A csángókért szólt a harang
December 3-án délben majdhogynem szűknek bizonyult a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házának nagyterme, annyira sokan vettek részt az ünnepi csángó-misén.

Tamás József segédpüspök misézett, a szentbeszédet Darvas Kozma József esperes-plébános mondta. Mindketten kitértek arra, hogy a moldvai csángómagyaroknak érezniük kell az erdélyi magyarság szeretetét.
A szentmise előtt megnyitották Ádám Gyula Csángósors című fotókiállítását. A tárlatot megnyitó György Attila hangsúlyozta: "Ádám Gyula csángóinak sorsa az ember sorsa." Könyvbemutató követte az ünnepi szentmisét. Ferenczes István Duma István András költészetét méltatta. Mint mondotta, Duma versei "gyötrelmes röntgenképei a nyelvért vívott küzdelemnek".

Délután a megyei kulturális központban a csángó-ügy aktuális kérdéseiről szerveztek fórumot. A csíkszeredai csángó-napot a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a külsőrekecsinyi hagyományőrző csoport közös produkciója zárta, ezt moldvai magyar táncház követte. Valamennyi rendezvényen jelen voltak a külsőrekecsinyiek, és a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Gimnáziumban tanuló csángó fiatalok is.

A Hargita Népe (2000.12.4.) nyomán

Vissza a kezdőlapra