Hírek, képek kommentárok
 
Tartalom:


Beköltöztek a lakók a nemzetközi űrállomásra

Mi lenne, ha a Földön is békésen megférnénk egymás mellett?
(Két orosz és egy amereikai van fent, s eggyel kevesebb a hálóhelyek száma.)
Bár a "nappali" elég kényelmesnek tűnik:Megjelent a világhálón

Az "Aggodalom és reménység" tanulmánykötet, amely elérhető az internetről. Kedvcsinálónak ide másoljuk az egyik írást. Az évekkel ezelőtt készült anyagnak sajnos, a Nógrádi miniszter úr ellen indított, részben internetes rágalom áradat szomorú aktualitást ad. Olvasóink emlékezhetnek, rendszeresen próbáljuk felvértezni őket a hasonló agymosásoktól.

Információ és dezinformáció mint a politikai harc egyik eszköze
(Megjelent a MÚK lapjában a TISZTESSÉG-ben.)

 Mielőtt a téma taglalásához fognék szeretném a két szó fogalmát meghatározni: Az információ, - mint a tudás is - hatalom. Az információ útján lehet széles társadalmi rétegeket elérni, őket tudósítani, befolyásolni. A Dezinformáció ezzel szemben a hatalomra törést vagy a megszerzett hatalom biztosítását elősegítő az információkkal való manipulatív bánásmód, mely az információk elferdítésével, vagy olyan valótlan, - de valósnak is látható, - információk terjesztésével egy bizonyos csoport, politikai vagy gazdasági érdekszövetség pozícióit igyekszik erősíteni.
 Amennyiben a fenti meghatározás helyes, akkor a dezinformációt valójában politikai fegyvernek is tekinthetjük, melyet ott alkalmaznak, ahol a külvilág felé demokráciát játszanak, valójában azonban a parancsuralmi rendszer valamelyik vállfaja ismerhető fel.
 A gyakorlatban minden Titkosszolgálatnak van saját dezinformációs tevékenysége. A KGB előszeretettel alkalmazta a dezinformációs munka minden változatát, jó szolgälatot tettek e téren a különböző béke-csoportosulások mint pl a Béke Világtanács, egyházi szervezetek (közismert a béke-papok szervezete) és még sok más csoportosulás, amelyek tagjai néha fel sem ismerték, hogy valamelyik titkos szolgálat árnyékában és irányítása alatt tevékenykednek. Gondoljunk csak vissza a nagy béke-tüntetésekre, amik a NATO fegyverkezési programjai ellen irányultak. Jóindulatú, gyakran talán naivnak is mondható embereket fogtak be saját hatalmi törekvéseik kocsija elé. Mindezek a politikai harcos megnyilatkozások már csak azért is nevezhetők dezinformációnak, mert valótlan vagy elferdített adatokkal látták el a tüntetések szervezőit, mialatt saját fegyverkezési programjukon teljes erővel munkálkodtak, mely adatokat a titok leple alá igyekeztek dugni.
 Ha tehát a dezinfoirmációt nem leplezzük le, mi is - jóindulatú, békeszerető anyák, apák, polgárok - a hatalomra törőket segítjük elő, azokat, akik a hatalomra jutás után mindenféle háláról megfeledkezvén előző támogatóikat vetik a börtönökbe, mivel attól kell -jogosan - tartaniok, hogy ha a helyzetet felismerik, ő ellenük is szerveznek majd tüntetéseket. Még a szocialista beállítottságú Portugáliában is az ország népe NATO ellenes izgatása miatt 1982-ben két Szovjet diplomatát, Jurij Babaranzot és Michail Morosowot utasítottak ki az országból. A hatalomra törésnek sok kifinomult módja ismeretes. A nyugati világban a dezinformációkkal a demokratikus államrend destabilizálását akarták - és lehet, hogy még ma is akarják - elérni. A polgári társadalom nyugalmat igényel, hogy nyugodt légkörben tudja társadalmát, gazdaságát fejleszteni. Ez a réteg nem forradalmi és nem fogékony semmiféle szélsőséges eszme iránt. Itt tehát mi a teendő? Nyugtalanságot kell kelteni- világos! Jó példa volt erre Mexikó, mikoris az Olympia megkezdése előtt baloldali szélsőséges, KGB ágensek vezetése alatt álló csoportok, valós utcai harcokat vívtak a biztonsági szervekkel. Robbantak a bombák és kattogtak a géppisztolyok, folyt a vér! Ennek célja az volt, hogy a polgárság bizalma a demokráciában megrendüljön, mivel a kormánynak nincs más választása mint a retorzió, a polgár kívánja, hogy vége legyen a bizonytalanságnak. Igazán, de ennek az a következménye, hogy a terroristák hirtelen átvedlenek demokratikus hírmagyarázókká, újságírókká és a kormány stabilizációs törekvéseit gyorsan az elnyomás előfutárának állítják be, feltéve a nagy költői kérdést, "Polgárok, ez a demokrácia? Ti ezt akarjátok? Tehát a fő cél az állam megingatása, majd a zavarosban remekül tudnak a kitűnően kiképzett ágensek, céljukat állandóan szem előtt tartva, működni.
 Hosszú lenne a dezinformáció és a destabilizáció tényével és módszereivel foglalkozni, sok könyv jelent meg, melyek pontos adatokkal alátámasztva rántották le a leplet a Szovjet hatami törekvések módszereiről. Több átállt volt Szovjet kém írta meg emlékiratait, melyekben a KGB és tevékenysége miden kis részletében olvasható.
 A mai Magyarországon továbbra is találkozhatunk a dezinformáció legkülönbözőbb alkalmazásaival. A kérdés, kinek szolgálatában működnek ma ezek az igen képzett, mindenre elszánt dezinformátorok? Vegyünk az elmúlt időkből egy-két példát.
 A leggyakrabban használt dezinformációs forma, a bemocskolás. Ez azt jelenti, hogy akitől a "túloldalon" félnek, azt a nagyközönség előtt le kell járatni. Elég ha oktalanul megrágalmazzák valamivel. Ebbe a kategóriába tartozik az Antall-Boross ellen nemrég elhangzott oktalan és minden alapot nélkülöző rágalomhadjárat, mely "sugalmazói" között a demokratikus Magyarország legfelsőbb rendőri szerveinek vezetői látszanak megbújni! Pontosan azoknak, akiknek feladata lenne a rágalmak meggátolása és a rágalmazók felderítése! Lehet, hogy Magyarországon a kecskékre bízzák a káposztát? A médiában elhangzott vádaskodást megszüntetni, vagy vissza vonni nem lehet. Elhangzott. És ez benne az ördögi! Még ha egy becsületsértési per folytán - majd évek múlva - a sértettek meg is nyerik a pert, kit érdekel ez már akkor és a hatása az aktuális időben förtelmes! A nagyközönségnek úgy is be lehet (és be is lesz) állítani, hogy az egész tunya magyarázkodás, valójában tényleg voltak mafia kapcsolatok.... ( a kisördög nem alszik...). Egy másik esetben más módon teszik az illető személyiséget nevetségessé, kétessé. Lehet róla híreket terjeszteni, a suttogó propaganda módszereivel: "Te hallottad? X vagy Y villát építtetett magának a Rózsadombon, ugyan miből???" A propagandagépezet beindul, és szinte feltartóztathatatlanul gördül az áldozat felé, majd bizonyos esetekben el is nyomja. A becsületes embert így lehet a legjobban a politikából elüldözni, mivel úgy gondolja, neki nincs arra szüksége, hogy a nyilvánosság előtt minden ok nélkül bemocskolják, megrágalmazzák, hogy a gyerekeit az iskolában a többiek kinevessék stb. stb. Remek bevált módszer és - sajnos - igen eredményesen működik mind a mai napig.
 Ugyanezt a módszert alkalmazzák a szomszédos országokban is, emlékezzünk a Tőkés László püspök úr elleni kampányra, melyben mindent, amit a dezinformátorok propaganda konyhájában fel lehet lelni, bedobtak lejáratására. Volt ő már szoknyahajcsár, szélhámos sikkasztó, de beépített SECURITATE - ügynök is!! A skála igen széles, újabb és újabb sárdobálással próbálják a becsületes magyar embereket elhallgattatni. A figyelmes szemlélőnek csak az a dolga, hogy megfigyelje, milyen személyek ellen bukkannak fel dezinformációs hírek, ezeket lehet, sőt kell nagyra becsülni! Micsoda förtelmes félelemnek kell lennie azokban, akik még megboldogult Antall Józsefet elhunyta után is támadják?!!
 A szomszédos Szlovákiában éppúgy dúl a politikai harc. Ennek egyik leglátványosabb epizódja Kovách elnök úr fia elrablása és a hamisított rágalmazó iratok felmutatása volt. Úgy látszik, a szereplők mind ugyanarról az iskoláról jöttek!
 Mondanom sem kell, hogy az újságírás ezen változata etikátlan. Sajnos napjainkban az effajta "újságírás" virágait naponta megtalálhatjuk a mind a sajtóban mind az elektronikus médiákban. Itt egy remekül irányított, tudatosan célratörő módon kifejlesztett rendszerről van szó! Mindezek után ne csodálkozzunk, hogy a MÚK lapját TISZTESSÉG-nek nevezték el. Tény, az ország napi élete minden területén nagy szükség lenne rá, pillanatnyilag hiánycikk!!

 Kenessey Csaba 
"Isten sírja reszket a Szent Honban..."

Újabb robbantások veszélyeztetik a kibontakozást. Közben az izraeli egységkormány sem tud megalakulni. Arafat kezéből pedig mintha kicsúszna az irányítás.


"Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet..."

De talán ne ennyire.

Állatbarátság valahol Angliában.

Víz van sok, viszont nincs nagy forgalom.
50 éve ez a legnagyobb áradás. Blaire Orbán nyomába szegődött??
 
 
 
 
 

Vissza a kezdőlapra