Hittan helyett valláskultúrát

Az anyaországi füleknek ismerősen cseng az a vita, 
amiről az újvidéki Magyar Szóból értesülhettünk.

Az állami iskolákban a hittan helyett általános valláskultúrát vagy vallástörténelmet kellene bevezetnünk, állapították meg egyhangúlag annak a tegnapi tribünnek a résztvevői, amelynek témája

Hittan az iskolákban -- igen vagy nem
volt. A kerekasztal-értekezletet a Szerbiai Helsinki-bizottság szervezte. A meghívásnak nem tettek eleget a szerb pravoszláv egyház képviselői.

 Az értekezlet résztvevői rámutattak arra, hogy veszélyes a gyors döntéshozatal anélkül, hogy közvitákat tartanának, és külön kiemelték azt a tényt, hogy a hittan az állami iskolákban az állam és az egyház összefonódását képezné, ami ellentétben áll a szövetségi és a köztársasági alkotmánnyal.

 Mirko Djordjevic publicista annak az aggodalmának adott hangot, hogy "miután Istent tűzzel-vassal kiűzték a gyerekek tudatából, nehogy most ugyanilyen módszerekkel akarják visszaiktatni oda". Djordjevic, kommentálva Vojislav Kostunica nyilvános felszólalásait és kapcsolatát a szerb pravoszláv egyházzal, rámutatott, hogy Kostunica minden polgárnak elnöke, vallásossága pedig magánügy kell hogy legyen. Párhuzamot vont Kostunica és Jacques Chirac francia elnök között, aki szintén vallásos, de ezt nyilvánosan nem mutatja.
 Olga Popovic Obradovic, a belgrádi Jogi Kar tanára rámutatott, hogy a sokvallású környezetben a vallási hovatartozás alapján történő megoszlás és a vallási tolerancia hiánya az egyik legerősebb válsággerjesztő volt az előző háborúkban. Hangsúlyozta, hogy ha bevezetnék a hittant az állami iskolákban, a vallási alapon történő megosztás számos frusztrációt, traumát és szociális alkalmazkodási képtelenséget okozna azoknál a gyerekeknél, akik kisebbségi vallásokhoz tartoznak.
 

Vissza a kezdőlapra