Hogyan alakul a magyar gazdaság, mire számíthatunk?
Riport dr. Latorcai Jánossal, a Parlament Gazdasági Bizottságának Elnökével
A jövő szempontjából rendkívül fontos a beruházások, s ezen belül kiemelten az építőipari beruházások alakulása. A nemzetgazdasági beruházások tavaly 6,6%-kal nőttek, kiemelkedően jó volt az utolsó negyedévi volumenbővülés, ami meghaladta a nyolc százalékot. Az építőipar fejlődése is pozitív, az egész évet tekintve több mint tizenkét százalék, annak ellenére, hogy az államháztartási szféra ezen a területen rendkívül visszafogott volt. Mindezek eredményeként a külkereskedelmi mérleg hiányát sikerült három milliárd dolláron belül tartani. Kivitelünk leggyorsabban az EU országok viszonylatában emelkedett, az áruszerkezet vonatkozásában tavaly is a gépek és a szállítóeszközök bővülése volt a legjelentősebb. Sajnálatos viszont az élelmiszeripari termékek kivitelében bekövetkezett közel tíz százalékos visszaesés.

Hazánk változatlanul kedvező befektetési terület, jól jelzi ezt a 2,7 milliárd dollár nagyságú nem adóssággeneráló tőkebeáramlás és portfolió növekedés. Igen kedvező a jegybanki tartalék mértéke is, ami meghaladta a tizenegymilliárd dollárt. Csökkent az ország devizában nyilvántartott adósságállománya, amelynek nettó értéke hétmilliárd dollár alá süllyedt.

Óriási eredménynek tartom a fogyasztói árak növekedésének lefékeződését, s ennek eredményeként az infláció tíz százalékra való csökkenését. Ebben kiemelkedő szerep jutott az energia- és az élelmiszerárak lényegesen átlag alatti növekedésének valamint a szolgáltatások költségeinek az előre jelzettől való elmaradásának.

A Gazdasági Minisztérium továbbra is hangsúlyt helyez az ipari parkok, logisztikai központok támogatására, fejlesztésére, az export, a versenyképesség növelésére, de az idén már az energiatakarékosságra való ösztönzés is fontos szerepet kap. A kis- és középvállalkozói célelőirányzat 5,2 milliárd forint költségvetési forrásból és 1,8 milliárd forint PHARE-támogatásból gazdálkodhat, amely, ha kevesebb is, mint amire szükség lenne a vállalkozások működési feltételeinek javítására, valamint az integrátori tevékenységek támogatására rendelkezésre álló forrásokkal együtt egészen biztosan komoly lehetőséget teremt a mikro- és kisvállalkozások fejlesztésére, a beszállítói háttér szélesítésére.

A költségvetés nagy hangsúlyt helyez az idegenforgalom, a turisztika fejlesztésére, támogatására is. A turisztikai célelőirányzat 6,3 milliárd forintot tartalmaz, de a tavalyi kedvező idegenforgalmi bevételekből befolyt összegekkel kiegészítve az idén mintegy tízmilliárd forint áll rendelkezésre ezen a területen. Mindezt a tárca kevesebb, de nagyobb hatékonyságú programba kívánja koncentrálni, s az elosztás során kiemelt hangsúlyt fektet majd a területfejlesztés szempontjainak érvényesítésére, az egymástól eltérő régiók közötti különbségek mérséklésére.

A közútfejlesztés mellett fontos szerep jut a vasút fejlesztésére is. Az elkövetkező években különösen a pályák állapotán kell javítani annak érdekében, hogy a közlekedési-, szállítási sebesség és a szállított mennyiség megközelítse az európai átlagot, hogy a vasút újra a közút versenytársa lehessen. Nos, a takarékszövetkezetek esetében nem hallottam ilyen '"vérkeringési problémáról", legalábbis az utóbbi 5-6 évben nem. Ez számomra a jó egészség jele. Másik jelzést vidéki útjaim során kapom, hiszen szinte nem tudok úgy áthaladni egy településen, hogy ne találkozzam jelenlétükkel.

Nagyjából ismerve az európai országok szövetkezeti pénzintézeteit, s itt a Raiffeisen bankokra, a Volksbankokra, a Crédit Agricole-ra, stb. gondolok, úgy vélem, ha a takarékszövetkezetek ezekben az országokban meg tudták állni helyüket, fel tudták venni a versenyt a nagy multinacionális bankokkal, akkor logikusnak tűnik, hogy nálunk is hasonló helyzet alakuljon ki. Természetesen ennek során nyilván meg kell felelniük mindazon követelményeknek, mint pl. tőkeerő, informatika, munkatársi gárda magas szintű képzettsége, stb., melyek meghatározóak az Európai Unió országaiban, ahová mi is szeretnénk bekerülni. Úgy hallottam, hogy a takarékszövetkezeti hálózat a bankok között a 4-ik vagy 5-ik helyet foglalja el, ami nem rossz, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a jóval magasabb költségekkel járó kistelepüléseken vannak túlnyomóan jelen.

Az előzőekben beszéltünk a kis- és középvállalkozásokról. Úgy gondolom, hogy a takarékszövetkezetek természetes partnerei, hitelezői lehetnek ennek a körnek. De ugyanez elmondható a terület- és vidékfejlesztésről is, ami óriási fejlesztési lehetőséget kínál, s magától értetődően a települési önkormányzatokon keresztül a takarékszövetkezetek is bekapcsolódhatnak ennek finanszírozásába.

Beszéltünk az előzőekben az autópálya kötvényekről is. Logikusnak tűnik számomra, hogy egy később kialakítandó konstrukció keretében a takarékszövetkezetek kínálják ezt a kötvényt a lakosságnak, hiszen ők rendelkeznek a legnagyobb kirendeltségi hálózattal, ők vannak fizikailag is legközelebb a lakossághoz.

Sorolni lehetne még a példákat, de ez részemről is nyilván nagyobb fokú elmélyedést kívánna meg a takarékszövetkezetek üzletpolitikájában, hogy érdemben tudjak további lehetőségeket felsorolni. Egyet azonban bizton állíthatok: amennyiben a magyar takarékszövetkezetek lépést tudnak tartani a harmadik évezred által támasztott követelményekkel, nem csupán a pillanatnyi szempontok határozzák meg döntéseiket, hanem azokat beillesztik az európai integrációs folyamatba, akkor hazánkban is olyan súlyra tehetnek szert a pénzpiacon, mint akár a szomszédos Ausztriában, vagy az EU más országában. Nekünk és a gazdasági kormányzatnak szükségünk van a takarékszövetkezetekre, hiszen tagjai révén az egyetlen 100%-os magyartulajdonban lévő pénzintézetek, melyek fejlődését, gazdasági izmosodásukat óhajtjuk, s támogatjuk, az ország gazdasága egészének felvirágoztatása érdekében.

Váradi Lajos
Megjelent:
a Vidék Bankja IX. évf. 4.számában

Vissza a kezdőlapra