Isten legyen Isten

Ezt a meglepő, elgondolkodtató mondatot választotta beiktatási beszéde kiindulópontjának Ittzés János, Győr, illetve Nyugat-Magyarország új evangélikus püspöke, aki szeptember 23-án kezdte meg püspöki szolgálatát. Beszédét október 2-én, hétfőn ismerhették meg a Kossuth rádió vallási műsorának hallgatói.

A püspök úr pontosan ismeri a mai világot és látja: ebben a megbolydult, átalakuló ezredvégi országban a pénz foglalta el Isten helyét. Valószínűleg kevesen értik meg manapság, hogy más is lehet a legfőbb dolog, a legfontosabb, mint az anyagiakban való előre haladás.

"Pénzt, egészséget és sikert / Másoknak, Uram, többet adtál. / Nem kezdek érte mégse pert, / És nem mondom, hogy adósom maradtál." - Amikor Tóth Árpád leírta ezeket a sorokat, már akkor is kevesen érthették meg. Ma pedig? Idegenül cseng, süket fülekre talál. Fel sem fogják, miről van szó. Egyedül a szenvedés tanít meg egyeseket, mint a gondjait, vívódásait oly őszintén feltáró Költő S. Zsuzsát, hogy nyitott legyen a valódi értékek iránt.

Bizony reménytelen feladatnak látszik a mai világban püspökként vállalni Jézus Krisztus követését és hirdetését. A keresztényértékek iránt nyitott, fogékony emberek száma kevés, s ők is inkább visszahúzódnak magánéletük bástyái mögé. Túl sokszor hallották, el is hitték, hogy a vallás: magánügy. Sokaknak már az sem elfogadható, ahogy a mai kormány fogalmaz: a vallás a legszemélyesebb közügy.

De térjünk vissza Ittzés püspök úr gondolataihoz. Kiinduló mondatának egyik értelme: Isten legyen az Istenünk, ne más (pénz, sport, autó, drog, szex stb.). Értelmezhetjük azonban másképp is: Isten legyen Istenünk, nem másunk, például segédmotorunk életünk nehezebb pillanataiban, akire rátámaszkodunk ha baj van, de elfelejtjük, ha rendben mennek a dolgok. Ne használjuk Istent, automatának. Bedobunk három Miatyánkot, s kapunk érte megfelelő ellenszolgáltatást…

A kereszténység legnagyobb csodája: személyes isten-ember kapcsolatra vezeti azokat, akik elfogadják Jézust testvérüknek, Istent Atyjuknak. A fiúság s nem a szolgaság lelkét kaphatjuk meg.

Köszönjük, püspök úr, most kezdődő szolgálatát és kívánjuk, hogy munkája, tanúságtétele nyomán sokunkban ébredjen fel a vágy: Isten legyen Istenünk, Atyánk.

Surján László
Vissza a kezdőlapra