Képviselői műhely

Balassagyarmat-Szécsény-Losonc

Évek óta van egy ilyen járat a hivatalos MÁV menetrendben.

Ám az indulási, érkezési időpontokat tartalmazó mezők üresek. Tehát egyetlen vonat sem jár.

Pedig Losonc és környéke sok nógrádi ember számára vonzó célpont. Rokonok élnek, barátok, ismerősök. A második világháború során felrobbantották az Ipoly hidakat, de a vonatközlekedés technikai lehetősége ma is adott.

1871 óta van vonat összeköttetés Budapest és Losonc között, ez azonban Salgótarjánnak vette az utat, hiszen a nógrádi bányák ebben voltak érdekeltek. (Ld. a mellékelt térképet) Később az Ipoly mentén is megépül a vasút. Működését Trianon igen megzavarta. Kalondától lefelé az Ipoly határfolyó lett, de a Losonc és Csata közötti vonatközlekedést Ipolytarnóc és Nógrádszakál között magyar területen is biztosították a csehszlovák vasút számára. A békeszerződés 302. cikkében a III. cím V. pontja ugyan ezt csak 15 évre garantálta, de a rendszer máig működik, részben a Párizsi békeszerződés VI. részének 34. cikkelye alapján. Ma csak teherforgalomra veszi ezt a vonalat a szlovák fél igénybe, míg a MÁV Ipolytarnócig személyvonatot is közlekedtet, mégpedig naponta hatot, noha a Balassagyarmat - Ipolytarnóc 41 km-es távolságot egy óra tíz, egy óra húsz perc alatt teszi meg - elsősorban a pálya állapota miatt lassúságra kényszerülő vonat.

A szárnyvonalak jövőjére vonatkozó elképzelések körében ez a vonal nincs "halálra ítélve". Kár is lenne, mert Ipolytarnócon az őslelet, a megkövült ősfenyő maradvány, őskori állatnyomok párját ritkító kulturális értékeink. El kellene érni, hogy ezeket legalább minden magyar diák egyszer meglátogassa. (Lásd képeinket lentebb.) A vonat egyik leghűségesebb használói most is a környék középiskolába járó diákjai.

Ahhoz, hogy a vonat végállomása ne Ipolytarnóc, hanem Losonc legyen, nem kell más, mint egy megállóhely kiépítése az Ipolytarnóc-Kalonda közúti határátkelő mellett. A vasúti sín a közút mellett fut, a kettő közötti távolság nincs húsz méter.


Losonc címere

Mint a térség képviselője, elhatároztam, hogy a vasúti forgalom megindítását szorgalmazni fogom. Ennek a munkának a részeként ma megbeszélést folytattam Josef Murgas úrral, Losonc (Lucenec) polgármesterével. A polgármester úr nemcsak arra hatalmazott fel, hogy őt, mint ennek a gondolatnak a támogatóját emlegessem, hanem ígéretet tett, hogy minden lehetséges szlovák fórumon képviselni fogja az elgondolást. Ő is úgy ítélte, hogy lesz komoly érdeklődés. Legalább két vonatpárra gondolok, s a Magyarországra irányuló teherforgalom is számottevőnek látszik. Azzal mindketten tisztában voltunk, hogy nem a távoli szlovák területekről vonjuk ide a fogalmat, hiszen azt a térségünktől távolabb eső és jobb állapotban lévő vonalak kielégítik. A nemrég alakult Ipoly-Nógrádi Régio világában kell gondolkodnunk. Olyan regionális érdekről van szó, amelynek kielégítésére akár Brüsszeltől is remélhetünk támogatást.


Megkövült, húsz millió éves levéllenyomatok Ipolytarnócon


A megkövült ősfenyő, ahogy id. Markó Károly látta 1840-ben

Nos, kell ugyan bizonyos anyagi ráfordítás, de a legfontosabb a politikai akarat. Ez helyi szinten biztosított. Reméljük országosan is így lesz.

Surján László
_______________________________
Háttérkép: a MÁV 1865-ben üzembe állított mozdonya. (II a osztály,  későbbi 236-os sorozat.)