesztés, a megbélyegzés, aki csak ellenséget, s nem ellenfelet lát az ellenzéki pártokban.

Meddig lesz még miniszter a Fidesz pártelnöke? - kérdezhetném öntől, de nem teszem, mert ez is az önök ügye. Ön a magyar politikai élet egyik meghatározó pártjának elnöke is.

Kérdezem, meddig gondolja úgy - idézem -: "Kötelezettségem, hogy némi békés hangot üssek meg, még ha erre különösebb okom nem is lenne." Kérdezem, meddig hiszi még - idézem -: "akiket jogi értelemben csak azért nem lehet hazaárulónak minősíteni, mert ez a bűncselekmény-kategória azóta elévült", helytálló-e az MSZP meghatározására.  Meddig gondolja úgy, hogy - idézem - "Csak nekünk van érvényes mondanivalónk a nemzet számára, csak bennünket érdekel, hogy mi lesz ötven év múlva a dunaszerdahelyi, a beregszászi, a csíkszeredai, a zempléni magyarokkal, csak nekünk fontos ez az ország, ez a nemzet." Hiszen ezen mondatokkal kirekeszti a nemzet egy részét az összmagyarság sorskérdéseinek megoldásából.

Meddig megy, elnök úr, miniszter úr, a közbeszéd züllesztésében, amikor is "szemétdomb" kifejezéssel illeti az előző kormány tevékenységét egy adott szövegösszefüggésben, amikor elnöki székfoglaló beszédében egy mondaton belül zsidózik és kommunistázik?

Hogy egy szintén ön által a parlamentben használt kifejezéssel fejezzem be, kérdezem önt: meddig gondolja az elnök úr úgy, hogy a Fidesz árnyékszékén ülve beszélhet a nemzethez, a Fidesz méltóságot kívánó elnöki széke helyett?

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kövér László miniszter úr válaszol a kérdésre.

Kérem a miniszter úr gépének bekapcsolását.

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ tárca nélküli miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. De előtte megadom a lehetőséget önnek arra, hogy mint a Ház elnöke, a Ház méltóságának megőrzése érdekében reagálni tudjon Vancsik úr kérdésére.

ELNÖK: Miniszter úr, én most nem kívánom megadni önnek a lehetőséget, hogy elnézést kérjen a Ház elnökétől, de amennyiben ezt folytatja, akkor kénytelen leszek megvonni a szót. Ön az ülésvezetést nem bírálhatja. Amennyiben problémája van a Ház elnökének ülésvezetésével, úgy a Házszabály értelmében az ügyrendi bizottsághoz fordulhat.

Megkérdezem a miniszter urat, hogy kíván-e válaszolni az elhangzott kérdésre vagy sem. Amennyiben kíván, megadom a szót, amennyiben nem, Vancsik urat illeti viszontválaszra a szó.

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ tárca nélküli miniszter: Köszönöm, elnök úr. Valószínűleg nem figyelt arra, amit mondtam, ha ön nem kíván élni azzal, hogy a Ház méltóságát és tekintélyét megőrizze, akkor válaszolok ön helyett is, ha lehetséges, a képviselő úrnak. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Helyes!)

Tisztelt Képviselő Úr! Az, amit ön elmondott, előadott két percben, az önmagában is elégséges alátámasztását jelenti mindannak, amit korábban elmondtam. Tehát megmagyarázni azt, hogy miért tartom fenn továbbra is az állításaimat, ezek után talán már nincs is szükség senki számára, aki tárgyilagosan végighallgatta mindazt, amit ön itt összehordott. Viszont van egy olyan momentuma az ön állításainak, amit azon túlmenően, hogy személyesen is rágalmazásnak tekintek, tekintettel arra, hogy még egy darabig - talán az ön által elvárthoz képest kicsit még hosszabb ideig - a magyar kormány tagja is leszek, ezért azt gondolom, vissza kell utasítsam, és szeretném itt a nagy nyilvánosság előtt - tekintettel arra, hogy kevesen hallották azt, amikor akkor mondtam - megvilágítani.

Visszautasítom és kikérem magamnak azt, hogy ön engem azzal gyanúsított, hogy a kongresszuson kommunistáztam és zsidóztam. Én azt mondtam, tisztelt képviselő úr, hogy a Fidesz nem az a liberális párt, ahol azért nem választanak meg valakit elnöknek, mert a szülei kommunista zsidók. Tudja melyik az a liberális párt? Az, amelyik önökkel koalícióban volt négy éven keresztül. Ha esetleg nekem nem hisz, akkor kérem, lapozza fel a Beszélő megfelelő számát, olvassa el azt az interjút, amelyet Bauer Tamás adott a szintén SZDSZ-es tagsággal súlyosbított Révész Sándor újságírónak. (Derültség a kormánypártok soraiban.)

Köszönöm.

ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót Vancsik képviselő úrnak.

VANCSIK ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Reménykedtem abban, hogy ön mint a Fidesz elnöke, valamilyen más hullámhosszra tér át, hiszen felelőssége bizonyos értelemben megnőtt. Én az általam elmondottakba - bevallom őszintén a nagy nyilvánosságnak - semmilyen önálló gondolatot nem tudtam beleszőni. (Dr. Répássy Róbert: Ez való igaz! - Moraj a kormánypárti padsorokban.) Én idéztem önt, a mondatok az ön mondatai, nem az én mondataim, ezért a minősítés az ön minősítése saját magával kapcsolatban.

Ami az ominózus mondatot illeti: itt van előttem, hiszen ezt is innen idéztem, valamint ismerem a Bauer-nyilatkozatot is. Azonban úgy gondolom, hogy egy pártelnöki székfoglalóban nem ez a generális kérdés és a Fidesz előtt álló megoldandó probléma, legalábbis remélem, hiszen az ön pártja ma a kormányt vezeti.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Egyperces viszontválasz illeti a miniszter urat, ha élni kíván vele. Nem kíván élni vele? (Dr. Kövér László jelzi, hogy nem.)

Idézetek a sajtóból (2000. február 3.):

Magyar Nemzet

Az azonnali kérdések órájában Vancsik Zoltán szocialista képviselő Kövér László titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszterhez intézett kérdései gerjesztettek újabb politikai indulatokat.

Régi rágalom - árnyékban

Az azonnali kérdések órájában Vancsik Zoltán, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt állította Kövér László titkosszolgálati miniszterről: a fideszes politikus "zsidózik és kommunistázik". Kövér visszautasította az ellenzéki politikus szavait. Vancsik azt mondta: ő csupán Kövér László beszédeiből idézett. A szocialista politikus az "árnyékszék" kifejezést használta. A vita előzménye a múlt évben keresendő: Kövér László egy 1999. szeptemberi levélben válaszolt Bauer Tamás SZDSZ-es képviselő kérdésére. A miniszter ebben Bauer egy korábbi, a Beszélő című havilap 1998. október 14-ei számában megjelent interjújára utalt, mondván: hazánkban az SZDSZ az egyetlen párt, amely származás alapján választott kormányfőjelöltet. Bauer ugyanis azt mondta - Kövér szerint - "szintén SZDSZ-es tagsággal súlyosbított Révész sándor újságírónak", hogy Kuncze Gáborra azért esett a választás, mert "nem kommunisták a szülei és nem zsidók". Kövér László a tavalyi levelet azzal zárta: "Ez a fajta durván kirekesztő szemlélet" oly távol áll a Fidesztől, hogy erre magánemberként sem leli "a legcsekélyebb mértékű vitaalapot sem".

Napi Magyarország

Vancsik Zoltán (MSZP) azonnali kérdésében éles hangon bírálta Kövér Lászlót a Fidesz kongresszusán elhangzott elnöki beszéde miatt, és kifogásolta, hogy pártvezetőként továbbra is betölti a titkosszolgálatokat felügyelő miniszteri posztot. Az MSZP-s politikus felszólalása nagy vihart kavart a parlament soraiban, hiszen Vancsik Zoltán szerint a Fidesz új elnöke "kommunistázott és zsidózott". Kövér László felkérte Wekler Ferencet, az ülést vezető SZDSZ-es alelnököt, hogy a parlament tekintélyének megőrzése érdekében utasítsa rendre Vancsik Zoltánt, de a ház elnöke erre nem volt hajlandó. A miniszter ezután válaszában úgy fogalmazott: "Amit Vancsik Zoltán két perc alatt összehordott, az maximálisan igazolja az MSZP-vel kapcsolatos korábbi nyilatkozataimat, ezért semmit sem kell visszavonnom." Kövér László ezt követően ismét felidézte a Fidesz kongresszusán elhangzott beszédének egyik mondatát, amelyet Vancsik kifogásolt. A miniszter hangsúlyozta: "Az a liberális párt, amelyik aszerint választ elnököt, hogy szülei kommunisták, illetve zsidók voltak-e, az a párt az MSZP koalíciós partnere, az SZDSZ."

Népszabadság - hírként nem említi, de több publicisztikában is gunyoros hangon tér vissza a témára
Népszava - nem említi az esetet

Magyar Hírlap

Kövér a zsidózás vádjáról

Nagy Szilvia
Rágalmazásnak nevezte tegnap a parlamentben Kövér László, a Fidesz elnöke, hogy zsidózott volna pártja hét végi elnökválasztó kongresszusán. Megismételte, a Fidesz nem az a liberális párt, amelyik azért nem választ meg valakit elnöknek, mert a szülei kommunista zsidók. Ez az SZDSZ - tette hozzá.

Az azonnali kérdések és válaszok órájában Vancsik Zoltán a Fidesz új elnökét, a nemzetbiztonsági tárca vezetőjét bírálta "kirekesztő, megbélyegző" ars poeticája miatt. Az MSZP frakcióvezető-helyettese idézte Kövér László korábbi "hazaárulós felszólalását" és hét végi nyilatkozatát, melyben "egyszerre zsidózott és kommunistázott".

A Fidesz padsoraiból felhangzó fütty elhalkulása után Kövér László felajánlotta az elnöklő Wekler Ferencnek, hogy megadja neki a lehetőséget a reagálásra, a Ház méltóságának megőrzése érdekében. A Ház alelnöke ezt visszautasította. Kövér rágalmazásnak nevezte és visszautasította Vancsik Zoltán szavait. Kikérte magának, hogy kommunistázott és zsidózott. Idézte szavait: "a Fidesz nem az a liberális párt, ahol azért nem választanak meg valakit elnöknek, mert a szülei kommunista zsidók". Ez a párt az SZDSZ - mondta Kövér.

Kövér László már olyan mélyrepülésben van, hogy arra az SZDSZ nem reagál - nyilatkozta lapunknak egybehangzóan Magyar Bálint jelenlegi, és Kuncze Gábor volt pártelnök.


A Bauer interjú az 1998. októberi Beszélőben
Kövér László beszéde a Fidesz Kongresszusán elnökké választása előtt

Vissza a kezdőlapra