Könyvajánló
Tegnap, október 6-án délután a Gellért szálló teaszalonjában került sor Csépe Béla EZREDFORDULÓN című verseskötetének bemutatójára. A szerző - aki Orbán Viktor miniszterelnök személyes főtanácsadója és Szövetségünk alelnöke - verseskötetét azoknak ajánlotta, akik részére a millenniumi zászlót átadhatta.

A könyvet Nemeskürty István tanár úr, a Magyar Millennium kormánybiztosa mutatta be. Antal Anetta szíművésznő a kötetből - többek között - az alábbi verset szavalta.

A kötet borítóját és illusztrációit Salamon György festőművész 
készítette.

Kiadta: a HERALDIKA Kiadó

ÚJ ÉVEZRED ELÉ

Új évezredre készülődvén
nagy magyarok mentéit kerestem,
s találtam őket mind elesetten, 
kínjaik között félholtan árván, 
felénk kiáltván.

Így tűnik fel az ősi homályból 
tántorogva új hon kapujában, 
kitárva felénk máig elhulltában
fényes szivárványt, merész álmokat
Álmos, az áldozat.

Ki nagy művét már széthullni látta, 
illesztve minket Európához,
szerezvén fölénk égi palástot, 
századokon át máig felénk kiált
István, a szent király.

Aki rég Váradon nyugodott már, 
mikor átlépett a Királyhágón, 
mily üzenet - mily messze szálló,
hogy a magyarok mindig érezzék
őseiknek lelkét,

mely száll azóta hitetlen korokba, 
hol bűn, levertség, közöny tanyáznak, 
néphez, amely nem hisz nagy fiának,
hiába hordja messzire hangzó
hírét a harangszó.

Komor idők törtek e tájra,
melyben sebét már önfia vágta,
de testvérhalál mindig testamentum, 
izzó lényét máig szemünkbe szórja 
Dózsa tüzes trónja.

Gyász és sötét borult az országra, 
patakba fulladt az ifjú király,
szétdarabolva Mohács bús népe lettűnk, 
nép mely már csak a halállal rokon 
hosszú századokon.

De gyúltak köztünk gyönyörű gyertyák, 
nagy várvédők, kiknek Európa
háládatlan adósa azóta,
- nekünk régmúlt tűzrózsa-szentképe, 
mely lelkűnkben ég le.

Becsukódott magyar múltunkból
feltűnik kurucok hosszú sora,
kikről regél ma is Krasznahorka,
míg hallszik a lélek-nyitogató
árva tárogató.

Mikor nagy Rákóczink Rodostóból 
az alkonyi ég megnyílt tárlóin
nézte a történelem tablóit,
pro patria is lett az a nagypéntek:
Jézusához tért meg.

Mikor nagy gyász-helyünkön Aradon 
tizenhárman a bitókhoz léptek, 
az volt üzenete akkor az égnek,
hogy egykor majd meg fog virradni tán
magyar kálvárián.

Kossuth elment, Széchenyi Döblingben,
a költőt vissza hiába várták, 
de az a golyó átütött a zárkán, 
halálával mondta el, mit akar 
a legnagyobb magyar.

S aki eltűnt Fehéregyházánál, 
legbensőnkből beszél, vele látunk, 
lett a mi lángoló látomásunk, 
arról, hogy eljön, s mily magasba hág 
a világszabadság.

Hogy a világnak a magyar lélek 
mit adhat, mily sok talentuma van
drága bölcsőnkre tanított Arany, 
s, hogy feladás végzetünk ne töltse
a hazának bölcse.

Mi a vén cigány vonóján lobbant
örök üzenet ez a magyarokhoz,
kétségbeesés után áldomás 
ünnepünkre, amit Vörösmarty 
húrjaiból csalt ki.

Ki sietett a forradalomba,
ha százszor meghalna, mit üzenne
halottas ágyáról Ady Endre,
azt hogy felszállt pávánk, s minden őszön
március előjön.

Bár gyűl a korom, mint a guanó, 
valaki ott fönn a bús magyar égen 
kékítőt old tarajos vízében,
míg kerekek alól kiált fia,
József Attila.

Hozzánk halottak hosszú sora szól, 
testamentum, mit nem végzet nyit ki, 
himnusz, mely a poraikból nyíl ki, 
hívás, mit küld Turin remetéje, 
és száll, hogy elérje

széthullt-kéve- korunkat, amelyben 
még felgyúlt fénye ötvenhatnak, 
melynél mártírok és megmaradtak 
lyukas zászlók alatt elindultunk 
merre mutat múltunk,

őseinknek felfénylő nyomában, 
kik szép mentékben menetelnek, 
hegynek-völgynek meredeknek, 
és tájai már feltünedeznek 
az új évezrednek.

Vissza a kezdőlapra