republikánusok From: szg@aol.com To: laszlo10@elender.hu
 Kedves Laci!
Baráti körnek küldtem ki a következő kis beszámolót. Ha jónak látod használd föl belátásod szerint.


A Republikánus Konvenció Mérlege

Látszólag a négynapos nagyszabású rendezvénynek nem volt tétje: az  elnökjelölt és az alelnökjelölt személye már korábban eldőlt. Tehát csupán circenses volt az egész, kenyér, a résztvevőknek nyújtott kézzelfogható kedvezmények és előnyök nélkül? Nem. Túlmenve azon, hogy a Republikánus Párt  vezetői és szimpatizánsai több tízezren gyűltek össze, hogy önbizalmuk  erősítése mellett hitet tegyenek George W. Bush személye és várt győzelme  mellett, az esemény fontos része volt a választási kampánynak. Gondosan  kerültek minden meglepetést, belső vitát, kockázatot, megfogadva Reagan  tanácsát: "sose mondj rosszat egy másik republikánusról." A számos jelmondat  közül a legfontosabb üzenet a magyar társadalom számára is megszívelendő:  "Prosperity with a Purpose"

Mára egyértelműen megállapítható, hogy a gondosan megszervezett és  megtervezett konvenció jelentős mértékben növelte Bush esélyeit. A  lapok és csatornák szimpátiájától függetlenül a négynapos hír-dömping  agymosás-szerűen sugallta: a republikánus tábor  egységes, megújult, alapelveinek és hagyományos értékeinek megváltoztatása  nélkül kitárta kapuit a nők, a függetlenek, a spanyol-ajkúak ("latino"-k) és  a feketék (afro-amerikaiak) felé. Bush kormányzót még sosem láttam ilyen  magabiztosnak. Kiállt mellette Ford volt  elnök, Reagan felesége, az Öböl-háború győztes hadvezére,  Schwartzkopf tábornok, a színesbőrűeket mozgósító Colin Powell volt vezérkari  főnök, az egyszerre okos és dekoratív fekete Condoleezza Rice, s a népszerű,  nagy rivális, McCain szenátor. Az utóbbi beszéde hatásosan hazafias hangú  fölhívás volt arra, hogy Amerika hagyományos értékeinek és a világtörténelemben  párját nem ismerő vezető szerepének megőrzése és megújítása érdekében minden  amerikai támogassa "barátját," a "jó családból származó jó embert," a  nemzetet bőrszíntől, származástól, anyagi helyzettől, vallástól függetlenül  egyesíteni képes George W. Bush kormányzót.
A forró hangulatot a képernyőn hitelesen továbbító tudósítások nyomán az  eddig el nem kötelezett nézők jelentős része a győzelmet és Amerika morális  megújulását sugárzó gyűlés hatása alá került. Mire a demokraták két hét múlva  hasonló publicitást kapnak, addigra viszont a nézőknek - talán  - már elege lesz a belpolitikai show-műsorokból. Ráadásul a demokraták közel  sem tudnak annyi nagy nevet, híres személyiséget fölvonultatni, mint  riválisaik, hacsak a művész-világ sztárjai nem tudják elhomályosítani a  politika és a hadsereg hírességeit.

Az Amerikában szokásos tömeges részvételen és látványos külsőségeken felül a  konvenció jelentőségét az adta, hogy a Republikánus Párt félreérthetetlenül  és látványosan középre húzódott. Bush kormányzó beszéde nagyban megerősítette  az előző napok ilyen tendenciáit. Az elnökjelölt utalt is arra, hogy egy új  Republikánus Pártot kíván létrehozni, olyant, amely megőrzi az amerikai  hagyományokat, tiszteli a radikális mozgalmak által kétségbevont értékeket és  intézményeket, köztük a család és a magzati élet védelmét, vállalja a  konzervativizmust, de ehhez hozzáteszi az "együttérző" (compassionate)  jelzőt. Az utóbbi lényegében azt jelenti, hogy átvesz (kisajátít?) olyan  hagyományosan demokrata programelemeket, mint a hátrányos helyzetben lévők  kiemelt támogatása (csak nem segély, hanem munkalehetőség és oktatás révén),  az állami iskolarendszer és általában az oktatás megjavítása, az egészségügyi  ellátás és a társadalombiztosítás kiterjesztése, a nyugdíjasok és idősek  segítése. Ehhez jön a republikánusok hagyományos adócsökkentési programja és  - a polgárháború, Lincoln örökségéhez visszatérve - a feketék és más  kisebbségi etnikai csoportok (kiemelten a spanyolajkúak) megnyerése. Bush -  háttere és eddigi működése alapján is - biztonsággal számít a hagyományosan  republikánus szavazók támogatására, győzelméhez azonban szüksége van a  függetlenek és minél több konzervatív beállítottságú demokrata szavazó  megnyerésére. A philadelphiai konvenció és a jelölést elfogadó, a  legszélesebb körökben igen jól fogadott beszéd erre jó esélyt kínál. A  különféle közvéleménykutatások máris Bush támogatottságának növekedését mutatják ki.

Bush beszédének néhány  külpolitikailag fontosabb, illetve tanulságos eleme.

Amerika történelmének különleges pillanatában vagyunk. A prosperitás -  csakúgy mint egy krízis - próbára teszi az amerikai jellemet. Meg kell  ragadni a kedvező alkalmat, most lehet megvalósítani a nagy célokat. Szembe  kell nézni a nehéz kérdésekkel, mint a nemzet biztonsága, egészsége és a  nyugellátás, ha nem akarjuk, hogy a mai kihívásokkal a felnövő generáció már  mint válságokkal találkozzon. A tanulás, a boldogulás és a jólét esélyét az  ország minden részére, minden társadalmi csoportjára ki kell terjeszteni.
A jelenlegi elnök nagy ígéret volt, nagy tehetséggel és vonzóerővel, de  alelnökével együtt nem élt lehetőségeivel. A legkisebb ellenállás, a lejtő  útját választotta, de Amerikának emelkedő úton kell haladnia. Reagan és Bush  elnökök vezetésével véget ért a hidegháború és leomlott a fal, de az amerikai  vezetés eltékozolta saját esélyeit, hagyta, hogy Amerika ereje és befolyása  vészesen meggyengüljön. A világnak szüksége van Amerika erejére és vezető  szerepére, ehhez a fegyveres erők eszközeit, kiképzését és javadalmazását javítani kell, s olyan főparancsnokra [az elnök] van szükség, aki  becsüli az egyenruhát viselőket és akit azok is becsülni tudnak. "Annak a  generációnak, amelyre rányomta bélyegét a vietnami háború, le kell vonnia  Vietnam tanulságait. Ha Amerika bárhol erőt alkalmaz, az ügynek igazságosnak,  a célnak világosnak, a győzelemnek pedig egyértelműnek kell lennie." Bush  ígéretet tett, hogy igyekszik csökkenteni a nukleáris fegyverek számát és a  nukleáris feszültséget, így békés évtizedek köszönthetnek be. Ennek érdekében  a lehető legrövidebb idő alatt ki fogja építeni a rakétavédelmi rendszert,  ami véd a támadás és a zsarolás ellen. "Ideje, hogy ne túlhaladott  szerződéseket védelmezzünk, hanem az amerikai népet."

Amerika számára új korszakot, új kezdetet ígérve az elnökjelölt végül hitet  tett az erkölcsi nevelés, a család, a gyermekvállalás, a jótékonyság, a jobb  környezet, a felelősségérzet és a vallás fontossága mellett. "Amikor rá fogom  tenni a kezemet a Bibliára, nemcsak arra fogok megesküdni, hogy megtartom  országunk törvényeit, hanem arra is, hogy megőrzöm annak a tisztnek a  becsületét és méltóságát is, amelyre engem megválasztanak. Isten engem úgy  segéljen!"

Külpolitikai téren a konvenció egyéb rendezvényein a következő fontosabb  megnyilatkozások hangzottak el.
A National Republican Institute (NRI, Országos Republikánus Intézet, elnöke  McCain szenátor) júl. 31-i, népes, meghívott közönség számára tartott  fórumának prominens előadói a Clinton-kormányzat külpolitikáját  bírálták.
G. Schultz, Reagan külügyminisztere szerint Bosznia tanulságait Clinton nem  vonta le a koszovói konfliktus kezelésében, nevezetesen, hogy kizárólag a  légierő alkalmazásával nem lehet eredményes semmilyen beavatkozás. McCain  szenátor minden szükséges eszköz bevetését javasolta, Bush kormányzó pedig  helyesen mutatott rá, hogy nem lett volna szabad eleve kizárni szárazföldi  erők bevetését. R. Armitage (a védelmi miniszteri poszt egyik várományosa)  szerint mindenek előtt erős hadseregre van szükség ahhoz, hogy az Egyesült  Államok megőrizhesse azt a képességét, hogy a világ javára cselekedjen.  Fontos azonban még az arrogancia látszatának is az elkerülése. P. Wolfowitz  professzor szerint Clinton külpolitikáját az önelégültség és a túlzott  aktivitás egyaránt jellemezte. R. Zoelick Amerika erejének titkát gazdasága  nyitottságában és a szabad kereskedelemben jelölte meg. A NAFTA jóval több,  mint egy kereskedelmi egyezmény, de Clintonék elmulasztották a Bush által  megkezdett Latin-Amerika program folytatását.  Gore pedig - baloldali támogatói  miatt - nem ad kellő támogatást e politikának. B. Scowcroft tábornok, Ford és  Bush nemzetbiztonsági tanácsadója hibának mondta a "humanitárius beavatkozás"  mint általános elv kimondását, s fölrótta, hogy Koszovóban is hiányzik a  világos cselekvési irányvonal. Eagleburger, Bush külügyminisztere szintén a  következetes stratégia hiányát rótta föl a Clinton-kormányzatnak. Fontosnak  nevezte a világ, kivált pedig a szövetségesek rokonszenvének a megőrzését.

A közönség kérdéseire válaszolva Schultz Kuba esetében  Schultz az embargó fenntartását nem tartotta indokoltnak, mert Castro  Oroszország aktív támogatása nélkül nem jelent igazi veszélyt, s Amerikának  fel kell készülnie a diktátor eltűnésére. Oroszország esetében az előadók a  szomszédos országok függetlenségének tiszteletben tartását vízválasztónak,  Putyin valódi szándékai tesztjének nevezték.A MHL megjegyzése: a két nagy amerikai párt európai "testvérpártjai" nehezen meghatározhatók. A demokraták közelebb állnak a bal-lib vonalhoz, de demokratikus elkötelzettség alapján olykor jobbközép pártokkal is tartanak kapcsolatot.
A republikánusok  vegyértékei elsősorban a konzervatív és kereszténydemokrata vonalhoz kapcsolódnak. A fenti üzenet azt jelenti, hogy az új Bush kormányzatban a konzervatív elemek mellett a kereszténydemokrat szolidaritás kap nagyobb hangsúlyt.
Vissza a kezdőlapra