Az Európa Tanács előtt a csángókérdés
Portugál politikus vizsgálja Bákó megyében a római katolikus közösséget

 A portugál nemzetiségu Joao Aryt a csángó falvakba Komlósy József, az Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEN) alelnöke, valamint Szilágyi Zsolt képviselő, és Tánczos Vilmos néprajzkutató kíséri el. Komlósy József a Krónika kérdésére elmondta, a látogatás teljesen hivatalos, a Külügyminisztériumban is bejelentették azt.
"Látogatásunk eredményétől függ, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, illetve miniszteri bizottsága elé kerül-e a finn Tytti Ishookana Asunmaa képviselő asszony tavaly készített jelentése." Bartha András, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke elmondta, a vendégek ma reggel Pusztinán kezdik látogatásukat, ahol a csángók gazdasági, szociális helyzetéről tájékozódnak. Délután folklórelőadással várja őket Nyisztor Ilona és néhány társa. Holnap ellátogatnak a Csángómagyar Szövetség bákói székházába, délben fogadja őket Adrian Mironescu prefektus és a tanfelügyelőség képviselője, délután Klézsén találkoznak azokkal a szülőkkel, akik magyar nyelv oktatását igényelték gyermekeik számára. Bartha András ez utóbbi beszélgetést tartja a program legfontosabb pontjának. A Bákó megyei tanfelügyelőség ténykedése miatt tudniillik még mindig nem kezdődhetett el a magyar nyelv oktatása a csángó iskolákban. A magyar tanítást kérő szülők közül néhányan már nem bírtak ellenállni a tanároknak és az iskolaigazgatóik részéről rájuk nehezedő nyomásnak, és lemondtak a magyar nyelv tanításának igényéről. A magyartanításra vállalkozó Hegyeli Attila mindmáig nem kapta meg a Bákó megyei tanfelügyelőségtől magyartanári kinevezését.
Tytti Ishookana Asunmaa, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének finn tagja tavaly júliusban járt Moldvában, tájékozódni a csángók helyzetéről. "Ishookana asszony korábban a finn oktatásügyi miniszteri tisztséget is betöltötte, így különös figyelmet szentelt az oktatással kapcsolatos kérdéseknek - emlékezett Szilágyi Zsolt, a csángók képviseletére is felkért RMDSZ-es parlamenti képviselő. -Tulajdonképpen nem az Európa Tanács megbízásából, hanem csak önszorgalomból jött a csángók közé, azonban jelentést készített, amit az ET kulturális és oktatási bizottsága asztalára tett le. A bizottságban a témát megtárgyalták, Joao Ary főtitkár mostani látogatása pedig azt is eldöntheti, szükséges-e ET-raportort készíteni a moldvai csángók helyzetének megvizsgálására."
A finn képviselő asszony jelentése egyébként abba a sorozatba illeszkedett be, amelynek részeként az Európa Tanács az ural-altáji kis népek, valamint a balkáni arománok veszélyeztetett helyzetéről is készített jelentést. Ishookana asszony nyolc pontban foglalta össze következtetéseit. Egyebek mellett fontosnak tartotta a csángók tájékoztatását arról, hogy milyen jogok illetik meg őket, a csángó oktatás bevezetését az iskolákba, és a csángó nyelvű misézést a templomokban. Megjegyezte, a csángó nyelv alatt a magyar nyelv archaikus változatát érti. Az ET kulturális és oktatási bizottságában heves román ellenállásba ütközött a téma megtárgyalása. A bizottságnak még Ioan Robu bukaresti római katolikus érsek is levelet küldött, aki kifejtette, a moldvai csángókat csak a magyar sovén-nacionalisták miatt lehet veszélyeztetett népcsoportnak tekinteni.

Joao Ary az utóbbi év negyedik magas rangú külföldi vendége Csángóföldön. Tytti Ishookana Asunmaa finn képviselő asszony egy évvel ezelőtti látogatása után február 15-én Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára, augusztus 19-én pedig James Rosapepe, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete látogatott el a csángó falvakba. Az utóbbi látogatáson a Bákó megyei és a klézsei helyi hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy a Csángómagyarok Szövetségének képviselői ne juthassak az amerikai diplomata közelébe, noha a nagykövet eredetileg a csángókat szerette volna felkeresni. A csángószövetség vezetői csak rendőrségi beavatkozással tudtak kiszabadulni a magyarok ellen hangolt tömeg gyűrűjéből.

A csangomagyar listáról

Vissza a kezdőlapra