Tisztújító közgyűlést tartott a BMKSZ
Kovács Erzsébet cikke a Bereginfo ezévi 51. számában
 “Az én magyarságom mindennél keserűbb, mindennél igazabb”


  Ezt az Ady idézetet választotta a BMKSZ elnöksége a december 9-én megtartott tisztújító közgyűlése
mottójául. A leköszönő elnökség nevében Zubánics László, a BMKSZ ügyvezető elnöke köszöntötte a vendégeket, így többek között Patrubány Miklóst, az MVSZ elnökét, illetve az MVSZ képviselőit, Szakács Zoltánt, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulát, Revák Istvánt, a Beregszászi Járási Tanács elnökét, Babják Zoltánt, a járási adminisztráció elnökhelyettesét, Horváth Sándort, a MÉKK társelnökét.
 Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke beszámolójában elmondta, hogy igen nehéz helyzetben volt a Szövetség, amikor Dalmay Árpádtól átvette annak vezetését. Aztán két évvel ezelőtt az anyaország által támogatotottak listájáról is lekerült a BMKSZ. Ez utóbbinak viszont még jótékony hatása is volt, mondta: új barátokra, szimpatizánsokra, támogatókra találtak. Pirigyi Béla hangsúlyozta: hagyományos értékeinket meg kell őriznünk, továbbra is az oktatás, a kultúra támogatása és védelme a fő cél. Ennek érdekében pedig a szövetségnek hallatnia kell a szavát. A BMKSZ tiltakozik az ukrán oktatási miniszter sajtóban megjelent nyilatkozata ellen, miszerint a jövőben a nemzetiségi iskolákban a reál tantárgyakat ukrán nyelven kell oktatni. Mint Pirigyi Béla hangsúlyozta, a BMKSZ álláspontja: ne koncepciókkal oldják meg az államnyelv elsajátításának kérdését. Meg kell őrizni a magyar szót, a magyar feliratokat a hivatalokban.
 A tervekről szólva az elnök elmondta, hogy a Vérke-parti városban mihamarabb egy magyar könyvesboltot kell létrehozni, mivel annak hiánya mindannyiunkra szégyen, s mihamarabb fel kell avatni Drávai Gizella emléktábláját. Pirigyi Béla az idei szolyvai kettős, illetve hármas megemlékezés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy idén Beregszászban már mindenki együtt ünnepelt. Ezután Imre Margit a Szövetség pénzügyi helyzetével ismertette meg a küldötteket. Füzesi Magda elnökségi tag pedig a művelődési kulturális munkabizottság munkájáról számolt be, kiemelve, hogy idén már mindegyik helyi társadalmi szervezet együtt méltatta nemzeti ünnepeinket. Ortutay Tamás annak a véleményének adott hangot, hogy ma itt Kárpátalján valamennyiünk legfontosabb feladata az ifjúság nevelése, a magyar nyelv megőrzése. Mindamellett úgy látja, hogy Ukrajnában a szégyenteljes benesi-dekrétumokhoz hasonló törvények vannak ma készülőben. Kádár Rozália, az oktatási bizottság elnöke az anyanyelv szerepének fontosságát hangsúlyozta, s javasolta, hogy határozatban rögzítsék a közgyűlés tiltakozását az ukrán oktatási miniszter nyilatkozata kapcsán, követelve alkotmányos jogainkat. Későbbi felszólalásában Revák István is aggasztónak és megalapozatlannak tartotta az oktatási miniszter nyilatkozatát, s mint mondotta, ezzel kapcsolatban a járási tanács is eljuttatta állásfoglalását az illetékesekhez.
 A Rákóczi Szövetség céljairól és feladatairól Valla György elnök szólt.
 A véndégek közül elsőként Patrubány Miklós kapott szót, aki nagyra értékelte a BMKSZ eddigi tevékenységét, s átadta a BMKSZ elnökének az MVSZ zászlaját. Ellenben éles szavakkal bírálta a KMKSZ-t, s annak elnökének a sajtóban elhangzott nyilatkozatait a kettős állampolgársággal kapcsolatosan. (A krónikás sajnálatosnak tartja, hogy a BMKSZ és a KMKSZ között lassan stabilizálódó helyzetet kijelentéseivel éppen a világszövetség elnöke próbálja meg újra szétrombolni.) Erre reagálva Horkay Sámuel, a KMKSZ városi szervezetének elnöke elmondta: a kettős állampolgárság nagyon jó dolog lenne, csakhogy az ukrán törvények ezt számunkra nem engedik meg. S ha ezt szorgalmazzuk, akkor mi, kárpátaljai magyarok, mindenből kimaradnánk, amit esetleg ez a törvény biztosítana a többi határon túl élő magyaroknak. Tóth István, a HTMH főosztályvezetője a státustörvénnyel kapcsolatosan hangsúlyozta: ezzel a magyar jogalkotás történelmi lépést tehet, hiszen sokévtizedes hátrányos helyzetet kíván helyrebillenteni azzal, hogy a határátkelés pillanatától kezdve pozitív megkülönböztetésben részesíti a szomszédos országokban élő magyarokat, emellett javítja a kárpátaljai magyarok megmaradási esélyeit is. Ebben pedig – hangsúlyozta Tóth István – fontos szerepe van annak a munkának is, amit a BMKSZ végez a magyarság megtartása érdekében.
 Szakács Zoltán ungvári főkonzul higgadtságra intette a jelenlévőket. Arra a kérdésre pedig, hogy státustörvényt-e vagy kettősállampolgárságot, így válaszolt: “Jelen pillanatban arról van szó: mikor mire van lehetőség, mikor minek van itt az ideje.” Mindamellett a főkonzul úgy véli, a két tervezet között nincs lényeges ellentét. A magyar kormány álláspontja: a jelenlegi körülmények között is segítsen a határon túl élő magyaroknak. Mindenkinek a saját székét kell felhasználni ahhoz, hogy a magyarság helyzetén javítson – mondta. – És túl kevés a kárpátaljai magyarság száma ahhoz, hogy szétforgácsolódjon.
 Kincs Gábor, a KMSZF elnöke 3000 aláírást tartalmazó listát adott át Patrubány Miklósnak, hangsúlyozva, hogy bár a Fórum nem tagja az MVSZ-nek, támogatják a Világszövetség kezdeményezését a kettős állampolgársággal kapcsolatban. Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke zárszavában megköszönte az elnökség és a Szövetség munkáját, és oklevelet nyújtott át az aktivistáknak. Miután a küldöttek elfogadták a közgyűlés határozatát, megválasztották az új tisztségviselőket. A közgyűlés ismét Pirigyi Bélának szavazott bizalmat.A rendkívül tartalmas és Interneten is olvasható Bereginfo mindenkinek ajánlott, aki a kisebbségi sor iránt érdeklődik, vagy akárcsak lélekben gazdagodni, erősödni akar.
Vissza a kezdőlapra