Bauer Miklós kínozta Riest
A volt ÁVH-s alezredes áldozatnak érzi magát
P. G.–K. V. cikke a Magyar Nemzetben 2000. augusztus 10. és MHL kommentár

Bauer Miklós egykori ÁVH-s alezredes tevékenyen részt vett Ries István volt igazságügy-miniszter erőszakos kihallgatásában – derül ki a Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának 1955. január 31-i jelentéséből. Bauer Miklós, aki nemrégiben távozott az Eörsi Mátyás SZDSZ-es honatya nevét viselő ügyvédi irodától, a Magyar Nemzet megkeresésére közölte: politikai üldözés áldozata.

 Ries István egykori igazságügy-minisztert 1950. július 7-én vette őrizetbe az ÁVH hűtlenség, korrupció és az Igazságügyi Minisztériumban elkövetett szabotázs miatt. Ries István ügyében 1950. július 7-től szeptember 11-ig folyt vizsgálat, ekkor szállították át a váci börtönben lévő rabkórházba, ahol szeptember 15-én elhunyt. A vizsgálatot Bauer Miklós volt ÁVH-alezredes (akkor még őrnagy) folytatta.
 A Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának lapunk birtokába jutott jelentése szerint megállapítható, hogy a Ries Istvánnal kapcsolatos vizsgálat során erőszakot is alkalmaztak. Éppen Bauer írja az alábbiakat az 1950. július 22-én készült beszámolójában: „Beismerő vallomása előtt a sírása, piszkossága és bevizelése általi megalázottságát leszidással, leköpéssel és néhány pofonnal igyekeztem fokozni. (...) Tegnap azonban egy-két hangos szóval és szitkozódással sikerült visszatérő önbizalmát elvenni.”
 Bauer Miklós így folytatja a jelentést: „A verést Ries István meglepően jól bírta, egyáltalán nem tört meg utána, magatartása legfeljebb annyiban változott, hogy az eddigieknél is alázatosabb lett, de ravaszkodása, mellébeszélése továbbra is megmaradt. További veréssel szemben nem mutat különösebb félelmet.”
 A vizsgálati jelentésben F. Zsigmond százados úgy emlékezik vissza: H. György orvos, aki Ries Istvánt kezelte s elrendelte a váci rabkórházba történő szállítását, később elmondta neki, hogy az egykori igazságügy-miniszter a bántalmazások következtében szerzett betegségben hunyt el.
 A Tiszta Kezek Alapítvány a napokban lemondásra szólította fel tisztségéből Horváth Jenőt, az Országos Ügyvédi Kamara elnökét, mivel szerintük Bauer Miklós esetében nem vette figyelembe az ügyvédekről szóló törvény azon kitételét, hogy nem vehető fel a testületbe az, aki életmódja vagy magatartása miatt az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemtelen. A szervezet továbbá indokoltnak tartaná azt is, hogy Bauer Miklós önként mondjon le kamarai tagságáról.
 Bauer Miklós lapunk megkeresésére kijelentette: esze ágában sincs lemondani a kamarai tagságáról. Mint mondta: politikai üldözés áldozata lett. A Tiszta Kezek Alapítvány eljárását mindössze három szóval illette: méltatlan, alantas és szakszerűtlen.
 Februárban Eörsi Mátyás szabad demokrata képviselő lapunknak arra a kérdésére, hogy miként dolgozhat együtt olyan személlyel, aki köztudomásúan az ÁVH vezető beosztású tisztje volt, azt felelte: „Konkrét vád, amelynek értelmében Bauer személyesen is közreműködött Ries István szociáldemokrata igazságügy-miniszter halálában, nem nyert perdöntő bizonyítást.”
***


Itt Eörsi nyilván arra céloz, hogy a nagy nyilvánosság előtt Bauert már megvádolták Riesz miniszter úr halálba gyötrésével, de a dolog nem volt bizonyítva.
Hogy is lehetett volna, hiszen akkor már nem volt háború, nem tekinthetők háborús bűnösnek Rákosi pribékjei. Nem az emberiség, hanem egyes emberek ellen vétkeztek. Vagyis a bűvszó az elévülés.
Eörsit viszont csak morális vádak érik, ám ezek olyanok, hogy nem évülnek el.
A fenti cikkből azonban kiderül van akta. Van bizonyíték. Eddig csak egy könyv volt, amelyet  Gábor Róbert írt. Címe: Az igazi szociáldemokrácia. A Századvég adta ki, még 1998-ban. Azóta cáfolhatták volna, nem tették. Gábor két helyen is világosan kijelenti, hogy Riesz Istvánt Bauer ölte meg. Az a "körmös" Bauer, akinek jelentését fent olvashatták. Az, akinek fia az SZDSZ egyik csodafegyvere. Az, akinek üzlettársa, főnöke Eörsi Mátyás.
A dologban az a legszebb, hogy a könyv fülszövegén az egyik ajánló Pető Iván.
Ám ne botránkozzunk meg. Végül is Bauer tette az SZDSZ-t igazán koalíció képessé azzal a párttal, amelyben megbecsült tag az a Nyers Rezső, aki aláírta Nagy Imre és társai kivégzését, amelynek egyik vezetője, volt elnöke és miniszterelnöke egyrészt kijelenti, pufajkás voltam, na és, másrészt mindent elkövet, hogy e pufajkás múlt tárgyi bizonyítékai eltűnjenek. Így vált a dolog magyarossá: suba subához, guba gubához.
 
 

Vissza a kezdőlapra