A mosolygó magyar jövő jegyében
Jeszenszky Géza, aki hazánkat képviseli az Egyesült Államokban, az alábbi üdvözletet küldte egy amerikai magyar lapnak:

Nemzetünk nagy fia, Kossuth Lajos beszélt az 1860-as évek elején arról, hogy megfelelő döntések meghozatalával a magyarság és szomszédai joggal reménykedhetnek "egy mosolygó jövő"-ben. Száznegyven évvel később, szörnyű nemzeti tragédiák után, a magyarság végre átlépte "az Élet kapujá"-t, a világ legerősebb államait tömörítő NATO tagja, az Egyesült Államok, annyi magyar második hazájának szövetségese. Ehhez még hozzájön, hogy küszöbön áll felvétele az ősi európai álmot megvalósító Európai Unióba, a földrészünkön élő népeket közös elvek és célok mentén egyesítő szervezetbe. A jobb jövő most nem csupán remény, esély, de a kezünkben van! Ezért Karácsonykor hálát adhatunk "a Magasság Istenének."

Négy éve eléggé szerény keretek között ünnepeltük meg a Honfoglalás 1100. évfordulóját. Most az állam, a történelmi Magyar Királyság megalapításának millenniumán - páratlan egybeeséssel - annak is kerek ezer éve, hogy a magyarság nagy tömegei megismerkedtek Jézus Krisztussal, és tanításait megszívlelve biztosították e nép és nyelve fönnmaradását, fölvirágzását Európában. Karácsonykor van ennek pontosan ezredik évfordulója, mert akkor koronázták meg első, 1083-ban már szentté avatott királyunkat, Istvánt. (Ne üljünk föl annak a néhány ünneprontónak, aki megkérdőjelezi Géza fejedelem és fia döntését és Koppány pogány zsákutcáját sírja vissza.)

Az idei millenniumi ünnepségekre visszatekintve elégedettek lehetünk, méltó módon ünnepelt az ország. Nem hivalkodóan, nem fennhéjázva, nem hamis pátosszal, de őszinte megrendüléssel és örömmel. A Kárpát-medence minden magyar közösségéhez közel hozta az ünnepet nemcsak a televízió, de sokkal inkább a számtalan önálló megemlékezés, a gyönyörű millenniumi zászlók átvétele és az ehhez tett helyi vállalások, kezdeményezések.

Az amerikai földrészen élő magyarok és ivadékaik ismét büszkék lehetnek őseik földjére és saját eredeti nemzetükre. "Egy a nemzet!" - hirdetik a világban szétszóródott magyarok, s maradjon ez így, ne engedjük elveszíteni nyelvünk, kultúránk kincseit. S ami talán még fontosabb: teljesüljön ki az ősök földjén immár nyolc országban, szétszabdaltan élő magyarság vérontás, háború, "határmódosítás nélküli egyesítésé"-nek nagy programja! Ezt, a megmaradást és a gazdasági fölemelkedést sokban segítheti - ahogy eddig is tette - a nyugati magyarság. Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a hazautazás, kivált a Kárpát-medencében kisebbségi sorban küszködő társaink fölkeresése. S küldjük oda a gyermekeket, unokákat, mert csak az élő valóság, a közvetlen élmény hitelesítheti azt a tanítást, amit az Amerikában születettek kapnak az otthontól, a magyar templomoktól és iskoláktól, a cserkészettől.

Végül idézzük föl 2001-ben annak a nagy magyarnak az emlékét, aki 150 éve Amerika szabad földjére lépett, mint az Egyesült Államok Kongresszusának a vendége. Kossuth neve és rajta keresztül a magyar név akkor minden amerikai előtt ismert és tisztelt volt. Jövő decemberben kezdjük azt a fél éves megemlékezés-sorozatot, amely nagy hatású beszédeinek helyszínein szeretné ismét közel hozni egymáshoz a magyarságot és Amerika népét.

A magyar katasztrófák után mindig volt föltámadás, ezért is indokolt történelmünk optimista olvasata, s még inkább az, hogy jövőnkre bizakodással tekintsünk. Szent István a hit és az egyház mellett az általa létrehozott állami intézményekre - megyeszervezet, törvénykönyv és igazságszolgáltatás, hadsereg - támaszkodott. Népe akkor tudott ellenállni a külső és belső Rossznak, ha a Tízparancsolat szellemében élt. Meg tudott újulni a Reformációban, a Reformkorban és az azzal összefüggő szabadságharcban, 1956-ban, s - bízzunk benne - a rendszerváltozás immár tizenegy éves folyamata során. A Magyar Millennium üzenete az, hogy az Úr kegyelméből "annyi balszerencse közt, oly sok viszály után [...] él nemzet e hazán," s végre ismét a saját kezünkben van a jövendő.Rajtunk múlik, hogy mosolygó lesz-e.

Jeszenszky Géza
Vissza a kezdőlapra