Nagyboldogasszony ünnepe
augusztus 15.

Földünknek égbe szállt csodája
dicső kegyes Nagyasszonyunk,
neved szívünk ezerszer áldja,
ha vigadunk, ha zokogunk.

Te vagy akit nem ér a vád,
Te vagy kit minden ember áld;
Te vagy a jó, a szent, a szép,
örökre fényes példakép.
 
 
 
 
 

az árpási Plébániatemplom oltárképe

Goethe, a német költőfejedelem azt mondta egyszer: "Minden embernek naponta meg kellene nézni egy művészi szobrot vagy képet és el kellene olvasni egy szép költeményt, hogy ízlése tisztuljon, vágyai és gondolatai nemesebbek legyenek."

Sajnos napjainkban nehéz ezt a kívánságot teljesíteni, mert ritka a szép kép és szobor és még ritkább a szép költemény.

Goethének ezt a kívánságát a katolikus Egyház mégis teljesítette. Az évnek szinte minden hónapjában oda állít elénk egy gyönyörű képet, amely nemessé, magasztossá teszi szívünket, lelkünket: a Szűzanya képét.

A Szűzanya életének útja szenvedéssel volt tele. Hétfájdalmú Szűznek, Mater Dolorosa-nak is hívjuk. De a golgotás út után az Isten megdicsőítette  őt és fölvette az égbe. Így lett a "Mater Dolorosa"-ból "Mater Gloriosa", dicsőséges Anya!
 
 

Vissza a kezdőlapra