Hírek a Felvidékről
***
 Jelkép Budapestről

BART

Budapest V. kerületének önkormányzata nemzeti színű trikolórral ajándékozta meg az Érsekújvári járásbeli Bartot. A zászló átadására és megszentelésére múlt vasárnap a falu búcsúnapján került sor a helyi római katolikus templomban. Az ünnepi szentmisével egybekötött zászlószentelés házigazdája Czuczor József atya és a helyi polgármester, Bartal István örömmel fogadták Dr. Bartal Sándor alpolgármestertől, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának küldöttétől az értékes ajándékot, aki beszédében a magyar történelem legjelentősebb eseményeit hangsúlyozta.

Az esemény ceremóniamestere a szintén Budapestről érkezett Erdős László honvédezredes volt. A szentmisét az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, Cséfalvai Pál kanonok celebrálta, kinek a párkányi esperes és az ipolyszakállasi plébános segédkezett. Az ünnep fényét szavalatok valamint Ferencz Éva előadóművész énekei emelték. Végezetül, a vendégként meghívott, Szigeti László államtitkár beszédében a zászlóra, mint szimbólumra, a felvidéki magyarság sszetartozásának jelképére hívta fel a jelenlevők figyelmét. (B.T.)

Új szó
Szlovákia


 


Kiállítással emlékeznek

LOSONC

75 éve 22 hallgatóval nyílt meg a és alakult meg Losonci Református Teológiai Szeminárium, Csehszlovákia egyetlen magyar főiskolája. Közel 15 éves fenállása alatt több, mint 100 református lelkészt nevelt. Az évfordulóról a Csemadok Losonci Alapszervezete és a Losonci Református Egyház dokumentumkiállítással emlékezik meg, melyet pénteken, 17 órakor nyitnak meg a losonci Magyar Kulturális Központban. Bevezetőt Böszörményi István mond, jelen lesznek Kövy Zsolt, volt teológiai előadó, Sörös Béla, a szeminárium alapítója családjának tagjai, Miklós István, jelenlegi eformátus lelkész. A kiállításon többek között megtekinthető lesz Szígyártó Sámuel végrendelete, a végzettek névsora, a korabeli sajtóban közzétett írások, fényképek és egyéb dokumentumok.

(punt-)
Vissza a kezdőlapra