Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök levele
Kasza Józsefhez a Vajdasági Magyarok Szövetsége elnökéhez
 
Egységes fellépés kell az alapvető célok eléréséhez -- írja mai számában a Magyar Szó című napilap Mádl Ferenc levele kapcsán, melyet Kasza Józsefhez, a Vajdasági Magyar szövetség (VMSZ) elnökéhez intézett.

Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök levélben köszönte meg a megválasztása alkalmából Kasza
Józsefnek, az MVSZ elnökének hozzá intézett üdvözletét és tájékoztatóját a vajdasági magyarok helyzetéről, majd a továbbiakban így folytatta: „A határon túl élő magyarok sorsa, boldogulása elválaszthatatlan az anyaország fejlődésétől, előrehaladásától. A Magyar Köztársaság elnökeként egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel hozzájáruljak ahhoz, hogy a határon túli magyarok emberhez méltó módon élhessenek szülőföldjükön, és azok az országok, amelyekben élnek, szavatolják emberi, egyéni és közösségi kisebbségi jogaikat, valós társadalmi esélyegyenlőségüket. A vajdasági magyarság már tanúbizonyságát adta annak, hogy képes kidolgozni azokat a politikai, társadalmi és gazdasági megoldásokat, amelyeket szükségesnek tart helyzetének rendezése érdekében. Nem kétséges, hogy a magyar közösség hangjának, fellépésének erejét növeli, ha politikai nézetektől és pártállástól függetlenül, egységesen lép fel alapvető céljainak elérése érdekében. A Magyar Köztársaság az Önökkel közösen elfogadott célokat és megoldási módozatokat felkarolja, és arra törekszik, hogy elősegítse nemzetközi támogatottságuk kialakulását is", áll Mádl Ferenc levelében, írja a Magyar Szó.
 

Vissza a kezdőlapra