MI MICSODA, AZAZ MI A KÜLÖNBSÉG?

l. KÉT EURÓPAI SZERVEZET


Az EURÓPA TANÁCS (székhelye Strasbourg, Franciaország) a tagállamai közötti politikai, szociális, jogi és kulturális együttműködés megszilárdítására és az emberi értékek előmozdítására törekszik Európában.

 

Az EURÓPAI UNIÓ (székhelye Brüsszel/Belgium és Luxembourg) tagállamai a politikai, gazdasági és pénzügyi egység megteremtésére törekszenek Európában. 1993. január 1-jén az "egységes Nagypiac" azzal a céllal jött létre, hogy a szervezet határain belül egységes belső piacot biztosítson a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása számára. 

Az addig Európai Közösség(ek)ként ismert szervezet az 1993. november 1-jén hatályba lépett Maastrichti Szerződés értelmében vette fel az Európai Unió nevet. 

Bármely európai ország az Európa Tanács tagjává válhat azzal a feltétellel, hogy a jogállamiságot érvényesíti és a joghatósága alatt élő minden személy számára biztosítja az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat.  A tagság alapvető követelménye a demokratikus, pluralista kormányzati rendszer, továbbá a politikai, jogi és gazdasági feltételek teljesítése.

 

Magyarország 1990. november 6-a óta tagja az Európa Tanácsnak, melyhez huszonnegyedikként, a közép-kelet-európai régióból elsőként csatlakozott. Magyarország 1994. február 1-je óta az Európai Unió társult tagja.
Az Európa Tanácsot 10 ország alapította 1949-ben: 

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia Írország, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, Svédország. 1949 és 1999 között további 31 ország csatlakozott. Időrendben: Görögország, Törökország, Izland, Németország, Ausztria, Ciprus, Svájc, Málta, Portugália, Spanyolország, Liechtenstein, San Marino, Finnország, Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Észtország, Litvánia, Szlovénia, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Románia, Andorra, Lettország, Albánia, Moldávia, Macedónia, Ukrajna, Oroszország, Horvátország és Grúzia.

Az Európai Unió több fokozatban alakult ki.

Elődjét, az Európai Közösség(ek)et a 6 alapító ország: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, NSZK, Olaszország hozta létre első lépésként 1951-ben az ESZAK (Európai Szén- és Acélközösség), majd 1957-ben az EGK (Európai Gazdasági Közösség) és az EURATOM (Európai Atomenergia Közösség) megteremtésével. A továbbiakban csatlakoztak: 1973-ban Dánia, az Egyesült Királyság és Írország, 1981-ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország, 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország.
 

Az Európa Tanácsnak ma 41 tagállama van, teljes népessége 800 millió. Az Európai Uniónak ma 15 tagállama van, teljes népessége 370 millió.

2. AZ EURÓPAI INTÉZMÉNYEK


- Parlamenti Közgyűlés: - Európai Parlament:
az Európa Tanács tanácskozó szerve, mely a tagállamok nemzeti parlamentjei által kijelölt 291 képviselőből (és ugyanannyi helyettesből) áll. a 15 tagállamban közvetlen szavazással megválasztott 626 képviselőből áll. Az európai választásokra 5 évenként kerül sor.
A Parlamenti Közgyűlés a strasbourgi Európa Palotában ülésezik.

 

Az Európai Parlament 1999 tavaszáig havonta egyszer egy héten plenáris üléseit szintén a strasbourgi Európa Palotában tartotta. 1999 júniusa óta az ugyancsak Strasbourgban épült saját székházában ülésezik.
- Miniszteri Bizottság: - Miniszteri Tanács (vagy a Miniszterek Tanácsa):
az Európa Tanács döntéshozó szerve, a 41 tagállam külügyminisztereiből áll.

 

az Európai Unió döntéshozó szerve, mely a tagállamok kormányainak képviselőibl áll. Neve és összetétele a tárgyalt témától függően változik (Gazdasági- és Pénzügyminiszterek Tanácsa, Külügyminiszterek Tanácsa stb.).
- Az Európa Tanácsnak nincs megfelelő intézménye. - Európai Bizottság:
  végrehajtó szerv. 20 ún. közösségi biztosból áll.
 • 1. csúcsértekezlet ("Bécsi csúcs"), 1993. október 8-9.: akkor 32 tagállam állam- és kormányfőinek részvételével.
 • - Európai (!) Tanács:
 • 2. csúcsértekezlet („Strasbourgi csúcs"), 1997. október 10-11.: 40 tagállam állam- és kormányfőinek értekezlete.
 • A 15 tagállam állam- és kormányfőinek rendszeresen, évente kétszer sorra kerül csúcsértekezlete az uniós politika irányvonalának meghatározására

  3. NEM TÉVESZTENDŐK ÖSSZE TOVÁBBÁ

 • az Emberi Jogok Európai Bírósága
 • és az
 • Európai Bíróság
 • az Emberi Jogok Európai Egyezménye által létrehozott bírói testület. az Európai Unió bírói testülete. Feladata az ún. Európai Szerződések értelmezésének jogi ellenőrzése.
  Székhelye: Strasbourg. Székhelye: Luxembourg.

  Ez a testület nem azonos a Nemzetközi Bírósággal, mely az ENSZ bírói testülete és amelynek székhelye Hága.

  Megjegyzendő:

  az Európai Unió mind a 15 tagállama tagja az Európa Tanácsnak.

  Vissza a kezdőlapraVissza az Európai Unió oldalra