Az Európai Unióról, alapfokon

Az alábbi cikket a pozsonyi Új Szóból vettük át. Szlovákiában - noha még nincsenek felvétel közeli helyzetben - nyilvánvalóan komolyan veszik a tagságra való felkészülést és felkészítést. Mi viszont a közeledés és az integráció, vagy ha tetszik a magyar-magyar egység jelét látjuk abban, hogy megismertetjük a cikket olvasóinkkal.

A Luxembourgi Kompromisszum

ONDREJCSÁK RÓBERT írása a pozsonyi Új Szóban

Az európai integrációban a kezdetektől folyt a két tábor vitája, milyen legyen a jövő Európája: nemzetek feletti Európa vagy nemzetállamok Európája. Az első elképzelés alapja, hogy az integrációban a közösségi, “nemzetek feletti” szervek fontossága és hatásköre legyen a meghatározó. A második verziót, Charles de Gaulle-nak tulajdonított “Europe de patries”, “a nemzetállamok Európája” szókapcsolat fejezi ki leginkább. Ez az európai integráció olyan modellje, amelyben a döntéshozatali folyamatokban az egyes tagállamok szerepe a döntő, tehát a kormányközi tárgyalásoké az elsőbbség a közösségi szervekkel szemben. Az integrációs folyamat kezdetén úgy tűnt, a nemzetek feletti Európáé a jövő. De Gaulle színre lépésével azonban ez a folyamat megrekedt. A tábornok úgy vélte, a nemzetek feletti Európa megteremtése fenyegeti Franciaország legalapvetőbb nemzeti érdekeit, önállóságát, ezért mindenképpen meg akarta akadályozni, hogy megvalósuljon. A francia diplomácia azt szerette volna elérni, hogy a bizottság ne viselkedjen európai kormányként, valamint hogy a többségi szavazást ne alkalmazzák, ha az ellentétben áll valamelyik tagállam alapvető érdekeivel.
E kérdésben nézeteltérés alakult ki Franciaország és a másik öt tagállam között. A vita végül az ún. luxembourgi kompromisszummal zárult 1966 januárjában. A hat tagállam megegyezett abban, hogy megmarad az egyhangúság elve a döntéshozatali folyamatban, tehát a döntéshez tulajdonképpen mindegyik tagállam hozzájárulása szükséges, és korlátozva lett a bizottság hatásköre is.
A luxembourgi kompromisszum legfontosabb mondata így hangzik: “Ha a bizottság javaslata nyomán többségi szavazással kellene dönteni olyan kérdésben, amely egy vagy több tagállam számára létfontosságú, a tanács tagjai a közösség és a tagállamok közös érdekeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül olyan megoldást keresnek, amely minden tagállam részéről elfogadható.” A gyakorlatban ez vétójogot adott a tagállamoknak arra az esetre, ha úgy ítélik meg, hogy veszélyben forognak nemzeti érdekeik. A bizottság és a nemzeti kormányok erőviszonyában is eltolódás következett be az utóbbiak javára.
A luxembourgi kompromisszum De Gaulle és Franciaország “győzelmét” hozta, mert a közösségben egyértelműen visszavonult a nemzetek feletti elem, és megerősödött a “nemzetállamok” befolyása. A kompromisszum évtizedekre előre meghatározta az Európai Gazdasági Közösség (EGK) jellegét, amelyben a hangsúly a tagállamok kormányközi együttműködésére helyeződött.

Vissza a kezdőlapra