Jöjj népek megváltója – Veni redemptor gentium
                                    Jöjj népek megváltója!
                                    Így kér a föld lakója,
                                    Jöjj lelkünk drága fénye,
                                    Szívünk édes reménye.
                                    (Evangélikus énekeskönyv 131. ének)
                     Keresztyénségünk 3 pilléren nyugszik: karácsonyon, nagypéntek-húsvéton és pünkösdön.
                     December második felében az üdvtörténet azon szakaszát ünnepeljük, amikor Isten elküldötte
                     az Ő fiát a földre azért, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Pontosabban, „hogy aki hisz
                     őbenne az el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Karácsonykor a templomok szószékein
                     az az öröm hangzik, hogy Isten hozzánk való szeretete jeléül küldte el fiát. Ez hangzott el a
                     múltban, hangzik el a jelenben és a jövőben is, vagy ahogy a Zsidókhoz írt levél mondja: „Jézus
                     Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13,8).
                     Több mint hatvan éve járok templomba. Karácsonykor mindig ugyanarról prédikál a lelkész,
                     esetleg más-más megvilágításban. S ennek én örülök. Korunk állandóan változó ideológiai
                     kavargásaiban, ahol ideológiák tűnnek fel, időnként megdönthetetlennek állítva be magukat,
                     majd tűnnek el a történelem süllyesztőjében, ott nagyon jó érzés az, hogy minden változáson
                     túl örök változhatatlanságban ott áll az Isten igéje, az örömüzenet: Megváltód megszületett!
                     Ezért várjuk az ünnepet, ezért ünnepeljük a karácsonyt. S ez adja meg a mi belső
                     békességünket. Karácsonyra rá lehet ragasztani, hogy a szeretet ünnepe, a családok ünnepe,
                     ezek csupán felszínes dolgok. A lényeg az örömüzenet: az Isten szeret téged, s az ő
                     csodálatos szeretetének jeleként küldte el a fiát a földre, hogy üdvösségünk legyen általa. Ez
                     itt már ismétlésként hangzik, de ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni.

                     Korunk a kommunikáció minden képzeletet fölülmúló ideje. Az internet nyújtotta
                     kommunikációs lehetőség átfogja az egész világot. Rengeteg embert látni autózás közben
                     mobiltelefonon kommunikálni. Karácsony fényében nézve kérdés: mennyit kommunikálunk mi
                     a mi mennyei jótevőnkkel? Kommunikációs eszközünk az imádság. Egyáltalán tudsz
                     imádkozni? Tudsz értelmesen szólni az Istenhez? Ilyenkor gyermekkorom jut az eszembe.
                     Gyenge magyar szókincsemmel mindig szenvedtem, amikor fogalmazást kellett írnom. Lehet
                     Testvérem, hogy a te lelki kommunikációs szókincsed gyenge, talán nem is nagyon
                     próbálkoztál. Amikor most a karácsonyi ünnepkörben több a munkaszüneti nap, próbálj meg
                     kommunikálni az embert szerető Istennel. Akár otthon, akár a templom csendjében.
                     Kerületünkben négy is van belőlük. Nyitva állnak előtted. Még az elmúlt ötven év legnehezebb
                     időiben is nyitva voltak, ugyanígy most is nyitva állnak előtted. Térj be, míg nem késő! Ne
                     megszokásból, hanem belső kényszerből.
                     Templomi hangversenyeken szoktam figyelni az arcokat. Ott mindenféle felekezetű,
                     világnézetű ember összejön. Sokszor látni, hogy az emberek tekintete valahol a templom
                     hajójában kutat. Meggyőződésem, hogy ekkor ők a hajó kapitányát, az Istent keresik.
                     Karácsony ünnepe kiválóan alkalmas a kegyelmes Isten keresésére. Keresd otthon is, és az Ő
                     házában is. Az Istennel való kommunikálás révén próbáld meg önmagad számára
                     megfogalmazni, mit jelent neked a Megváltó közénk jövetele.
                     Ebben a szellemben kívánok mindenkinek termékeny, Krisztust kereső áldott karácsonyt.

                                                                         Gyarmathy Dezső
                    A rákoskeresztúri evangélikus egyházközség honlapja
Vissza a kezdőlapra